اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود.

 

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

 

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

 

مزايای اعتبارات اسنادی:
۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند.
۲-امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا.
۳-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين
۴-اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وی صورت ميگيرد .
۵-امکان کسب تسهيلات بيشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته برای تهيه کالای سفارش شده
۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده
در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسيماتی وجود دارد که مهمترين آنها به شرح زير ميباشد:
در رابطه با اعتبارات اسنادی در ايران بايد خاطر نشان کرد که به دليل محدوديتهاي وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از اين اعتبارات غير قابل استفاده در ايران ميباشد و يا احتياج به مجوز بانک مرکزی دارد.

انواع اعتبار اسنادی

۱- اعتبار اسنادی وارداتی يا صادراتی:
به اعتباری که خريدار برای واردات به کشور خود گشايش مي کند اعتبار وارداتی و اين اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتی ميباشد.

۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C
در اين نوع اعتبار ، خريدار و يا بانک گشايش کننده اعتبار ميتواند بدون اطلاع ذينفع ، هرگونه تغيير يا اصلاحی در شرايط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)
واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چندانی نميشود زيرا فروشنده اطمينان لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد.
با کمال تعجب اگر خريدار ايرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشايش نمايد سيستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را مطالبه مينمايد در حاليکه اعتبار غير قابل برگشت احتياجی به مجوز ندارد.

۳- اعتبار اسنادی غير قابل برگشت:Irrevocable L/C
در اعتبار اسنادی غير قابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از اين گونه اعتبار استقبال بيشتری ميکنند.
براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصريح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود.

۴- اعتبار اسنادی تاييد شده: Confirmed L/C
اعتباری است که خريدار ملزم ميشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر کخ مورد نظر فروشنده است، برساند .اين نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباری بانک صادر کننده و يا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادی کشور خريدار است.
هم اکنون بسياری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تاييد شده از خريداران ايرانی ميکنند که اين مسئله به دو دليل ميباشد اولا وضعيت سياسی و اقتصادی متزلزل ثانيا در سالهای پس از جنگ ايران و عراق بدليل کمبود ارز در سيستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خريداران را به به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب کرد در حاليکه بانک مرکزی در زمان سررسيد اعتبارات توانايی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخيرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ايرانی شد.

۵- اعتبار اسنادی تاييد نشده :Unconfirmed L/C
اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگری گشايش می يابد. اگر در شرايط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقی ميشود

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Tranferable L/C
به اعتباری گفته ميشود که طبق آن، ذينفع اصلی حق دارد همه يا بخشی از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز برای فروشنده محسوب ميشود

۷- اعتبار اسنادی غير قابل انتقال: Untransferable L/C
به اعتباری گفته ميشود که ذينفع حق واگذاری کل يا بخشی از آن را به ديگری ندارد. در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران برای گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزی ميباشد.

۸- اعتبار اسنادی نسيه يا مدت دار(يوزانس): Usance L/C
اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس ز اايه اسناد از سوی ذينفع ، پرداخت نميشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعيين شده صورت ميگيرد.در واقع فروشنده به خريدار مهلت ميدهد که بهای کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد. معامله يوزانس معمولا در کشورهايی انجام ميگيرد که کمبود ارز دارند.

۹- اعتبار اسنادی ديداری: At Sight L/C
اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع (فروشنده)، در صورت رعايت تمامی شريط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت ميکند.

۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکايی): Back to Back L/C
اين نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلی قادر به تهيه و ارسال کالا نيست. به همين جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشايش يافته است اعتبار ديگری برای فروشنده دوم (ذينفع دوم) که ميتواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد.

۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز: Red Clause L/C
در اين نوع اعتبار فروشنده ميتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند.
علت اين نام گذاری آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت ميکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.

12-اعتبار اسنادی گردان: Revolving L/C
اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش می يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد ، اعتبار موجود خود به خود تجديد ميشو
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳ مهر۱۳۹۲ساعت ۲۲:۱۱ بعد از ظهر  توسط ali   | 

اهداف یادگیری

* آشنایی با اینکه حمل با کانتینر دارای چه مزایایی می باشد و شناخت انواع مختلف آن

* آشنایی با شیوه های تخلیه و بارگیری در کانتینر

* آشنایی با انواع کشتی های مخصوص حمل در حمل کالا با کانتینر

* آشنایی با خسارت وارده به کانتینر

* آشنایی با ترمینالهای کانتینر در مبادی ورودی ایران


آشنایی با اینکه حمل با کانتینر دارای چه مزایایی می باشد و شناخت انواع مختلف آن

پیشرفت تکنولوژی در زمینه حمل و نقل باعث گردیده تا متصدیان حمل و نقل تمام سعی و کوشش خود را بکار برند تا محمولات سریعتر و سالمتر به مقصد برسد.یکی از این پدیده ها که باعث تسهیل حمل و نقل بین المللی می گردد حمل کالا بوسیله کانتینر( Container)است.اصولا استفاده از کانتینر از اواسط دهه ۱۹۶۰ رایج گردید.اصولا کانتینرهای استاندارد از سال ۱۹۶۵ به بعد وارد بازار حمل و نقل گردیده و مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد تا هزینه های حمل و نقل و بسته بندی کاهش پیدا کند.

استفاده از کانتینر امکان حمل انبار به انبار را بهتر ممکن می سازد.در سیستم حمل و نقل٬ اگر بتوان تعداد دفعات بارگیری و تخلیه کالا را بصورت واحدهای پراکنده کاهش داد٬ ضمن سرعت بخشیدن به کار تخلیه و یا بارگیری ٬کالا با آسیب کمتری بدست صاحبان آن خواهد رسید.حمل با کانتینر این را ممکن می سازد تا واحدها و بسته های زیادی را در کانتینر قرار داده و در واقع بارهای متعددی را بصورت «یک پارچه» (Unitization )در آورد.

*اینک ضمن بررسی مختصر مزایای حمل با کانتینر اشاره ای هم به مزایای یک پارچه سازی خواهیم نمود.

  ۱-مزایای حمل با کانتینر

۱-۱ کاهش خسارت ناشی از شکستگی ٬ خراب شدن یا سرقت مورد بیمه

۲-۱ کاهش هزینه های بسته بندی ٬ تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه

۳-۱ حمل یکجای مورد بیمه در کانتینر با توجه به ظرفیت آن

۴-۱ حمل با کانتینر امکان تحویل کالا را از محل تولید به مصرف ممکن می سازد(Door to Door )

۵-۱ حمل با کانتینر سرعت کار بار گیری و تخلیه را افزایش می دهد.

 

۲-مزایای یکپارچه سازی کالا در حمل با کانتینر

۱-۲ حذف جابجایی سنتی کالا از سیستم حمل و نقل

۲-۲ حداکثر بهره گیری از فضای مفید وسایل حمل

۳-۲ تسهیل در آماده سازی کشتی برای عملیات بارگیری و تخلیه

۴-۲ ممانعت از بارگیری اضافی(Over storage) در وسیله حمل

۵-۲ ایجاد ایمنی و تعادل بهتر و سریعتر در کشتی

۶-۲ کاهش مبادله اسناد مربوط به کالا که باعث وقفه و معطلی در عملیات بارگیری و تخلیه می گردد.

 اصولا سیستم حمل و نقل بین المللی کلیه این کوششها و مساعی را بدین جهت مبذول می دارد که بتواند از سرمایگذاریهای انجام شده در این سیستم بهترین بهره برداری را بنماید.

بسیاری از کارشناسان سیستم حمل و نقل براین عقیده اند که پیدایش کانتینر در واقع همان انقلاب تکنو لوژیکی در صنعت حمل و نقل بوده است.«اگر فرض کنیم حمل کالا بوسیله کانتینر اتفاق افتاده و تمام شده باشد ٬ توسعه آن هنوز ادامه داردو در دهه آینده با سرعت زیادتری شکل تکمیلی خود را طی خواهد کرد و مسیر های جایگزینی ٬ تغییر در توازن کالا های وارده و صادره و نوع تکنو لوژی و عملیات مورد بهره برداری از جمله عواملی است که ریسک سر مایه گذاری این سیستم را بالا می برد.در مورد کشور خودمان نخست باید بررسی کرد که چند درصد از مبادلات بین المللی ایران را کالاهای قابل حمل با کانتینر تشکیل می دهد و سهم فعلی مبادله کالا با کانتینر چه فاصله ایی با این درصد از مبادلات دارد؟ جالب است بدانیم که کانتینر بعنوان محفظه ٬ متعلق به خط کشتیرانی است یا خط کشتیرانی آن را از مالکش اجاره کرده است. باید در هر مسیر تجاری محاسبه شود که تعداد دفعاتی که کانتینر از مبداء اولیه پر شده و پس از تخلیه در مقصد نهایی٬ به مبداء اولیه باز می گردد چند بار در سال است».(از کتاب ٬ راهنمای استفاده از کانتینر برای حمل کالا ٬ تالیف ملک رضا ملک پور)

 ۳-انواع کانتینر

همانطور که قبلا اشاره کردیم٬ کانتینر ها از بدو پیدایش خود ٬ یعنی حدود نیم قرن قبل تاکنون تحولات ساختاری فراوانی را پشت سر گذاشته اند. کانتینرها ابتدا از چوب ساخته می شد که هنوز نوع چوبی آن وجود دارد. امروزه اغلب کانتینرها از آهن ساخته شده است. کانتینر هایی که از فایبر گلاس ساخته شده وجود دارد که ضمن مقاوم بودن بسیار سبک و جابجایی آن ساده تر است.در سالهای اخیر کانتینر هایی از جنس آلومینیوم به بازار عرضه شده که بسیار مقاوم و سبک است.کانتینر های یخچالی دارای اسکلت دوجداره هستند و به همین دلیل درجه حرارت را ثابت نگه می دارند و بدین طریق از فساد محصولات و مواد غذایی جلوگیری می شود.تولید و ساخت کانتینر ها ضمن اینکه از استانداردهای بین المللی تابعیت می کند باید براساس معیارهای سازمان بین المللی استاندارد باشد.کانتینر ها را می توان از نقطه نظر ابعاد ٬ وزن٬ اندازه به شرح زیر طبقه بندی نمود.

مشخصات کانتینر ها

علامت

ابعاد

وزن خالص

طول

عرض

ارتفاع

IA

40 فوت

8 فوت

8 فوت

30 تن

IB

30فوت

8 فوت

8 فوت

25 تن

IC

20 فوت

8 فوت

8 فوت

20 تن

ID

10 فوت

8 فوت

8 فوت

10 تن

با توجه به جدول ذکر شده در بالا انواع متفاوتی از کانتینر تولید می شود که برای مصارف گوناگون در شبکه حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد. البته کانتینر هایی با ارتفاع بیشتر از آنچه که در جدول بالا ذکر گردیده وجود دارد.

 کانتینر هایی که با در نظر گرفتن اطلاعات مشرو حه در جدول تولید می شوند عبارتند از:

تذکر:با کلیک روی اعداد یا کلمه عکس می توانید عکسهایی از کانتینر ها را ببینید

۱-۱-۳ کانتینر برای حمل کالای متفرقه(General cargo containers)عکس

۲-۱-۳ کانتینر های بسته(Closed containers)

۳-۱-۳ کانتینر های روباز

۴-۱-۳کانتینر هایی که پهلوی آنها باز است.(Open side containers)

۵-۱-۳ کانتینر هایی که رو و پهلوی آنها باز است.(Open top,Open side container)

۶-۱-۳ کانتینر هایی که رو ٬ پهلو و پشت آنها باز است.(Open top,Open side,Open end

 

 ۲-۳ کانتینر های مخصوصی که دارای کنترل درجه حرارت هستند.

۱-۲-۳ کانتینر های یخچالی(Refrigerated containers) عکس 1 2

۲-۲-۳ کانتینر های عایق دار(Insulated containers)

۳-۲-۳ کانتینر های حرارتی(Heated containers)

۳-۳ کانتینر های مخزنی(Tank containers) عکس

۱-۳-۳ کانتینر های مخصوص حمل مایعات عکس

۲-۳-۳کانتینر های مخصوص حمل گاز فشرده (عکس 1 2 )

۳-۳-۳ کانتینر های مخصوص حمل کالای فله(Bulk cargo containers)

۴-۳ کانتینر های کفی(Platform containers) عکس  1 2

۵-۳ کانتینر های داری تهویه (Ventilated containers)

 + نوشته شده در  شنبه ۱۳ مهر۱۳۹۲ساعت ۲۲:۱۰ بعد از ظهر  توسط ali   | 

آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی

• اعتبارات اسنادی LC چیست ؟
تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت کند .

• اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative کدام است ؟
اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد .

• اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC چیست ؟
اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( 90 یا 180 روز ) توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت
می گردد .

• فرم S.A.D در گمرک چیست ؟
سند یا اظهار نامه واحد گمرکی است که به منظور یکسان سازی جمع آوری اطلاعات و پدازش ماشینی آن طراحی گردیده است .

• CRF چیست ؟
یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تأیید شرکت بازرسی قرار گرفته است .

• معامله Bay back چیست ؟
فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امکانات را به کشور خریدار می دهد تا در آنجا کالا تولید شود و به کشور فروشنده برگردد .
• فرم SD چیست ؟
سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

• فرم MD چیست ؟
اظهار نامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تأئید می کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده ا ست .

• گواهی SFR چیست ؟
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .

• منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست ؟
قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمرکی نمی شود . واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP500 )بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد .

