X
تبلیغات
شركت بازرگاني مهين مهر آريانا

وارداتی
/**/
رايانه همراه نوت بوك مدل 5110 I5 نام تجارتي DELL مرجع عرضه كننده مهين مهر آريانا
Mobile computer, notebook, model 5110 I5, brand DELL, distributor MAHIN MEHR ARIYANA
واحد شمارش
دستگاه
نوع
نوت بوك
مدل
5110 I5
نام تجارتي
DELL
مرجع عرضه كننده
مهين مهر آريانا
PN نام تجارتي GS1 خارجی مرجع
NOPN-1     DELL چين
Image
+ نوشته شده در  سه شنبه 12 فروردین1393ساعت 5:50 بعد از ظهر  توسط ali   | 

با لیزینگ عملیاتی بیشتر آشنا شوید

با لیزینگ عملیاتی بیشتر آشنا شویدReviewed by میثم حاجی محمدی on Mar 9Rating: 3.5با لیزینگ عملیاتی بیشتر آشنا شوید قدیمیترین و ساده ترین نوع و روش عملیات لیزینگ ، لیزینگ عملیاتی (Operating Lease) است که براساس آن، قرارداد با مستأجر (متقاضی) صرفاً به قصد بهره برداري و برخورداري از حق انتفاع کالاي مورد اجاره منعقد شده و در پایان مدت قرارداد، مورد اجاره عیناً به موجر مسترد میگردد .در این نوع لیزینگ، معمولاً 100درصد بهاي مورد اجاره توسط موجر تأمین میشود در لیزینگ عملیاتی مدت زمان مورد توافق کوتاهتر از عمر مفید محصول است و این امکان وجود دارد که تجهیزات و وسایل یاد شده یکبار و یا بیشتر به اجاره کنندگان متفاوت اجاره داده شوند.

image news 657 با لیزینگ عملیاتی بیشتر آشنا شوید

لیزینگ عملیاتی:

قدیمیترین و ساده ترین نوع و روش عملیات لیزینگ ، لیزینگ عملیاتی (Operating Lease) است که براساس آن، قرارداد با مستأجر (متقاضی) صرفاً به قصد بهره برداری و برخورداری از حق انتفاع کالای مورد اجاره منعقد شده و در پایان مدت قرارداد، مورد اجاره عیناً به موجر مسترد میگردد .در این نوع لیزینگ، معمولاً ۱۰۰درصد بهای مورد اجاره توسط موجر تأمین میشود در لیزینگ عملیاتی مدت زمان مورد توافق کوتاهتر از عمر مفید محصول است و این امکان وجود دارد که تجهیزات و وسایل یاد شده یکبار و یا بیشتر به اجاره کنندگان متفاوت اجاره داده شوند.
قرارداد لیزینگ می تواند توسط اجاره کننده خاتمه یابد؛ مشروط بر آن که مدت زمان آن در قرارداد تعیین شده باشد. در لیزینگ عملیاتی ارزش خالص فعلی مجموع اجاره بها از قیمت جاری تجهیزات کمتر است. در پایان مدت قرارداد، اجاره کننده میتواند تجهیزات را به اجاره دهنده بازگرداند، قرارداد را تجدید و یا از تجهیزاتی با مدل بالاتر استفاده کند.
در لیزینگ عملیاتی هزینه هایی همچون نگهداری، تعمیر و بیمه توسط اجاره دهنده پرداخت خواهد شد که قسمتی از آنها میتواند در اجاره بها گنجانده و به صورت پرداختهای ماهانه منعکس شود.
اجاره دهنده از قبل قیمت پایه فروش و یا اجاره دوباره کالا را با توجه به میزان فرسودگی تکنیکی تجهیزات در پایان دوره تخمین میزند و اجاره بها را براساس آن تعیین میکند .
لیزینگ عملیاتی معمولاً در بازارهایی به کار میرود که در آنها فرایند توسعه تکمیل شده است و اجاره دهندگان در زمینه معاملات گروه ویژهای از تجهیزات تخصصپیدا کرده اند .

لیزینگ عملیاتی برای تامین مالی تجهیزات واجد تغییرات تکنولوژیکی سریع، خودروهای تجاری با عمر مفید کوتاه، تجهیزات کارخانهای، ماشین آلات معادن و یا وسایل حمل و نقل هوایی به طور گسترده به کار گرفته می شود.

مراحل لیزینگ عملیاتی:

یک مبادلهء لیزینگ عملیاتی را باید به هفت مرحله کلی تقسیم کرد :
- ۱ شناسایی ابعاد کسب و کار
- ۲ گزینش فروشنده/ توسعهء تخصصهای درون شرکتی
- ۳ تدارک کالا
- ۴ راندمان کالا و تعمیر و نگهداری
- ۵ بازاریابی
- ۶ فروش دارایی مستهل کشده
- ۷ حسابداری

۱ ) دو طبقه بندی کلی برای لیزینگ عملیاتی :

لیزینگ عملیاتی تک مستاجری و لیزینگ عملیاتی چند مستاجری:
در لیزینگ عملیاتی تک مستاجری دارایی برای استفادهء مشتری مشخص خریداری و به وی اجاره داده میشود، مانند اجارهء اتومبیل به افراد یا کارکنان موسسات.
در لیزینگ عملیاتی چند مستاجری دو ترتیب را میتوان مورد ملاحظه قرار داد :اول زمانی که مستاجر مورد اجاره را برای مدت کوتاهی نیاز داشته و در پایان آن مدت آن را به موجر عودت میدهد .دوم لیزینگ عملیاتی اقلام زیرساختی است که در این حالت زیرساخت مورد نظر توسط موجر مهیا میشود و مستاجران متعددی همزمان از آن استفاده میکنند، مانند اجارهء شبکه های رایانه ای بزرگ.

ملاحظات هنگام انتخاب یک کسب و کار لیزینگ عملیاتی:
§ داشتن ظرفیت کافی برای رشد
§ شناسایی موانع عمده ورود (High entry barriers)
§ سرمایه بری
§ بدون کشش بودن تقاضای محصول
§ ارزش افزایی بر کالای استاندارد که