• کشورهای CIS ( کشورهای مستقل مشترک المنافع ) کدامند ؟
جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 1991 تأسیس گردیده و اتحادیه ای است که از جنبه های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه کشور روسیه ، اوکراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند .

• بازارچه های مرزی چیست ؟
محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا قرار دارند و اهالی دو طرف می تواند کالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید .

• روش خریدهای متقابل چگونه است ؟
روش خریدی است که در آن پرداخت بهای کالای خریداری شده بصورت غیرنقدی صورت می گیرد .

• ورود موقت چیست ؟
رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکی می گردد و سه گونه است :
1 – ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی
2 – ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاهها
3 – ورود موقت خودرو

• اصطلاحات اینکوترمز : international commercial terms کدامند ؟
طبقه بندی چهارگروه اینکوترمز
گروه E گروه F گروه C گروه D
تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (EXW) تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ
FAS – FCA
FOB تحویل کالا در مبدأ به خریدارباپرداخت کرایه حمل
CIF – CFR
CIP ,CPT تحویل کالا در مقصد
DAF
DES-DEQ
DDU , DDP
EXW تحویل کالا در محل کار ( کارخانه ، انبار و . . . )
FCA تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ
FAS تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ
FOB تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ
CFR ارزش و کرایه حمل تا مقصد
CIF ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد
CPT تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد
CIP تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد
DAF تحویل در مرز ( مرز تعیین شده )
DES تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد )
DEQ تحویل در اسکله ( در مقصد )
DDM تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
DDP تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

• معنی صادرات چیست ؟
کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید .

• مشکلات داخلی صادرات کدام است ؟
این مشکلات اصولاً به تولید و کیفیت و قیمت و حمل و نقل داخلی و بازاریابی و بسته بندی برمی گردد .

• مشکلات بین المللی صادرات کدامند ؟
محور بودن اقلام صادراتی ، کشش پذیری کالاها ، وجود رقبا ، عدم انجام به موقع تعهدات ، عدم شناخت فرهنگ مصرفی کشورهای خریدار ، ضعف تبلیغات .
• مراحل انجام صادرات کدام است ؟
1 – بازاریابی ( شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن )
2 – کسب مجوز صدور که در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط کالاهای خارجی نیاز به مجوز دارند .
3 – تعیین قیمت صادراتی توسط کمیسیون 5 نفره نرخ گذاری .
4- صدور پروفرما ( سندی که توافقات اولیه فروشنده و خریدار را نشان می دهد )
5 – تهیه و تدارک و بسته بندی کالا
6 – دریافت گواهی بازرسی کالا از اداره استاندارد
7 – صدور فاکتور و اخذ گواهی مبداء
8 – سپردن پیمان ارزی
9 – عقد قرارداد حمل و نقل و بیمه
10 – اظهار کالا به گمرک
11 – ارسال کالا
12 – دریافت واریز نامه یا تصدیق صدور

• روش های پرداخت در معاملات تجاری چگونه است ؟
در حال حاضر متداولترین و مهمترین شیوه پرداخت در معاملات که در دنیا متداول است روش پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی است .
اعتبارات اسنادی تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار برعهده می گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی ، مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد ، یا برات وی را قبول نویسی کند ، یا حواله های درخواستی وی را پرداخت کند و یا بانک دیگری را مأمور این عملیات نماید .
این پرداخت یا از طریق برات ارزی ( B/E ) و یا اعتبارنامه (L/C ) صورت می گیرد .

• اعتبار نامه (L/C) یا ( latter of credit) چیست ؟
فرم قراردادی است که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار بنا به درخواست خریدار ، بانک دیگری را که بانک ذینفع یا کارگزار نام دارد مجاز می دارد حداکثر تا پایان مدت تعیین شده ، اسناد حمل کالاهای مورد معامله را به بانک تسلیم کند و آن بانک حداکثر تا میزان اعتبار را پرداخت نماید .
بانک کارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می کند .
اعتبار نامه قابل معامله نمی ب

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳ مهر۱۳۹۲ساعت ۲۲:۹ بعد از ظهر  توسط ali   | 

با مقررات واصطلاحات بازرگانی آشنا شوید.

عدم آشنایی با مقررات و کلمات مخفف بازرگانی باعث مشکلات فراوان در انجام خرید و فروش اینترنتی می شود. چون در گرفتن و فرستادن E-Mail معمولا از کلمات اختصاری استفاده میشود. از جمله این کلمات کلمات و اختصارات موجود در ایکنوترمز می باشد.

این اختصارات شامل شرایط پرداخت، و چگونگی حمل کالا می باشد،‌

مثلا مخفف FOB که مخفف شده Free On Board می باشد و در ادامه آن اسم بندر مبدا آورده می شود مثل FOB Port Klang و به معنی تحویل کالا بر روی کشتی می باشد و هزینه حمل و نقل،‌ بیمه و ... از بندر مبدا تا بندر مقصد بر عهده خریدار می باشد.

مخفف CFR که مخفف شده Cost and freight می باشد و در ادامه آن اسم بندر مقصد آورده می شود مثل: CFR Bandar Abbas و به معنی تحویل کالا در بندر مقصد میباشد و کلیه هزینه های باربری و آسیب های احتمالی در هنگام حمل و نقل بر عهده فروشنده خواهد بود.

قیمت ها برای شرایط مختلف فرق می کند مثلا همیشه قیمت FOB از قیمت CFR ارزان تر است چون قیمت CFR هزینه حمل و نقل را نیز در بر خواهد داشت.

1.        EXW (EX works)تحویل در محل کار (محل تعیین شده)

EXW به معنای آن است که فروشنده هنگامی که کالا را در محل کار فروشنده یا محل دیگری که معین شده است (یعنی کارگاه، کارخانه، انبار، غیره) بدون این که کالا را برای صادرات ترخیص و بدون این که روی وسیله نقلیه بارگیری کند، در اختیار خریدار قرار دهد، تحویل را انجام داده است.

 

2.        FCA (named palce)تحویل به حمل کننده (محل تعیین شده)

FCA   بدین معنی است که فروشنده کالا را پس از ترخیص برای صدور در محل معین به حمل کننده که توسط خریدار معرفی شده است تحویل می‌دهد.

 

3.        FAS (named port of shipment)تحویل در کنار کشتی (بندر تعیین شده)

تحویل در کنار کشتی بدین معنی است که فروشنده موقعی که کالا را در کنار کشتی در بندر حمل تعیین شده قرار می‌دهد تحویل را انجام می‌دهد. این بدان معنی است که خریدار باید کلیه هزینه‌ها و مسئولیت های ناشی از فقدان یا خسارات وارد به کالا را از آن لحظه به عهده بگیرد . اصطلاح FAS فروشنده را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می‌نماید.

 

4.        FOB (named port of shipment)تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)

«تحویل روی عرشه » بدین معنی است که فروشنده موقعی که کالا از نرده کشتی در بندر حمل تعیین شده عبور می‌کند تحویل را انجام می‌دهد. این بدان معنی است که خریدار باید کلیه هزینه‌ها و مسئولیت های ناشی از فقدان یا خسارات وارد به کالا را از آن نقطه متقبل شود . اصطلاح FOB ایجاب می‌کند که فروشنده کالا را برای صدور ترخیص کند . این اصطلاح را می‌توان فقط در حمل دریایی یا آب راه داخلی به کار برد . اگر طرفین قصد نداشته باشند که کالا در نرده کشتی تحویل شود باید از اصطلاح FCA استفاده کنند .

 

5.        CFR (named port of destination) هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)

«هزینه و کرایه حمل » بدین معنی است که فروشنده کالا را پس از عبور از نرده کشتی در بندر حمل تحویل می‌دهد . فروشنده باید هزینه‌ها و کرایه حمل لازم برای بردن کالا به بندر مقصد تعیین شده را بپردازد ولی مسئولیت فقدان یا خسارات وارد به کالا هم چنین هرگونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی که بعد از زمان تحویل حادث شود از فروشنده به خریدار منتقل می‌گردد . اصطلاح CFR فروشنده کالا را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می‌نماید . این اصطلاح را فقط می‌توان در مورد حمل دریایی یا آب راه داخلی به کار برد.

اگر طرفین قصد ندارند کالا پس از عبور از نرده کشتی تحویل شود باید از اصطلاح CPT  استفاده کنند.

 

6.        CIF (named port of destination)هزینه، بیمه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)

«هزینه، بیمه، کرایه حمل » یعنی فروشنده هنگامی که در بندر حمل کالا از نرده کشتی عبور می‌کند تحویل را انجام می‌دهد . فروشنده باید هزینه‌ها و کرایه حمل لازم برای بردن کالابه بندر مقصد تعیین شده بپردازد. ولی مسئولیت فقدان یا خسارت به کالا هم چنین هرگونه هزینه‌های اضافی ناشی از حوادثی که بعد از زمان تحویل حادث شود از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود البته در CIF فروشنده باید برای خریدار بیمه باربری دریایی در مقابل خطر فقدان یا خسارت فروشنده قرارداد بیمه را منعقد می‌کند و حق بیمه را می‌پردازد . خریدار باید توجه کند که طبق اصطلاح CIF فروشنده فقط ملزم به تحصیل حداقل پوشش می‌باشد اگر خریدار خواستار پوشش بیشتری باشد باید صراحتاً چنین توافقی را با فروشنده به عمل آورد یا این که به هزینه خود بیمه مازاد را فراهم کند . اصطلاح CIF فروشنده کالا را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می‌نماید . این اصطلاح را فقط می‌توان در مورد حمل دریایی یا آب راه داخلی بکار برد .

اگر طرفین قصد ندارند کالا پس از عبور از نرده کشتی تحویل شود باید از اصطلاح CIP استفاده کنند.

 

7.        CPT (named place of destination)کرایه حمل پرداخت شده تا مقصد تعیین شده

«کرایه حمل پرداخت شده تا…» یعنی فروشنده کالا را به حمل کننده منتخب خود تحویل دهد ولی فروشنده باید هزینه حمل لازم برای بردن کالا را به مقصد تعیین شده بپردازد . بدین ترتیب خریدار باید کلیه مسئولیت‌ها هر هزینه دیگری بعد از این که کالا تحویل حمل کننده شد متقبل شود . اصطلاح CPT فروشنده کالا را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می‌نماید . این اصطلاح بدون توجه به نوع حمل از جمله حمل مرکب قابل استفاده است.

 

8.        CIP (named placeof destination)کرایه حمل وحق بیمه پرداخت شده تا مقصد تعیین شده

«کرایه حمل وحق بیمه پرداخت شده تا…» یعنی فروشنده کالا رابه حمل کننده منتخب خود تحویل می دهد ولی فروشنده باید علاوه بر آن هزینه حمل لازم برای بردن کالا به مقصد تعیین شده رابپردازد . بنابراین خریدار باید کلیه مسئو لیت ها و هزینه های اضافی بعد ازتحویل کالا رابه ترتیب مذکور،منتقل شود البته درCIP فروشنده باید برای خریدار در قبال خطرناشی از فقدان یا خسارت وارد به کالا حین حمل بیمه نامه تهیه نماید . درنتیجه فروشنده قرارداد بیمه رامنعقد می کند و حق بیمه آمن را می پردازد . خریدار باید توجه داشته باشد که طبق اصطلاح CIP فروشنده ملزم به تحصیل بیمه باحدقل پوشش می باشد . اگر خریدار خواستار پوشش بیشتری باشد باید صراحتاً چنین توافقی رابا فروشنده به عمل آورد یا این که به هزینه خود بیمه مازاد را فراهم کند . اصطلاح CIP فروشنده کالا را ملزم به ترخیص کالابرای صدور می نمایداین اصطلاح بدون توجه به نوع حمل ازجمله مرکب قابل استفاده است.

 

9.        DAF (named plase)تحویل درمرز (محل تعیین شده)

تحویل درمرز یعنی زمانی وظیفه فروشنده به اتمام می رسد که کالارا پس از ترخیص برای صدور روی وسیله نقلیه بدون این که تخلیه شود در اختیار خریدار قرار دهد ولی بدون انجام ترخیص برای ورود به نقطه و محل تعیین شده در مرز البته قبل از مرز کشور صادره کننده به کار برد . بنابراین تعیین دقیق مرز مورد نظر با ذکر نقطه و محل آن دراین اصطلاح اهمیت حیاتی دارد . این اصطلاح رامی توان بدون توجه به نوع حمل موقعی که قرار است کالا در مرز زمینی تحویل شود به کاربرد . اگر تحویل دربندر مقصد روی عرشه کشتی یا در لنگرگاه انجام می شود باید از اصطلاحات DESیاDEQ استفاده کرد.

 

10.     DES (named port of destination)تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)

تحویل از کشتی یعنی این که فروشنده کالا راقبل از ترخیص برای ورود درروی کشتی دربندرمقصد تعیین شده دراختیار خریدار قرار دهد فروشنده باید کلیه هزینه هاو مسئولیت های مربوط به آوردن کالا به بندر مقصد قبل از تخلیه رامتقبل شود اگر طرفین قصد داشته باشند که فروشنده هزینه ها و مسئولیت تخلیه کالا اربه عهده بگیرد باید از اصطلاح DEQاستفاده کنند . این اصطلاح فقط موقعی که کالا از طریق دریا یا آب راه داخلی یا حمل مرکب روی کشتی دربندر مقصد تحویل می شود باید به کار برده شود.

 

11.     DEQ (named port of destination)   تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده)

تحویل در اسکله یعنی این که فروشنده کالا را قبل از ترخیص برای ورود دراسکله (بارانداز)دربندر مقصدتعیین شده دراختیار خریدار قرار دهد فروشنده باید هزینه ها و مسئولیت مربوط به آوردن کالا به بندر مقصد تعیین شده و تخلیه راملزم می سازد کالا رابرای ورود و ترخیص آماده نموده و کلیه تشریفات گمرکی راانجام دهد و عوارض مالیات ها و سایر مخارج مربرط به ورود رابپردازد . این اصطلاح فقط درصورتی که کالا از طریق دریا یا آبراه داخلی یا حمل مرکب ارسال واز کشتی روی اسکله (بارانداز) در بندر مقصد تخلیه می شود کاربرد دارد.

 

12.     DDU (named plave of destination)تحویل بدون پرداخت عوارض گمرکی (مقصد تعیین شده)

«تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی» یعنی فروشنده کالا را بدون ترخیص برای واردات و بدون تخلیه از وسیله نقلیه در مقصد تعیین شده تحویل دهد . فروشنده باید کلیه هزینه‌ها و مسئولیت بردن کالا به مقصد مذکور را بپذیرد . به جز، هرگونه «عوارضی» (این واژه شامل وظیفه و مسئولیت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه تشریفات، عوارض گمرکی، مالیات و سایر مخارج) که مربوط به واردات کشور مقصد باشد (حسب مورد) چنین «عوارضی» و همچنین هرگونه هزینه و مسئولیتی که ناشی از قصور خریدار در ترخیص به موقع کالا برای واردات باشد، به عهده خریدار می باشد.

 

13.     DDP (named place of destination) تحویل با پرداخت عوارض گمرکی (مقصد تعیین شده)

«تحویل با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی» یعنی فروشنده کالا را پس از ترخیص برای واردات و بدون تخلیه از وسیله حمل در مقصد تعیین شده تحویل دهد . فروشنده باید کلیه هزینه‌ها و مسئولیت های مربوط به بردن کالا به آن مقصد را تقبل کند از جمله حسب مورد هر گونه «عوارض»(این واژه شامل وظیفه و مسئولیت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه تشریفات، عوارض گمرکی، مالیات و سایر مخارج می شود) که مربوط به واردات به کشور مقصد می‌باشد.

این اصطلاح را در صورتی که فروشنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم قادر به تحصیل پروانه واردات نیست، نباید به کار برد.

در متن اصلی اینکو ترمز در مورد هر یک از اصطلاحات، همه مسئولیتها و هزینه های خریدار و فروشنده بصورت تفکیک شده ذکر گردیده. همچنین اسناد و مدارک مورد نیاز جهت هر یک از اصطلاحات قید شده است

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳ مهر۱۳۹۲ساعت ۲۲:۷ بعد از ظهر  توسط ali   | 

 

اطلاعات گمرکی

  اسنـاد حمـل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل ، رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعات خسارت از شركت بيمه مي‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود:
جزئيات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد:
شرح كالاعلائم و يا شماره‌هاي تجاري نام كشتي حامل ذكر عبارتي كه حاكي از وجود كالا در كشتي باشد بنادر بارگيري و تخليه نام حمل كننده كالا نام گيرنده كالا نام و نشاني شخصي كه ورود اجناس به اطلاع او مي رسد هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد مي‌باشد تعداد نسخه‌هاي بارنامه كه بصورت اصل صادر شده است تاريخ صدور .

  گـواهـي مبـداء

اظهاريه امضاء شده‌اي است كه حاكي از مبداء ساخت كالا مي‌‌باشد . گواهي مبداء توسط صادركننده كالا و يا نماينده‌اش تهيه مي‌شود ولي اين گواهي در بعضي از كشورها بايد روي فرم خاصي كه حاوي تائيد يك سازمان اداري مستقل ( براي مثال اتاق بازرگاني ) باشد صادر شود .

  گـواهـي بـازرسـي

انجام بازرسي توسط يك موسسه بازرسي را مشخص مي‌كند . مرجع مذكور محموله را با توجه به علائم حمل ، وزن ، تعداد بسته‌ها ، مورد بررسي كمي و كيفي قرار داده و گزارش خود را ارائه مي دهد .

  گـواهـي بـيـمـه

سندي است كه بايد توسط شركت بيمه و يا نمايندگي آن و يا بوسيله پذيره نويسان صادر و يا امضاء شده باشد . و تاريخ آن بايد همزمان و يا قبل از تاريخ حمل باشد . مبلغ بيمه نامه بايد حداقل برابر با ارزش سيف كالا باشد .
گواهي بيمه بايد :
1- با آنچه كه در اعتبار نامه ذكر شده ، مطابقت داشته باشد .
2- كليه خطرات ذكر شده در اعتبار را دربرگيرد .
3- با ساير اسناد در مورد محموله و شرح كالا مطابقت داشته باشد .

  اظهـارنـامـه گـمـركـي

عبارتست از يك اظهارنامه مبداء كه توسط يك مقام يا مقامات صالح گواهي شده باشد .

  اظهـارنـامـه ورود يـا خـروج

عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌اي كه توسط شخص مسئول حمل و نقل يا نماينده او بايد هنگام ورود يا خروج وسيله حمل و نقل به مقامات گمركي ارائه شود و حاوي مشخصات لازم در ارتباط با وسيله حمل و نقل ، مسير سفر ، بار ، كالاي توشه‌اي و ملزومات ، كاركنان و مسافرين مي‌باشد .

  اظـهـارنـامـه كـالا

عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌اي كه بر روي برگي كه گمرك تعيين نموده تنظيم مي شود . در اين اظهارنامه اشخاص ذينفع روش گمركي را كه بايد در مورد كالا اجرا گردد ، ذكر مي كنند و مشخصاتي را كه از نظر گمرك براي اجراي آن روش لازم است قيد مي‌كنند .

  اظـهـارنـامـه مـبـداء

عبارتست از یك شرح مقتضی در رابطه با مبداء كالاهای ساخته شده كه در موقع صدور آنها توسط سازنده ، تولیدكننده ، تهیه‌كننده ، صادركننده یا هر شخص صلاحیت دار دیگری در فاكتور تجاری یا هر سند دیگری كه مربوط به كالاها باشد ذكر می‌گردد .

  تـرانـزيـت گـمـركـي

عبارتست از روش گمركي كه بموجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از يك دفتر گمركي به دفتر گمركي ديگر حمل مي‌شود .

  مـانـيـفـسـت

فهرست محمولات يك كشتي يا يك قطار يا يك كاروان از كاميونهايي را مي‌گويند كه بيشتر از يك بارنامه دارند . در فارسي مي‌توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوي ريز كليه بارنامه‌هاي مربوط به محموله است . اين فهرست كل ، زماني عرضه مي‌شود كه محموله تجارتي به گمرك مقصد ميرسد .

  بـارنـامـه

در اصطلاح بين‌المللي كشتيراني ، بارنامه رابيل آولد ينگو در جاده و در هواپيماسي . ام . آرمي‌خوانند . بارنامه مدركي است براي حمل يك واحد و يا يك پارتي كالا كه بعنوان گيرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبداء بارگيري كالا ، صادر مي‌شود . بارنامه حاوي مشخصات ظاهري كالا از قبيل تعداد بسته‌ها ، شماره و علامت آنها ، وزن با ظرف و گاهي نيز وزن خالص يا مقدار و نوع كالا طبق آنچه فرستنده اظهار كرده است . ميباشد . گيرنده بارنامه بر طبق مفاد آن ، كالا را از موسسه حمل و نقل دريافت ميدارد .

  اظـهـارنـامـه اجـمـالـي

فرم مخصوصي است حاكي از خلاصه مشخصات محموله يك كشتي ، يك هواپيما يا يك كاروان از كاميونها كه ضمن آن تعداد بسته ، وزن ، مبداء ، مقصد ، نام كشتي يا ديگر وسايل حمل ، تعداد اقلام محموله در آن ثبت شده و به ضميمه مانيفست به گمرك تسليم ميشود در اظهارنامه اجمالي بعد از ذكر مشخصات موسسه حامل و مشخصات وسيله نقليه و گيرنده ، نسبت به مشخصات كالا به نوشتن جمله طبق مانيفست ضميمه در ...... صفحه ....... قلماكتفا مي‌شود .

  بـارنـويـسـي

مامورين مخصوص موقع تخليه كالا از وسائط نقليه به تدريج ريز آنرا مي‌نويسند تا بعدا" با بارنامه و مانيفست تطبيق داده شود .

  بـارانـداز

محل سرپوشيده‌اي است كه يك يا چند طرف آن ديوار نداشته باشد و كالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آن جا گذاشته مي‌شود .

  كـالاي مـتـروكـه

كالاهايي است كه مدت توقف قانوني آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد ، كالاي متروكه خوانده مي‌شود .

  پـيـمـان نـامـه ارزي

فرمي است كه صادركننده ، هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهاي مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسليم مي‌كند . براي خروج موقت نيز پيمان نامه موقت صادر مي‌شود كه در صورت عدم برگشت كالا در مدت مقرر ، آن را صادرات محسوب كرده و انجام تعهد را مورد پيگرد قرار مي‌دهند .

  كـابـوتـاژ

عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر، كه از راه كشور همجوار صورت گيرد .
براي كابوتاژ ، تشريفات گمركي لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه يكي هنگام خروج كالا از بندر يا مرز تنظيم مي‌شود و يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر .

  پـروفـورمـا

سياهه خريدي است كه فروشنده از مبداء به عنوان پيشنهاد فروش ، يا تعيين ارزش و شرايط فروش ، صادر مي‌كند . اين سياهه قبل از فروش كالا ، بايد به تائيد مركز تهيه و توزيع مربوطه برسد . پروفرما را پيش فاكتور نيز مي‌گويند .

  اعـلامـيـه ارز

سندي است بانكي كه مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد كالا و هم ارز ريالي آن و تاريخ گشايش اعتبار آن را نشان ميدهد .

  تـعـرفـه گـمـركـي

جدولي است كه كليه كالاها در آن طبقه بندي و در ستونهاي معين ، شماره فصل و رديف مربوطه نوع كالا و ماخذ حقوقي گمركي تعيين شده است .

  كـارنـه تـيـر

كارنه‌تير سند ترانزيتي بين‌المللي كالا از راه زميني است كه در مبداء صادر مي‌شود و به موجب آن كالا از كشورهاي بين راه تا مقصد بطور ترانزيت عبور مي‌كند و نيازي به انجام تشريفات ترانزيت در مرز ورودي و خروجي هر كشور نخواهد بود .

  كـارنـه آ . ت . آ ( A . T. A)

مدرك ورود موقت بين المللي است . اگر شخص و يا شركتي كالايي به صورت ورود موقت جهت شركت در نمايشگاهها يا تاسيس نمايشگاه ، وارد نمايد و يا نمونه‌هايي براي ارائه به مشتريان وارد كند ، به موجب اين مدرك نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳ مهر۱۳۹۲ساعت ۲۲:۶ بعد از ظهر  توسط ali   | 

واردات در مقابل صادرات
توضیحات وارد کردن کالا از محل ارز کالای صادر شدۀ داخلی ، توسط صادرکننده یا دیگر واردکنندگان مجاز. طبق قانون مقررات صادرات و واردات ، این نوع واردات ممکن است حتی قبل از صدور کالا نیز انجام گیرد به شرط آنکه ضمانت بانکی لازم به وزارت بازرگانی داده شود. واردات در مقابل صادرات شامل تمامی کالاها نمی‌شود و دولت هر ساله ، براساس اولویت نیازهای کشور ، آنها را در «فهرست واردات در مقابل صادرات» اعلام می‌کن
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳ مهر۱۳۹۲ساعت ۲۲:۴ بعد از ظهر  توسط ali   | 

ا

 راهنمای واردات و صادرات از طریق بازارچه های مشترك مرزی

صادرات 

صادرات كالا از طریق بازارچه های مرزی كشور در نقاط صفر مرزی (مناطق محروم) از مسایل مورد نظر سیاست مداران اقتصادی امروز كشور برای توسعه مناطق محروم است ، كه مورد توجه فراوانی در سال های اخیر قرار گرفته است . از طرفی قسمتی از برنامه های توسعه اقتصادی دولت را به خود اختصاص داده است . تا تحرك در مناطق محروم را بیشتر كرده و از طرفی زمینه های اشتغال را در مناطق محروم كشور تقویت نماید .
لذا هنوز به منظور انجام تشریفات گمركی كالاهای صادراتی در بازارچه های مرزی ، صادر كنندگان اطلاعات چندانی ندارند . كه بدین منظور شیوه های مناسب برای تسهیل در صدور كالای بازارچه مرزی در این مجموعه تنظیم گردیده است تا صادر كنندگان بتوانند قسمتی از مشكلات خود را با مطالعه این مجموعه مرتفع نمایند .

تعریف صادرات 

صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشور و یا از داخل به خارج كشور است . كه در این مجموعه منظور از صادرات كالا در بازارچه مرزی صادرات قطعی كالا است و هدف خروج كالا از كشور (قلمرو گمركی) می باشد .

صادرات قطعی 

همانطوری كه می دانیم صادرات قطعی كشور عبارت است از كالایی كه به منظور فروش یا مصرف در كشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می شود . و از طرفی لازم به توضیح است كه صادرات قطعی كشور از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف است . اما این بدان معنا نیست كه مشمول پرداخت هزینه های گمركی نباشد ، لذا مشمول پرداخت هزینه های گمركی از جمله تخلیه و بارگیری - آزمایش و تعرفه بندی و غیره می باشد . البته این مسئله به شرحی است كه در آئین نامه اجرائی قانون امور گمركی به آن اشاره شده است . بنابران خارج كردن اجناس از قلمرو گمركی را صادرات (EXPOrtation) می گویند . و این مسئله در خصوص قلمرو سیاسی جای تامل دارد . لذا ممكن است كالایی از قلمرو گمركی صادر ده باشد ولی از قلمرو سیاسی خارج نشده باشد ، مثل كالاهای صادره به مناطق آزاد تجاری كشور ، كه در بازارچه های مرزی صادرات قطعی مورد نظر است و به این مسئله مربوط نمی شود . چرا كه ممكن است چنین عملی عملا نوعی كابوتاژ كالا به این مناطق باشد كه موضوع بحث بازارچه های مرزی نیست .بنابراین نمی توانیم به هر كالایی كه از قلمرو گمركی خارج می گردد عنوان صادرات را تلقی كنیم چرا كه ممكن است این مسئله دارای استثنایی باشد . بنابراین توضیح قلمرو گمركی مناسب به نظر می رسد .
قلمرو گمركی یعنی سرزمینی كه در ان قانون گمركی یك كشور به طوركامل اجرا می گردد . به طور كلی قلمرو گمركی یك كشور قلمرو داخلی و ملی آن است كه شامل فضای زمینی – دریایی و هوایی آن می باشد . با این حال بعضی از قسمت های قلمرو ملی ممكن است جزء قلمرو گمركی نباشد . ممثلا مناطق آزاد یا آب های بین خط ساحلی ومرز خاكی یك كشور در دریلا ، كه مناطق مستثنی شده از قلمرو ملی را قسمت خارج از قلمرو گمركی می نامند . به موجب موافقتنامه بین المللی قلمرو گمركی یك كشور ممكن است شامل قسمت خارج از قلمرو گمركی یك كشور دیگر بشود و منطقه ای كه با این ترتیب جزء قلمرو گمركی كشور می شود قسمت داخلی قلمرو گمركی نامیده می شود . در اینجا هر گاه صحبت از خارج از ایران شد به معنی خارج از قلمرو سیاسی ایران است «اعم از قلمرو گمركی یا قلمرو غیر گمركی» .

صادر كننده بازارچه مرزی 

به هر شخص حقیقی و یا حقوقی كه دارای كارت بازرگانی باشد و یا دارای مجوز وزارت بازرگانی بوده باشد و اقدام به صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی بنماید صادر كننده بازارچه مرزی اطلاق می گردد . به عبارت دیگر صادر كننده بازارچه مرزی به كسی اطلاق می گردد كه پس از تهیه مدارك لازم می بایست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار ع اظهارنامه صادراتی اقدام به صدور كالا نماید .

انواع كالاهای صادراتی 

كالای صادراتی طبق مقررات صادرات و واردات سال 1381 قابل تقسیم به سه گروه ذیل می باشد كه باید در هنگام صادرات كالا از طریق بازارچه های مری به آن توجه گردد .
   الف : كالای مجاز
   ب : كالای مشروط
   ج : كالای ممنوع الصدور

الف : كالای مجاز 

كالایی است كه صدور آن بارعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد ومنظور از ضوابط واردی است كه رعایت آن برای صادرات پاره ای از كالاها قانونا ضروری است مثل گواهی استاندارد .

ب : كالای مشروط 

كالایی است كه صدور آن با كسب مجوز امكلان پذیر است و در قسمت مندرجات ذیل یادداشت هر فصل در جدول ائین نامه اجرایی مقررات و صادرات و واردات نوشته شده است . كه مشروط شدن كالاهایی برای صدور ممكن است بنا به یكی از دلایل ذل باشد .
   1- كنترل میزان تولید
   2- تامین نیازهای داخلی
   3- جلوگیری از صدور كالا
   4- و غیره
بنابراین با مراجعه صادر كننده و معرفی كالای موضوع صادرات وزارتخانه ذیربط با رعایت ضوابط تعیین شده ممكن است مجوز صدور صادر یا از صدو كالا جلوگیری نماید .

ج : كالای ممنوع الصدور 

به كالایی اطلاق می گردد كه صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خرید و فروش – یا مصرف و یا به موجب قانون ممنوع است كه دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مبوطه صدور بعضی از كالاها را ممنوع نماید .
لذا فهرست كالاهای ممنوع الصدور به شرح ذیل است كه در مورد بازارچه های مرزی نیز مصداق دارد .
   1- اشیاء عتیقه و هنری از كشور
   2- صدور آهن قراضه به هر شكل
   3- دم قچی و ضایعات استیل غیر از نوع فر گرومیك
   4- صدور هیزم و زغال چوب
   5- صدور چوب گردو
   6- صدور انواع قالی و قالیچه (با الیاف مصنوعی و یا مخلوطی از آن)
   7- انواع فرش های بافته شده (با نخ های رنگ شده زیر استاندارد)

قیمت گذاری كالای صادراتی توسط گمرك ایران 

قیمت گذاری كالاهای صادراتی از لحاظ آماری این نیز دارای اهمیت می باشد . قیمت گذاری در سال های قبل از 1381 توسط وزارت بازرگانی انجام شده است ، در صورتی كه از سال 1381 این وظیفه به عهده گمرك واگذار گردیده است و گمرك اران ارزش كالاهای صادراتی را به گمرك اجرایی كشور اعلام می دارد .
بنابراین هر یك از كالاهای صادراتی دارای ارزشی است كه ارزش آن توسط گمرك ایران تعیین می گردد . در سابق قیمت گذاری كالاهای صادراتی به موجب قانون بود و توسط كمیسیونی متشكل از نمایندگان ذیل انجام می شد .
   1- نماینده وزارت بازرگانی
   2- نماینده بانك مركزی
   3- نماینده وزارتخانه صنعتی ذیربط
   4- نماینده مركز توسعه صادرات
   5- نماینده گمرك ایران
حال آنكه در سال 81 این وظیفه به گمرك ایران واگذار شده است و گمرك ایرانپس از گذشت سال های سال (20 سال) مجددا اقدام به ارزش گذاری و قیمت گذاری كالاهای صادراتی می پردازد .
البته گمرك ایران قانونا مجاز و مكلف به رعایت قوانینی است كه در قیمت گذاری كالاهای صادراتی مورد نظر است و در گذشته نیز اعمال می شده است . لذا گمرك ایران لازم است كه قیمت كالای صادراتی را به نحوی قانونی محاسبه نماید كه این امر مانع صدور كالا نشود و اینكه مبنا اخذ تعهد صادر كنندگان قرار گیرد تعیین شود كه ممكن است این قیمت ها با مطابقت واقعیت بازار و به منظور امكان رقابت و ادامه صدور كالا از كشور تعدیل گردد .

لیست عدل بندی (Packing – list) 

ارائه فهرستی از اقلام صادراتی بازارچه های مرزی كه محتویات هر بسته از اقلام صادراتی رابا وزن (با ظرف) و خالص نشان دهد به همراه سایر مدارك مربوط توسط صادر كننده كالا در بازارچه های مرزی ضروری است . لذا یك مامور گمرك بر Packing – list نظارت مستمر خواهد داشت و بسته ها را می تواند باز نماید و اقدام به تنظیم عدل بندی نماید . لازم به توضیح است كه فهرست عدل بندی حسب مورد در خصوص كالاهای یكنواخت لازم نیست در مواردی كه كالای وارده بیش از یك بسته و محتویات بسته ها نیز متنوع باشد ارائه یك فهرست ضروری است .
عدل بندی دارای فرمی است كه در خصوص محموله می باشد و محتوی توضیحات مشروح یك محموله می باشد . كه تعداد و نوع بسته بندی كالا در آن نوشته می شود . لذا این بسته های ذكر شده در عدل بندی ممكن است دارای اندازه های یكسان نباشند ، ولی باید در این فهرست صورت عدل بندی ، محتویات هر بسته از اقلام صادراتی بازاچه های مرزی نوشته شود . در این فهرست اطلاعات زیر مندرج می باشد :
   - اندازه بسته ، تعداد و سایزهای مربوطه
   - تعداد واحد كالای موجود در هر سایز از بسته ها
   - مشخصات محموله
   - و غیره

گواهی استاندارد 

برای تعدادی از كالاهای صادراتی ممكن است اجرای استاندارد خاصی مورد نظر باشد و طی بخشنامه ای كالاهای صادراتی كه دارای اجرای استاندارد باشند اعلام می گردند . لذا ممكن است اجرای استاندارد در خصوص موارد ذیل باشد .
   الف – از نظر خواص
   ب – مشخصات فنی
   ج – بسته بندی
   د – و سایر موارد
بنابراین صادر كنندگان بازارچه های مرزی مكلفند در موقع صدور كالا به كشورهای همجوار به ترتیب استانداردهای اصلی ، اجباری را مورد نظر داشته و كالا را با همان استاندارد صادر نمایند .

گواهی بهداشت (حسب مورد) 

این گواهی یعنی Sanitary certificate كه در فرهنگ اصطلاحات گمركی به آن health certificate نیز می گویند كه بر حسب مورد ممكن است مورد مطالبه گمرك برای اطمینان از موارد زیر قرار گیرد :
   الف – اطمینان از سالم بودن كالا
   ب – برخورداری كالا از خصوصیات مورد نظر
   ج – اطمینان از وزن كالا (در مواردی كه لازم باشد)
گاها ممكن است در خصوص اقلامی از كالاهای صادراتی ارائه گواهی بهداشت كه از طرف مراجع رسمی كشور مبدا صادر می شود ضروری باشد . لازم به توضیح است كه گواهی بهداشت را گواهی صحت و یا گواهی تندرستی نیز می گویند . ولی انچه كه از نظر اصطلاحی مناسب به نظر می رسد همان واژه گواهی بهداشت است .
بنابراین لازم است كه مشخصات ذل در اسناد منعكس گردد . تا ارتباط كالای گواهی شده با آنچه كه به صورت محموله به كشور مقصد می رسند به سهولت و آسانی قابل تشخیص باشد كه این مشخصات به شرح ذیل است :
   1- نوع كالا
   2- مشخصات اعتبار
   3- مشخصات سفارش
   4- خریدار
   5- فروشنده
   6- جزئیات محموله بر اساس اسناد حمل

قبض انبار 

به سندی اطلاق می گردد كه انباردار به عنوان وصول كالا به انبار در مقابل هر بارنامه صادر و به موسسه حمل و نقل یا حامل تسلم می نماید و باید موقع اظهار ، اظهار نامه ضمیمه شود .
بنابراین قبض انبار متضمن الاعات ذیل می باشد :
   1- شماره مانیفست
   2- اظهارنامه اجمالی
   3- یا اظهارنامه ترانزیت به داخل (حمل یكسره)
   4- تاریخ تسلیم خاص تاریخ صدور اسناد
   5- نوع وسیله حمل
   6- نوع وسیله حمل
   7- نام و مشخصات وسیله حمل
   8- شماره سفر
   9- تاریخ ورود كالا به انبار
   10- نام و مشخصات آورنده
   11- شماره شناسایی
   12- محل نگهداری كالا
   13- شماره ردیف دفتر انباردار
   14- رحی راجع به تعداد بسته ها
   15- نوع بسته ها
   16- علامت و شماره
   17- نوع و مشخصات كالا

بنابراین ثبت مشخصات فهرست كل بار ، اظهار نامه اجمالی و نظایر آن در قبض انبار كالای وارده به اماكن گمركی الزامی است . به طور كلی كالای صادراتی در اماكن گمركی وقتی قبول می شود كه برای تحویل آن به گمرك پروانه صادراتی تسلیم شده باد . البته دارای فرمی است كه این فرم در واقع همان رسید تحویل كالا به انبارهای عمومی است . كه پس از تخلیه كالاهای صادراتی در انبار توسط انباردار صادر می گردد . و به عنوان نخستین مدرك در اختیار صاحب كالا جهت اقدام برای تحویل و دریافت كالا و نهایتا صدور آن می باشد .
فرم قبض انبار دارای اطلاعات ذیل می باشد :
الف – مشخصات حمل كالا كه شامل موارد ذیل است :
 • 1- نوع حمل
 • 2- كامیون
 • 3- شركت حمل كننده
 • 4- نام صاحب كالا
ب – اطلاعات ورود كالا به مرز ورودی شامل :
 • 1- مرز ورودی
 • 2- تاریخ ورود
 • 3- نماینده شركت
ج – مشخصات كل كالا شامل :
 • 1- نوع
 • 2- نوع و تعداد بسته بندی
 • 3- وزن ناخالص
 • 4- تاریخ ورود بازار به انبار

وكالت نامه 

به مدركی اطلاق می گردد كه صاحب كالا به موجب آن برای نماینده خودش یا به یك حق العمل كار اختیار ترخیص كالا را بدهدد . این مدرك باید رسمی و ثبتی و كتبی باشد . بنابراین در مواردی كه مراجعه كننده به گمرك غیر از فردی كه صاحب كالا باشد باید وكالتنامه رسمی و ثبتی ارائه نماید . مگر اینكه صاحب كالا یك سازمان دولتی و یا سازمان های وابسته به دولت كه در این مواقع معرفی نامه رسمی سازمان دولتی یا سازمان وابسته به دولت با امضاء مجاز كافی می باشد . در مورد مستخدمین مؤسسات یا اشخاص حقوقی نیز در هر حال ارائه معرفی نامه ضروری است . بنابراین هر گاه نماینده صاحب كالا غیر از كارمند یا اعضاء مؤسسه صاحب كالا باشد علاوه به لزوم ارائه وكالتنامه رسمی و ثبتی در هر مورد اعم از بخش دولتی ، خصوصی یا تعاونی وكیل باید دارای كارت حق العمل كاری نیز باشد كه موضوع مواد 376 لغایت 387 ائین نامه اجرای قانون امور گمركی می باشد .
در این صورت ماده 381 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی اشاره به وكالتنامه ثبتی و رسمی حق العمل كار را دارد كه به شرح ذیل است .
حق العمل كار موظف است اصل وكالت نامه رسمی ثبتی اشخاصی كه به حساب آنها تشریفات گمركی انجام می دهد طبق نمونه ای كه گمرك ایران تعیین می نماید تنظیم و به گمرك ایران تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را د رهر مورد به اظهار نامه تسلیمی ضمیمه نماید .

مراحل صدور كالا در بازارچه مشترك مرزی 

دور كالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است كه به شرح ذیل فهرست می گردد :
 • 1- تنظیم اظهارنامه
 • 2- احراز هویت
 • 3- واریز هزینه های بانكی به صندوق
 • 4- سرویس ارزیابی (تعیین ارزیاب)
 • 5- ارزیابی
بنابراین پس از انجام مراحل 1 الی 5 اظهار نامه كالای صادراتی مهر و امضاء می گردد و نسخه ای از آن جهت صدوذر كالا به خارج از قلمرو گمركی تحویل صاحب كالا می گردد . البته در بعضی از بازارچه ها برای انجام تشریفات صادرات مراحل ذیل پیش بینی شده است . و صادر كننده برای صدور كالا مراحل مربوطه را پشت سر می گذارد ، كه به ترتیب عبارتند از :
 • 1- تسلیم اظهار نامه
 • 2- پرداخت عوارض
 • 3- صدور قبض درآمد
 • 4- ثبت دفتر كوتاژ
 • 5- ارزیابی
 • 6- اجازه بارگیری
 • 7- صدور مانیفست خروجی
 • 8- كنترل نهایی (كنترل بار موتور لنج)
در برخی از بازارچه های مرزی نیز صدور كالا دارای مراحل ذیل است كه به ترتیب عبارتند از :
 • 1- صدور قبض انبار
 • 2- درخواست حمل یكسره
 • 3- تنظیم اظهارنامه
 • 4- پرینت اظهارنامه
 • 5- احراز و ارزش
 • 6- تعیین ارزش / كوتاژ / ارزیابی (البته برای خوش نام ها و صادر كنندگان ممتاز امتیازاتی در نظر گرفته شده است)
 • 7- اخذ شماره ارزیابی
 • 8- پرینت پروانه
 • 9- كارشناس صاردات / مهر و امضاء سرویس صادرات
اظهارنامه صادراتی (اظهارنامه كالای خروجی) توسط گمرك در اختیار صادر كنندگان بازارچه مرزی قرار می گیرد تا نسبت به تكمیل اظهار نامه فوق توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی او تنظیم شود . بنابراین اظهار نامه اوراق چاپ شده است كه توسط صاحب (یا نماینده قانونی او) تكمیل و تنظیم می گردد لذا در هنگام صدور كالا از كشور (قلمرو گمركی) باید با تنظیم اظهارنامه نسبت به این امر اقدام نمود البته با توجه به اینكه صادرات از طریق بازارچه های مرزی صادرات قطعی است لذا در این رابطه اظهارنامه كالای صادرات قطعی تنظیم می گردد . البته در بسیاری از كشورها به هنگام خروج كالا از قلمرو گمركی فقط كافی است كالا به هنگام خروج در سكوی ارزیابی یا عبور از كانال سبز یا قرمز قرار داده شود ، مثل این است كه صاحب كالا یا نماینده قانونی او اظهارنامه را تنظیم و به گمرك تسلیم نموده باشد .
قانون امور گمركی منظور از اظهارنامه را به شرح ذیل بیان می دارد . (بند ه – ماده 2 قانون امور گمركی)
«منظور از اظهارنامه مندرج در این قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرك است ، به شكلی كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالای اظهار شده مشخص شده و از غیر آن به نحوی روشن متمایز گردد . »
اوصاف كالا شامل موارد ذیل است :
 • 1- رنگ
 • 2- اندازه
 • 3- خواص
 • 4- سایر صفاتی كه منجر به تمیز كالا از كالای ظاهرا مشابه می گردد .
مشخصات كالا عبارتند از :
 • 1- نام
 • 2- شماره
 • 3- تعرفه گمركی
 • 4- نوع كالا
 • 5- تعداد كالا
 • 6- وزن كالا
 • 7- ارزش كالا
اظهارنامه صادراتی كه توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی او تنظیم و تكمیل می گردد حاوی اطلاعات ذیل است . كه این اطلاعات مورد نیاز گمرك است .
 • مشخصات صادر كننده
 • مشخصات نماینده صادر كننده
 • گمرك مبدا
 • مشخصات گیرنده كالا در مقصد
 • اولین كشور مقصد
 • كشور طرف معامله
 • اظهار كننده كالا / نماینده
 • كد كشور مقصد
 • كشور مبدا
 • هویت و ملیت وسیله حمل در خروج
 • شرایط تحویل
 • هویت و ملیت وسیله حمل در عبور از مرز
 • نحوه حمل در مرز
 • نحوه حمل داخلی
 • استان تولید كننده كالا
 • ارز و مبلغ كل فاكتور
 • نرخ ارز
 • گمرك خروجی
 • اطلاعات مالی و بانكی
 • محل ارزیابی كالا
 • بسته ها و شرح كالا
 • كد كالا
 • وزن ناخالص
 • رویه گمركی
 • وزن خالص
 • سابقه اظهار قبلی
 • اطللاعات تكمیل گواهی ها
 • جمع ارزش صادراتی (به ریال)
 • جمع ارزش صادراتی (به دلار)
 • احراز هویت
 • و غیره
البته لازم به توضیح است كه مشخصات محموله شامل نوع – ابعاد – تعداد بسته ها ، وزن با ظرف و علامت و شماره می باشد و مشخصات كالا نیز شامل تعرفه – نوع كالا – تعداد یا مقدار كالا – وزن خالص و ارزش صادراتی كالا است و دراین فرم تنظیم شده (اظهارنامه صادراتی) هزینه های گمركی (انبارداری – باربری و ...) ثبت شده است . بنابراین تنظیم فرم های اظهارنامه صادراتی برای صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی الزامی است . كه تكمیل این فرم برای كسانی كه تصمیم به صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی می نمایند اجباری است . كه با پر كردن فرم اظهارنامه مربوطه عملیات صدور كالا در بازارچه ها شروع می گردد كه دارای دورو می باشد و حاوی اطلاعات مذكور می باشد .

واریز هزینه های گمركی 

بعد از اینكه مراحل قبلی پشت سر گذاشته شد یعنی تنظیم اظهارنامه و احراز هویت چنانچه اظهارنامه به صورت صحیح تنظیم شده باشد اظهارنامه به انضمام كلیه اسناد مربوطه لاك و مهر شده و در دفاتر ثبت می گردد . كه پس از ثبت در دفاتر و لاك و مهر صاحب كالا می باید برای پرداخت هزینه های گمركی صادرات قطعی كالا به دایره صندوق مراجعه نماید ، و نسبت به پرداخت هزینه های گمركی اقدام نماید . كه در گذشته این هزینه ها در دفتر درآمدهای عمومی و خصوصی (دفتر ژورنال) ثبت می گردیده است . ولی در حال حاضر این هزینه ها را اداره بنادر و كشتیرانی وصول می نماید .

ارزیابی كالاها صادراتی 

در هنگام ارزیابی كالای صادراتی مسایل زیر مورد بررسی قرار می گیرد كه حائز اهمیت است .
 • الف – مشخصات كالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .
 • ب – محتویات كالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .
 • ج – محتویات اسناد ، اظهارنامه و كالای موجود مطابقت داده می شود .
 • د – بررسی و اطمینان از صحت ارزش كالای صادراتی و مطابقت آن با محتویات ارزش كالای صادراتی و كالای موجود .
 • ه – معاینه و آزمایش كالا در جایی كه قیمت های صادراتی اعلام شده بر حسب مواد متشكله متفاوت است .
 • ی – پلمپ و سیم و سرب (لاك و مهر) بسته ها در صورت لزوم
در این قسمت (قسمت ارزیابی) پس از ارسال پرونده از دفاتر گمركات رئیس گروه ارزیابی پس از بررسی اجمالی با توجه به نوع جنس و تخص هر یك از ارزیابان ، ارزیاب مربوطه را تعیین و عملیات ارزیابی را به ارزیاب واگذار می نماید . كه ارزیاب از دیدگاه های مختلف عملیات ارزیابی را انجام داده و مورد بررسی و كنترل قرار می دهد . كه شامل بررسی در خصوص موارد ذیل است :
 • بررسی مدارك پیوست اظهارنامه و كنترل كامل بودن و صحت آنها
 • كنترل پیوست ودن انواع مجوزها
 • كنترل محاسبات
 • كنترل تخصصی اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل صادره
 • بازدید از كالاهای صادره
 • كنترل تعداد بسته های صادراتی ، بسته بندی و تعداد موجود در رشته ها با مقایسه مدارك
 • شناخت نوع كالا
 • مطابقت كالای اظهار شده یا تعرفه
 • مطابقت مشخصات فنی با مشخصات اظهار شده
 • ارسال به آزمایش در صورت نیاز
 • ارسال و ارجاع به قیمت تعیین ارزش جهت ارزش واقعی كالا
 • امضاء اظهارنامه

صدور اسناد ترخیص 

بعد از اینكه مراحل قبلی انجام گردید پس از اطمینان از صحت مندرجات اظهارنامه و تطبیق كامل كالای صادراتی به همراه اسناد با قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، اظهارنامه از طرف رئیس گمرك امضاء و به عنوان سند ترخیص نسخه ای از آن تسلیم صاحب كالا می گردد .
به عبارت دیگر صدور ایناد ترخیص بعد از انجام مراحل ارزیابی كالای صادراتی است ، كه بر اساس این سند صاحب كالا با در دست داشتن پروانه گمركی به انبار مراجعه می نماید و كالای مربوطه را تحویل می گیرد .

خلاصه مراحل صدور كالا 

صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است كه برای سهولت این مراحل در 6 عنوان از جمله اسناد و مدارك ع تنظیم اظهارنامه ، تطبیق اسناد ،صندوق ، ارزیابی كالا و سند ترخیص به شرح ذیل طبقه بندی شده است :
اسناد و مدارك
 • 1- قبض انبار
 • 2- كارت بازرگانی
 • 3- مجوز صدور
 • 4- گواهی استاندارد
 • 5- قیمت گذاری كالا (توسط گمرك ایران)
 • 6- صورت عدلبندی
 • 7- وكالتنامه
 • 8- معرفی نامه رسمی (معرفی نماینده)
 • 9- سایر مدارك
تنظیم اظهارنامه
انعكاس اطلاعات ذیل در اظهارنامه الزامی است .
 • 1- مشخصات صادر كننده
 • 2- مشخصات ارسال كننده كالا
 • 3- مشخصات نماینده كالا در مقصد
 • 4- مشخصات خریدار
 • 5- مشخصات مجوز صدور
 • 6- كشور مبدا
 • 7- كشور مقصد وسیله حمل
 • 8- كشور مقصد نهایی
 • 9- شرایط معامله
 • 10- وسیله حمل
 • 11- محل بارگیری
 • 12- گمرك محل انجام تشریفات
 • 13- مشخصات محموله
 • 14- مشخصات كالا
 • 15- محاسبه هزینه های گمركی
تطبیق اسناد
 • 1- احراز مالكیت
 • 2- احراز شرایط
 • 3- بررسی اسناد
صندوق
پرداخت هزینه های گمركی توسط صادر كننده حسب مورد دارای اقلام ذیل است .
 • 1- تخلیه و بارگیری
 • 2- انبارداری
 • 3- آزمایش و تعرفه بندی
 • 4- بدرقه كالا
 • 5- خدمات فوق العاده
ارزیابی كالا
ارزیابی كالا نیز دارای مراحلی به شرح ذیل است :
 • 1- بررسی مشخصات محموله
 • 2- بررسی محتویات بسته
 • 3- بررسی محتویات اسناد با كالا
 • 4- بررسی صحت ارزش كالای صادراتی
 • 5- معاینه و آزمایش كالا (حسب مورد)
 • 6- پلمپ و سیم سرب بسته ها (حسب مورد)
سند ترخیص
در این مرحله سند ترخیص صادر می گردد و اظهارنامه پس از انجام تشریفات گمركی كه بر اساس قوانین و مقررات انجام شده است امضاء می گردد .

واردات 

عمل وارد كردن یا فراهم كردن موجبات ورود كالایی به یك قلمرو گمركی را واردات می گویند كه در اصطلاح لاتین Importation نامیده می شود .
همان طوری كه گفته شد واردات به معنای ورود كالا به قلمرو گمركی است . لذا واردات در قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری مشمول این عنوان نخواهد شد . ورادات به صور مختلف انجام می گیرد كه منظور از واردات در بازارچه های مرزی واردات قطعی است و شامل ورود موقت ، كالای مرجوعی و ... نمی گردد . به عبارت دیگر واردات به عمل آوردن یا سبب آورده شدن هر نوع كالایی به داخل قلمرو گمركی است و به تعبیر دیگر به عمل وارد كردن هر نوع اجناسی به قلمرو گمركی واردات گفته می شود .

وارد كننده كالا در بازارچه مرزی 

به شخص یا اشخاصی این اصطلاح دلالت دارد كه اقدام به وارد كردن كالاهای مورد مصرف در داخل منطقه می نماید ؛ و عمل واردات را بر اساس مجوزهای مورد نظر انجام می دهد و شخصی یا اشخاصی هستند كه نسبت به مقررات واردات و صادرات كشور و قوانین تجاری كشور فروشنده با اطلاع می باشد .

واردات قطعی 

منظور از واردات قطعی كالاهایی هستند كه برای مصرف یا فروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرك از جمله پرداخت حقوق و عوارض ورودی از گمرك ترخیص می وند . بنابراین واردات كالا در بازارچه های مرزی به منظور ماندن دائم در قلمرو گمركی می باشد و از آنها حقوق و عوارض ورودی دریافت می گردد ؛ و این تشریفات آنها نیز برای ترخیص قطعی است و از تشریفات غیرقطعسی برخوردار نیستند .كه برای این نوع از واردات در بازارچه های مرزی البته با توجه به اینكه كالاهای وارداتی جزء كالاهی مشروط باشند نیاز به مجوز ورود و سایر اجازه ها و گواهی های لازم می باشد كه می باید صاحب كالا نسبت به اخذ این مجوز اقدام نماید .بنابراین همان طوری كه گفته شد واردات قطعی شامل كالاهایی هستند كه برای مصرف در داخل كشور اظهار گردیده و زمینه های ترخیص آن از گمرك فراهم می آید و در نتیجه با انجام تشریفات قطعی گمركی نسبت به ترخیص آن اقدام می شود .
ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی بر واردات قطعی اشاره دارد و مبین این واقعیت است كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مذكور در ماده 2 قانون امور گمركی فقط از واردات قطعی دریافت می شود و منظور از واردات قطعی به كشور كالایی است كه برای مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص می شود .
ماده 256 آ . ا . ق . ا . گ اشاره به وارد كردن كالای مجاز و بخشوده از راه غیر مجاز دارد بنابراین هر گاه كسی كالایی را كه ورود آن به كشور مجاز و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه های مجاز از سایر راه ها بدون كسب اجازه قبلی گمرك وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمركی محسوب می گردد .
وارد كنندگان بازارچه های مرزی باید دقت داشته باشند كه وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل كالا كه از خارج وارد آب های كشور می گردد باید در اسكله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگه های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمركی نباید كالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسكله ها یا لنگرگاه ها خارج شود كه این قانون (ماده 26 ق ا گ) كه مربوط به ورود و خروج غیر مجاز كالا است در خصوص واردات قطعی كه از طریق بازارچه ها نیز انجام می شود مصداق دارد و از ضمانت اجرایی برخوردار است و باید توجه داشت كه در صورت تخلیه كالا یا بارگیری قبل از انجام تشریفات گمركی مسئله مربوط منطبق با ماده 29 قانون امور گمركی قاچاق بوده و طبق آن عمل خواهد شد .
البته وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن از كشور به ترتیب غیر مجاز قاچاق گمركی محسوب می گردد مگر اینكه آن كالا در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده می باشد كه این موضوع در بند اول ماده 29 ق . ا . گ به صراحت بیان شده است .
لازم است كه اشاره ای به ماده 48 آ . ا . ق . گ شود كه در خصوص ورود قطعی كالای مجاز از غیر مجاز می باشد . چرا كه ممكن است كالایی در موارد استثنایی از راهی غر مجاز وارد شود ولی این عمل مشروط بر این است كه كالا برای ورود قطعی باشد و وارد كننده كالا اقلا 24 ساعت قبل از ورود كالا از مرز درخواست كتبی به گمرك كه برای قبول كالامجاز است تسلیم و در آن با بیان علتی كه ورود كالا را از سایر راه ها ایجاب می نماید و همچنین اعلام نقطه صحیح و ساعت ورود كالا از مرز تقاضای ورود بنماید و این درخواست در ساعت اداری به گمرك رسیده و گمرك با آن كتبا موافقت نموده باشد .
رئیس گمرك مزبور در صورتی كه علت را موجه تشخیص بدهد اجازه ورود آن را با تعیین حداقل دو نفر برای مراقبت از ورود كالا و بدرقه آن از نقطه ورود مرزی تا محوطه گمرك می دهد . كالای موضوع چنین اجازه نامه نباید قبل از ورود ماموران بدرقه از مرز وارد گردد و از بدو ورود از مرز تا وصول به گمرك مقصد همیشه اجازه نامه باید همراه حامل باشد ، در غیر این صورت كالای وارده قاچاق محسوب می شود . یكی از رویه های گمركی اختصاص به ورود قطعی دارد كه در اصطلاح لاتین به آن Clearance for home use نیز می گویند كه بر اساس آن به وارد كننده اجازه داده می شود كالایی را برای مصرف داخلی به قلمرو گمركی وارد نماید و با انجامتشریفات قطعی گمركی نسبت به ترخیص آن اقدام نماید كه ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی به آن اشاره دارد كه حقوق گمركی ، سود بازرگانی و عوارض در صورت تعلق فقط از واردات قطعی دریافت می گردد .
بنابراین برای ترخیص كالای وارده به بازارچه های مرزی نیاز به انجام تشریفات گمركی است كه در بازارچه ها تشریفات قطعی گمركی مورد نظر است . صاحب كالا كه اقدام به واردات كالا می نماید لازم است كه در زمان مورد نظر نسبت به ترخیص كالای خود اقدام نماید . حال اگرفرض كنیم كه صاحب كالا ، كالایی را وارد كشور نوده ، ولی هنوز تشرفات گمركی آن را انجام نداده باشد ، چنانچه در این فاصله قانون و مقررات تغییر نماید این تغییرات مشمول كالای ترخیص نشده صاحب كالا می گردد ، ولی اگر احب كالا كالای خود را از گمرك ترخیص نماید و بعد از آن قوانین و مقررات تغییر كند هیچ تاثیری برای صاحب كالا از نظر سود و زیان حاصل تغییر وجود نخواهد داشت .
واردات قطعی ممكن است به صورت زیر انجام گردد :
   1- واردات در مقابل صادرات
   2- به صورت گشایش اعتبار
   3- به صورت بدون انتقال ارز
   4- مناطق آزاد تجاری ، صنعتی
   5- مبادلات ارزی
   6- مبادلات پیله وری
   7- بازارچه های مرزی
   8- از طریق پست

واردات از طریق بازارچه های مرزی 

بازارچه های مرزی طبق تفاهم نامه های منعقده بین ایران و كشورهای همجوار ایجاد می گردد و اهالی دو طرف مرز و ساكنان نقاط صفر مرزی می توانند تولیدات و محصولات كشور خود را با رعایت قوانین و مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند . ورود و ترخیص كالاهای بازارچه های مرزی اصولا با ارائه فاكتور فروش غرفه داران بازارچه های مرزی كشور مقابل امكان پذیر می باشد ونیاز به سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد و البته وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیر مجاز قاچاق گمذكی محسوب می گردد ، مگر اینكه آن كالا در موقع ورود یا صدورممنوع یاغیر مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد كه این موضوع در بند اول ماده 29 ق . ا . گ به صراحت بیان شده است . لذا كلیه كالاهای مجاز در بازارچه های مرزی قابل داد و ستد می باشند و ورود هر نوع كالا موكول به صدور كالا می باشد كه لازم استت به مسئله واردات در مقابل صادرات اشاره مختصری شود .

انواع كالا از لحاظ شرایط ورود 

قانون مقررات صادرات و واردات كالای وارداتی را از لحاظ شرایط ورود به سه دسته ذیل تقسیم بندی كرده است :
   1- كالاهای مجاز
   2- كالاهای مشروط
   3- كاللاهای ممنوع الورود

1- كالاهای مجاز 

عبارت از كالایی است كه ورود آنها نیاز به انجام شرط نباسد . به عبارت دیگر به كالایی اطلاق می گردد كه ممكن است بدون قید و شرظ گمرك نسبت به ترخیص آن اقدام نمود . شورای همكاری گمرك كالای مجاز را كالای بدون قید و شرط گمركی می داند .

2- كالاهای مشروط 

این كالا به كالایی گفته می شود كه ورود آنها نیاز به انجام شرط است و ورود ان مشروط می باشد ، كه در ستون جدول مقررات صادرات و واردات سالانه یا در مندرجات ذیل یادداشت های فصل تعرفه پیش بینی می گردد .

3- كالاهای ممنوع الورود 

كالاهایی است كه در ورود آنها به موجب قوانین خاص و تصویب مجلس شورای اسلامی و یا در چارچوب قانون رع مقدس اسلام منع گردیده باشد . بنابراین هر كالایی كه ورودش لطمه ای به مصالح عمومی وارد می سازد یا مخرب فرهنگ و اخلاق و در تضاد با سلامت جامعه و یا مسائل ملی و بالاخره مغایر مذهب رسمی باشد ممنوع خواهد شد .

واردات در بازارچه های مرزی 

واردات در بازارچه های مرزی به صورت قطعی است و مشمول تشریفات قطعی گمرك می گردد و حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض نیز در صورت تعلق قابل وصول است . ورود و ترخیص كالا در بازارچه مرزی صرفا با ارائه سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد .كلیه كالاهای مجاز در بازارچه های مرزی قابل داد و ستد می باشند و ورود هر نوع كالا از طریق بازارچه های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در هر سال ارزش كالاهای قابل ورود هر بازارچه تا سقف تعیین شده توسط وزارت بازرگانی امكان پذیر است وكلیه اشخاص حقیقی ساكندر مناطق مرزی و اشخاص حقوقی كه در مناطق مرزی فعالیت می نمایند مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند . فهرست كالاهای قابل داد و ستد در بازارچه ومیزان ارزش آن را وزارت بازرگانی با توجه به نیازمندی های استان های مری و تفاهم به عمل آمده با كشورهای مقابل ومقررات صادرات و واردات كشور تهیه و اعلام می نماید .
وارد كننده های بازارچه های مرزی اشخاصی حقیقی می باشند كه نسبت به ورود كالاهای مصرفی در نقاط مرزی كشور اقدام می نماید ، كه در بسیاری از موارد مقررات تجارت كشور خود و كشور مقابل هیچ گونه اطلاعاتی ندارند . لذا لازم است كه مسئولین وارد كنندگان را نسبت به مقررات قانون تجارت كشور و قوانین و مقررات كورهای همجوار بازارچه های مرزی مطلبع نمایند و آنها را در جهت صحیح و قانونی هدایت نمایند .
جهت واردات كالا داشتن كارت بازرگانی الزامی است ، ولی شركت های تعاونی مرزنشینان ، ملوانان ایرانی اغل در شناورهایی كه بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند وپیله وران برای ورود كالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت داشتن كارنامه شغل از وزارت كار و امور اجتماعی معاف هستند .
واردات قطعی بازارچه ها برای مصرف نقاط مرزی یا فروش در بازارچه سفارش شده و به كور از طریق بازارچه ها وارد می گردد و با انجام تشریفات قطعی گمركی قابل ترخیص است . همانطوری كه می دانیم واردات در بازارچه های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در مقابل صادرات كالا قابل انجام است وصادر كنندگان مجاز خواهند بود در مقابل صادرات ، كالای خود در بازارچه های مرزی كالاهای قابل ورود را كه از طرف وزارت بازرگانی جهت واردات در بازارچه ها فهرست گردیده است اقدام به ورود نمایند . البته صادر كنندگان و غرفه داران قادرند از محل صادرات سایر غرفه داران اقدام به ورود كالاهای اعلام شده بنمایند .
چنانچه صادر كنندگان بازارچه های مشترك مرزی بخواهند از بازارچه دیگری اقدام به ورود كالا بنمایند ع لازم است كه ابتدا اظهارنامه گمركی را به گمرك بازارچه ای كه صادرات را انجام داده تسلیم و پس از تشریفات ، تطبیق اسناد و كالا از نظر منظور نمودن سقف ارزش صادرات انجام شده بررسی و اقلام قابل ورود از طریق بازارچه های استان مربوطه اظهارنامه را جهت انجام سایر تشریفات گمركی و صدور پروانه ترخیص قطعی طی نامه ای به گمرك مرز ورود كالا حسب مورد اعلام نماید ، و گمرك ترخیص كننده كالا پس از وصول اظهارنامه نسبت به انجام تشریفات ترخیص كالا با رعایت مقررات اقدام و در پایان مراتب را از نظر ارزش كالای ترخیص شده جهت تفریق از تعهدات صادراتی مهلت منقضی نشده غرفه دار مربوطه به گمرك بازارچهذیربط اعلام دارند .
بدیهی است كه رعایت مفاد ماده 22 اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات و بندهای چندگانه و تبصره های 1-2-3 آن الزامی بوده و رعایت سقف صادرات و واردات سالانه آنها و انطباق صادرات و واردات از نظر ارزشی الزامی است البته ورود و ترخیص كالا صرفا به نام غرفه دار بازارچه كه دارای كارت غرفه داری از فرمانداری محل می باشد امكان پذیر است .
آنچه مهم است این است كه واردات قبل از صادرات از طریق بازارچه های مرزی امكان پذیر و مجاز نمی باشند و مهلت تسویه تعهدات صادراتی در بازارچه های مرز 8 ماه پس از تاریخ صدور كالا می باشد و تا مدت 6 ماه نیز با اخذ و واریز جریمه قابل تمدید است و چنانچه در فاصله مذكور تعهدات صادراتی تسویه نگردد ع گمرك مراتب را پیگیری می نماید و با توجه به اینكه سایر مقررات مربوطه در صفحات گذشته بیان شده است از بیان مجدد آن موارد خودداری می گردد .

تشریفات ترخیص 

برای ترخیص كالا از بازارچه مرزی اشخاص حقیقی یا حقوقی مراحل ذیل را پشت سر می گذارند ، كه ممكن است مراحل گردش كاری در بعضی از بازارچه ها نسبت به یكدیگر فرق كند . هر گاه مدیریت بازارچه مشترك مرزی مجوز ترخیص را صادر نماید گمرك می تواند نسبت به ترخیص كالای وارد كننده اقدام نماید و صاحب كالا می تواند شخصا و یا از طریق وكیل یا نماینده قانونی خود اقدام به ترخیص كالای خویش نماید .
 • 1- تنظیم اظهارنامه
 • 2- احراز هویت
 • 3- پرداخت حقوق و عوارض گمركی و هزینه های گمركی به بانك
 • 4- ارائه فیش واریزی به دفتر ژورنال گمرك
 • 5- دایره صدور پروانه جهت صدور پروانه سبز گمركی
 • 6- دفتر كوتاژ جهت ثبت اظهارنامه
 • 7- تعیین ارزیاب / ارزیابی كالا در انبار (در صورت نیاز ارسال نمونه به آزمایشگاه)
 • 8- ارزش
 • 9- ارزیاب ، كارشناس و مسئول سرویس ارزیابی جهت امضاء و مهر
 • 10- دفتر كل انبار
 • 11- درب خروج و خارج نمودن كالا از گمرك
نمودار گردش كار در بعضی از بازارچه های مرزی به صورت ذیل است كه ممكن است از یك بازارچه به بازارچه دیگر از جهت تشریفات گمركی دارای تفاوت های جزیی باد كه دارای اهمیت چندانی نیست .
آنچه كه حائز اهمیت است این است كه جهت ترخیص كالا قوانین و مقررات رعایت گردد و واردكنندگان بتوانند در سریع ترین زمان ممكن اقدام به ترخیص كالا از بازارچه مرزی نمایند .
 • 1- تحویل مانیفست
 • 2- بازدید اجمالی
 • 3- تخلیه در انبار
 • 4- صدور قبض انبار
 • 5- اگر خارج از مانیفست بود كالا ضبط می گردد
 • 6- اگر خارج از سهمیه بود مرجوع می گردد
 • 7- تنظیم اظهارنامه
 • 8- كنترل اظهارنامه
 • 9- پرداخت عوارض
 • 10- دفتر كوتاژ
 • 11- ارزیابی
 • 12- خارج كردن از دفتر انبار
 • 13- صدور پروانه
 • 14- تحویل جنس مطابق پروانه به صاحب كالا

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳ مهر۱۳۹۲ساعت ۲۲:۲ بعد از ظهر  توسط ali   | 

 

برات Draft

- صادر کننده برات همان فروشنده است. که از طريق بانک گشاينده اعتبار با ارائه سياهه درخواست مي گردد. و بانک گشاینده را متعهد می کند که مبلغ اعتبار را از خریدار اخذ کند بعد اسناد را در اختیارش قرار دهد.

 

- برات دو نوع است برات ديداري يا نقدي Turn draft/Sight draft  و برات مدت دار  Time draft.

برات نقدي در تجارت معمول تر مي باشد، در اين روش بانک گشاینده اسناد حمل را در صورتي که خریدار وجه پرداخت ها را تامین کرده باشد به خريدار ارائه مي کند.

 

در برات مدت دار زمان سررسيد معمولا سه ماه، 6 ماه يا 180 روز مشخص ميشود که بر اساس توافق طرفين از زمانهاي مشخصي مثل زمان ارائه پروانه سبز گمرکي آغاز مي گردد. و خريدار سعي مي کند زمان سررسید برات را از مراحل پایانی ترخیص قرار دهد (مثلا ارائه پروانه سبز گمرکي) تا مهلت بیشتری برای تامین وجه داشته باشد.

مسلما ۱۸۰ روز بعد از ارائه پروانه سبز گمرکی از ۱۸۰ روز بعد از تاریخ صدور بارنامه مهلت بیشتری به خریدار می دهد.

 

- استفاده از برات در کشورهاي غربي تقريبا منسوخ گرديده و در حال حاضر کشور هند و ... از شرکت هاي پتروشيمي ايران درخواست برات مي کنند.


تاریخ ها در متن اعتبار اسنادی

 

تاريخ‌ها در متن اعتبار اسنادي

   1.  تاريخ گشايش اعتبار اسنادی Issuing date

  2.  تاريخ سررسيد پرداخت Maturity date

  3.آخرين فرصت حمل که توسط اعتبار اسنادي داده شده است Shipment date (latest date for shipment)

  4.تاريخ تحويل اسناد به بانک Expiry date or the latest negotiation date

براي ارائه مدارک به بانک معمولا 21 روز فرصت مي دهند در صورت عدم درج زمان براي تحويل بطور خودکار 21 روز از زمان انتشار بارنامه فرصت داده مي شود اما بشرط اينکه قبل و يا برابر با Expiry date  باشد.

البته آخرين تاريخ ارائه اسناد الزاما همان تاريخ انقضا نمی‌باشد.


اعتبار قابل فسخ و غير قابل فسخ Irrevocable versus revocable Letter of credit

 

اعتبار قابل فسخ و غير قابل فسخ Irrevocable versus revocable Letter of credit

 

-  اعتبار قابل فسخ توسط بانک گشاينده در هر زماني بدون اطلاع (without prior notice) ذي نفع قابل اصلاح يا فسخ مي بايد.

اگر قابل فسخ بودن يا نبودن اعتبار در متن اعتبار اسنادي ذکر نگردد طبق UCP500 ، اعتبار غير قابل فسخ در نظر گرفته می‌شود  

 

البته طبق UCP400 ذکر نکردن قابل فسخ بودن يا نبودن فرض بر قابل فسخ بودن تلقي مي گرديد.


تائيد شده و تائيد نشده Confirmed versus Not Confirmed Letter of credit

 

تائيد شده و تائيد نشده Confirmed versus Not Confirmed Letter of credit

در بعضی مواقع برای کاهش ریسک عدم دریافت (یا عدم اعتماد به بانک گشایش کننده اعتبار و یا شاید هم عدم آشنایی با بانک گشایش کننده)، فروشنده برای اعتبار تائید درخواست می کند. که بموجب آن یک بانک معتبر بین المللی ضمن تائید بانک گشاینده اعتبار در واقع متعهد به پرداخت نیز می گردد.

 

اعتبار تائید شده حتما غیرقابل برگشت می باشد.

 

Silent Confirmation  چيست؟ بعضي مواقع بانک گشايش کننده قبول نمي کند (به خاطر اعتبار بين بانکها) که مورد تائيد قرار گيرد و همچنين فروينده خريدار را ملزم به گرفتن اعتبار کرده است. در اين گونه موارد خريدار به بانک ثالث معتبر بين المللي که معمولا اعتبار مي دهد (به سفري بانک گشاينده) مراجعه مي کند و با پرداخت حق تائيد درخواست اعتبار تائيد شده را مي کند. و اين بانک مستقل از بانک گشاينده ضمن تائيد بانک گشاينده متعهد به پرداخت مي گردد. در اين حالت بانک تائيد کننده اسناد حمل را خريداري مي کند و به خريدار مي فرويد. تائيد مسکوت جزء مقررات UCP نمي بايد.

(مثلا بانک رفاه کارگران به عنوان گشاينده که به خاطر وجهه خود حاضر نيست مورد تائيد قرار گيرد و شعبه بانک HSBC در دبي حاضر به تائيد مسکوت مي بايد.) همچنين اعتبار اسنادي تائيد شده حتما irrevocable بايد مي بايد.


اعتبار اسنادی تنخواه گردان یا چرخشی Revolving L/C

اعتبار اسنادی تنخواه گردان یا چرخشی Revolving L/C

این اعتبار اسنادی با مبلغی مشخص در بانک گشایش می شود و به بانک ابلاغ کننده (پرداخت کننده) اجازه می دهد تا به دفعات مختلف در برابر دریافت اسناد حمل از ذینفع تا مبلغ مشخصی پرداخت کند (در اعتبار سقف مبلغ قابل پرداخت و زمان و دوره اعتبار این نوع پرداخت ها ذکر می گردد. )

مثال: شرکت کالای نفت ایران برای خرید خود از شرکت انگلیسی یک اعتبار به نفع دفتر خود در لندن به ارزش ۱۰ میلیون دلار گشایش می کند و طبق متن اعتبار به دفتر خود اجازه می دهد به تعداد مثلا ۱۰ بار  تا همین سقف کالا خریداری کرده و به ایران بفرستد و به ازای تحویل اسناد به بانک مبلغ خود را دریافت کند.

حالا اگر بتوان از کسری های خرید (که سقف اعتبار را پر نکرده است در مثال بالا ۱۰ میلیون دلار) در دفعات دیگر استفاده کرد به آن اعتبار اسنادی گردان غیر تراکمی گویند. که باید در متن اعتبار ذکر گردد.

در ایران فقط چند شرکت خاص وابسته به وزارت نفت و نیرو، بخاطر خریدهای مهم مجاز به استفاده از این نوع اعتبار می باشند.

خواننده گرامی روش کار این اعتبار با Partial shipment اشتباه نشود زیرا بانک به اندازه مبلغ گشایش شده ضمانت می گیرد و بانک متعهد به پرداخت های متعددی می باشد ولی در روش Partial shipment ارزش پرداخت اصلی را در چند قسمت پرداخت می کند.


اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال Transferable versus Non Transferable L/C

 

اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال Transferable versus Non Transferable L/C

قابل انتقال بودن اعتباری اسنادی مجوزی است برای ذینفع جهت انتقال تمام یا بخشی از اعتبار به ذینفع دوم Subcontractor.

 

در این اعتبار تنها بانک گشایش کننده دارای تعهد پرداخت می باشد.

کارمزد انتقالات بعهده ذینفع اول  First Beneficiaryمی باشد.

در این روش دو اعتبار داریم که اعتبار اول را Master گویند که منهای قیمت، تاریخ  و واحد باید کاملا با LC انتقالی مطابقت داشته باشند.  و اجازه انتقال باید در متن اعتبار اصلی (Master) قید گردیده باشد.

این روش به نفع خریدار است ولی فروشنده چون بانک ابلاغ کننده تعهد پرداخت ندارد با ریسک عدم دریافت روبروست.

طبق UCP 500 نام بانک انتقال دهنده باید در متن اعتبار درج گردد. 

 

در متن اعتبار اگر کلمات زیر به جای Transferable  ذکر شود اعتبار قابل انتقال تلقی نمی شود. لذا حتما باید کلمه Transferable قید گردد.

 

 transmissible, assignable, divisible, and fractionable.


اعتبار اسنادی مستقیم Hand on L/C

 

اعتبار اسنادی مستقیم Hand on L/C

در این مورد بانک گشایش کننده اعتبار عملیات ابلاغ و پرداخت به ذینفع را نیز بعهده می گیرد و فروشنده با ارسال اسناد حمل به همین بانک گشایش کننده مبلغ درخواستی را دریافت می کند.

در زمانی به کار می رود که فروشنده به بانک گشایش کننده اعتماد دارد.

این اعتبار روش خوبی برای استفاده در گشایش اعتبارات ریالی داخل کشور می باشد. در حال حاضر اعتبار ریالی در کشور در حال رونق می باشد که بانک متعهد به پرداخت و درقبال دریافت مدارک حمل می شود.


اشخاص درگیر در اعتبار اسنادی

 

اشخاص درگیر در اعتبار اسنادی

1-   بانک منتخب: Nominated Bank بانکی که توسط بانک گشایش کننده اعتبار برای پرداخت، قبولی برات و یا معامله اسناد انتخاب شده است. این بانک می تواند متفاوت از بانک ابلاغ کننده اعتبار باشد.

2-    Confirming Bank

3-    بانک ابلاغ کننده Advising Bank بانکی است که به فروشنده ابلاغ می کند که به نفع وی اعتبار گشایش یافته است. این بانک در کشور ذینفع واقع شده و می تواند شعبه ای از بانک گشایش کننده باشد.

4-    بانک گشایش کننده Issuing Bank بانکی است که در کشور خریدار واقع شده (نه الزاما) و به درخواست خریدار به نفع فروشنده اعتبار باز می کند.

5-    ذینفع Beneficiary طرفی است که اعتبار برای او توسط خریدار/ وارد کننده از طریق بانک گشاینده باز شده است.

6-    درخواست کننده Applicant  درخواست گشایش اعتبار به نفع فروشنده را می نماید که همان خریدار یا واردکننده است.

7-    Paying

8-    Accepting

9-    Negotiating Bank


اعتبار اسنادی پشت به پشت یا اتکایی ویا متقابل Back to Back or Counter L/C

 

اعتبار اسنادی پشت به پشت یا اتکایی ویا متقابل Back to Back or Counter L/C

بخاطر اینکه فروشندگان خارجی از پذیرش اعتبار قابل انتقال خودداری میکنند. این نوع اعتبار در کشور ما استفاده زیادی دارد.

زمانیکه اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال گشایش شده باشد و بدلایل زیر فروشنده بخواهد به پشتوانه اعتبار باز شده توسط خریدار اعتبار دیگری گشایش می کند. (اعتبار باز شده وثیقه اعتبار دوم میشود)

۱- فروشنده توانایی ساخت و ارسال محموله را در زمان سررسید را ندارد. یا وجه کافی برای پرداخت به پیمانکاران خود را ندارد.

۲- امکان گشایش اعتبار اسنادی قابل انتقال وجود ندارد. (فروشنده نمی پذیرد)

در این روش بانک منتخب برای اعتبار دوم بانک گشایش کننده می شود. و ذینفع نیز به بازکننده اعتبار تبدیل می شود.

فروشنده اول (خریدار دوم) از فروشنده دوم درخواست می کند که محموله را به بندر مورد نظر خریدار اول ارسال کند.

دو اعتبار باز شده باید از لحاظ اسناد و زمان سررسید کاملا با هم تطبیق داشته باشند.


اعتبار اسنادی با شرط قرمز Red clause L/C

 

اعتبار اسنادی با شرط قرمز Red clause L/C

این اعتبار به فروشنده اجازه میدهد تا در قبال ارائه رسید پیش از حمل و یا ارائه مدارک حمل به بانک بخشی از مبلغ مندرج در اعتبار را دریافت دارد. که در گذشته این مجوز در متن اعتبار با رنگ قرمز مشخص می گردید.

معمولا زمانی از این اعتبار استفاده می شود که فروشنده نیاز به پول داشته باشد.

چنانچه بانک فقط یک رسید ساده بگیرد و پیش پرداخت اعتبار را به فروشنده بپردازد به آن Clean Red clause گویند

و چنانچه بانک تضمین و تعهد بگیرد به آن Documentary Red clause گویند.

این اعتبار طبیعتا بصورت نقدی گشایش می شود.


اعتبار اسنادی ضمانتی Stand-By L/C

 

اعتبار اسنادی ضمانتی Stand-By L/C

استفاده این اعتبار از کشور آمریکا آغاز گردیده است. و درحال گسترش می باشد.

مواد اول و دوم UCP500 در مورد این اعتبار سخن گفته است.

در این اعتبار متقاضی (خریدار) درخواست گشایش اعتبار اسنادی ضمانتی غیر قابل برگشت می کند و در این اعتبار فروشنده کالا را ساخته و به خریدار ارسال می کند و اسناد را نیز به خریدار تحویل می دهد تا خریدار به ترخیص کالا اقدام نماید. همچنین خریدار به محض دریافت اسناد مبلغ مورد نظر در اعتبار را به حساب فروشنده واریز می نماید.

 

در صورت عدم اجرای تعهدات

هر یک از طرفین با ارائه کپی مدرک به یانک خود مراجعه می کند مثلا فروشنده با کپی اسناد حمل به بانک خود میرود و بانک ابلاغ کننده نیز از بانک گشاینده پیگیر می شود. و بانک گشاینده باید مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید.

 

در این اعتبار بانک نقش ضامن اجرایی را برعهده دارد تا در صورت شانه خالی کردن طرفین از اجرای تعهد خود متعهد به پیگیری و پرداخت شوند.

 

نحوه پرداخت اعتبار اسنادی Sight, Deffered, Acceptance or Negotiable

 

نحوه پرداخت اعتبار اسنادی Sight, Deffered, Acceptance or Negotiable

هر اعتباری که گشایش می شود با توجه به نوع تعهد پرداخت مبلغ اعتبار یکی از چهار روش زیر است:

۱- در صورت نقدی بودن sight payment بانک پس از وصول اسناد و عدم مغایرت اسناد ملزم به پرداخت مبلغ اعتبار است.

۲- در صورت موخر بودن  Deferred paymentاعتبار: ذینفع پس از ارائه اسناد بدون مغایرت به بانک در زمانی معین در آینده مبلغ اعتبار را دریافت خواهد کرد. مثلا اگر موخر ۹۰ روزه باشد ذینفع ۹۰ روز بعد از ارائه اسناد مبلغ را دریافت می کند در این روش برات رد و بدل نمی شود. بنابر این روش بسیار خوبی برای خریدار است.

۳- در صورت پرداخت بر اساس قبولی  Acceptance paymentاسناد مانند روش فوق عمل می شود منتهی با ارائه برات. در این صورت در حین ارائه و ظهر نویسی اسناد به بانک برات صادر شده قبولی نویسی می گردد تا در سررسید برات مبلغ اعتبار به ذینفع پرداخت گردد. حالا ذینفع علاوه بر داشتن مدرکی دال بر صدور کالا می تواند قبل از سررسید برات خود را به پول تبدیل کند.

۴- در صورت قابل معامله بودن  Negotiation paymentروش پرداخت: ذينفع ضمن ارائه اسناد به بانك پرداخت كننده برات نيز ارائه ميدهد و مبلغ اعتبار را دريافت مي كند ولي بعد از قبولي نويسي اسناد توسط بانك گشاينده اعتبار.

 

ماده ۹ یو سی پی ۵۰۰ انواع پرداخت های فوق را توضیح داده است.

 

اعتبار اسنادی یوزانس Usance

 

اعتبار اسنادی یوزانس Usance

یوزانس یعنی فرجه و مهلت،

یوزانس فرجه یا مهلتی است که فروشنده (صادر کننده) در قبال دریافت بهره بعلاوه مبلغ معامله به خریدار میدهد.

در یوزانس یک شرکت ثالث که شرکت تامین کننده مالی Financer (فایننسر) نامیده مي‌شود وارد معامله می‌گردد و مبلغ معامله را در روز معامله اسناد به فروشنده پرداخت مي‌كند و در زمان سررسيد اصل و بهره يوزانس را از خريدار اخذ مي‌كند.

اعتبارات يوزانس معمولا ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، و يا دو ساله قابل گشايش مي‌باشد. چنانچه شركت الف اعتبار اسنادي يوزانس يك ساله به نفع شركت ب گشايش كرده باشد و شركت ب اسناد حمل بدون مغايرت را مثلا در تاريخ ۱/۵/۸۵ به بانك معامله كننده ارائه كرده باشد درست يكسال بعد از اين تاريخ مبلغ اعتبار را دريافت خواهد كرد.

بهره يوزانس كشور خريدار توسط فاكتور‌هاي مختلف سياسي - اقتصادي در بازار جهاني تعيين مي‌گردد.


تعريف اعتبار اسنادی

 

تعريف اعتبار اسنادی:

اعتبار اسنادی تعهد بانکی به خريدار و فروشنده است خريدار کالای خود را با همان کيفيت و تعداد درخواستی دريافت کند و فروشنده در قبال تحويل کالای خود به شرکت حمل مبلغ درخواستی را دريافت کند. (البته دريافت مبلغ در قبال ارائه بارنامه به بانک الزامی نيست).

 
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ آذر۱۳۹۰ساعت ۸:۳۲ قبل از ظهر  توسط ali   | 

دربافت فونت مناسب برای مشاهده راهنما     فونت 1     فونت 2
 

« بسمه تعالی »

 

توضیحات ضروری جهت تکمیل پروفرم براساس

فرمت استاندارد  Une Docs توسط فروشندگان خارجی

 

1.   فروشندگان خارجی موظف به ورود اطلاعات طبق فرمت پروفرم استاندارد بوده و پس از تکمیل  پرنیت گرفته و ممهور به مهر و امضای  خود می نمایند.

 

2.   فروشندگان خارجی  موظف  به پرینت  فرمت تکمیل  شده پروفرم بر روی سر برگ خود می باشند. کارشناسان سازمان بازرگانی  از تأئید پیش فاکتورهائی که روی سربرگ شرکت فروشنده پرینت گرفته نشده باشد و فاقد مهر و امضاء فروشنده باشند معذورند.

 

3.   درهنگامی که فروشنده و خریدار قصد معامله از طریق گشایش اعتبار اسنادی و یا سایر شیوه ها  را دارند الزاماً بایستی اقدام به درج   (Validity date of P/I)  تاریخ اعتبار پروفرما نمایند . لازم به توضیح است در هنگام ثبت سفارش از تاریخ صدور پروفرم نبایستی بیشتر از یک ماه گذشته باشد .

 

4.   تکمیل قسمت های قرمز رنگ پروفرم برای  کلیه خریدهای خارجی الزامی است و در صورت عدم تکمیل  هریک از بخش های قرمز رنگ کارشناسان سازمان بازرگانی استانها از تأئید پرونده ، معذورند .

 

5.   تکمیل سایر قسمت های پروفرم حسب نوع معامله ، نحوه پرداخت ، ترم تحویل کالا در مبدأ و یا مقصد ،  الزامی خواهد بود.

 

6.   در مواردیکه محل و یا بندرمحل تحویل کالا در پروفرم نام مبادی  ( در کشور مبدأ )  باشد ( ترمهای FOB و پائین تر ) الزامی به تکمیل  اطلاعات مربوط به حمل کالا نمی باشد . اما در سایر موارد که محل و یا بندر محل تحویل کالا در پروفرم  نام مبادی تخلیه کالا ( در کشورمقصد ) باشد ( ترمهای CFR و بالاتر ) تکمیل اطلاعات مربوط به حمل کالا نظیر وسیله حمل و محل بارگیری ، محل تخلیه ، مقصد نهایی و کرایه حمل  ضروری می باشد .

 

7.   در مواردیکه کالا مشمول رعایت قواعد استاندارد اجباری می باشد ، تکمیل نوع و شماره استاندارد طبق جدول  استانداردهای  مورد قبول موسسه استاندارد در پروفرم ضروری می باشد . فهرست کالاهای مشمول قواعد استاندارد اجباری در ضمیمه انتهای کتاب قانون مقررات صادرات وواردات آمده است .

 

8.   در مواردیکه کالا به موجب یادداشتهای ذیل فصول مختلف کتاب مقررات صادرات وواردات و یا بخشنامه های جاری موظف به رعایت نظرات سایر دستگاهها ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی باشد ، اخذ مهر و امضاء  دستگاه مربوطه روی پروفرم ضروری می باشد.

 

9.     تکمیل وزن خالص هرردیف  کالائی  ووزن خالص کل برای کلیه خریدهای خارجی ضروری می باشد .

 

10.درصورت وجود سایر هزینه ها نظیر هزینه بسته بندی ، آموزش ، نصب و امثالهم جمع مبالغ آنها در قسمت سایر هزینه ها ( Other charges )  وارد گردد.

 

11.سایر اطلاعات ضروری مورد نظر فروشنده درخصوص شرایط پروفرما ، مدت پرداخت وجه ، سال ساخت ، مستعمل بودن کالا ، جزئیات مربوط به مدل کالای مورد معامله و.... در قسمت ملاحظات (Note) وارد شود.

 

12.درمعاملاتی که متقاضی قصد گشایش اعتبار و یابرات اسنادی را نزدبانک  دارد توصیه می گردد با واحدهای پولی معتبر بغیر از  دلار آمریکا اقدام به معامله نمایند ( مگر در مواردیکه با کشورهای حوزه ACU معامله بعمل آید) این کشورها عبارتند از:هندوستان ، بنگلادش ، پاکستان ، بوتان ، سریلانکا ، میانمار ( برمه سابق )

 

13.درمعاملات اعتباری با کشورهای حوزه ACU ( بنگلادش ، هندوستان پاکستان ، بوتان ، سریلانکا و میانمار ( برمه سابق )) صرفاً با واحدهای پولی دلار آمریکا و یورو اقدام به صدور پروفرما شود.

 

14.در معاملات غیر بانکی نظیر واردات درمقابل صادرات ، بدون انتقال ارز و امثالهم با واحدهای پولی معتبر مورد تأئید بانک مرکزی می توان اقدام به معامله نمود.

 

15.درهنگام مشخص نمودن تعداد کالا ( Quantity ) دقت شود معادل  متریک آن در پروفرم ذکر شود . بعنوان مثال واحد متریک مربوط به برنج کیلو گرم است . لذا از عناوینی مثل : کیسه ،  گونی و.... جداً خودداری شود.

 

16.در صورتیکه به نحوی  از انحاء جهت ثبت سفارش کالا ، نامه ای از دستگاه و یا موسسات و سازمانهای دولتی  صادر گردیده است ( بانک توسعه اسلامی ، صندوق ذخیره ارزی ، وام ارزی ، کمیسیون 5 نفره ، کمیسیون ماده یک ،......) متقاضی می بایست نامه مربوطه را همراه با پروفرم اسکن نماید و در هنگام تحویل اصل آن به کارشناسان تحویل سازمانهای بازرگانی تحویل گردد.

 

17.در مواردیکه نوع معامله از محل بدون انتقال ارز ( نوسازی صنایع) باشد متقاضی موظف است همراه با پروفرم پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس  معتبر را اسکن نماید و در زمان تحویل اصل آن را به رویت کارشناسان تحویل سازمانهای بازرگانی برساند .

 

18.در صورتیکه واردات از محل بانک توسعه اسلامی (IDB) و یا سهمیه تخصیص یافته به وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که در بودجه مشخص گردیده باشد می بایستی نامه تخصیص دهنده ارز و فرم مربوطه اسکن گردد . همچنین واردات از محل تنخواه های اختصاص یافته به شرکتهای نفتی نیز پس از  اخذ مجوز مربوطه از کمیسیون  5 نفره می بایستی  در سایت اسکن گردد.

 

کسانی که دارای  کارت بازرگانی اعم ازحقیقی  ، حقوقی و یا تعاونی می باشند ، ذکر  شماره کارت بازرگانی در قسمت Buyer's Commercial  Card No" ضروری می باشد . افرادی که بصورت موردی یا از محل شناسنامه  « یک دستگاه خودرو »  اقدام به ثبت سفارش می نمایند، درج شماره کارت بازرگانی در پروفرما ضروری نمی باشد./
 
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۸ شهریور۱۳۹۰ساعت ۹:۴۱ قبل از ظهر  توسط ali   |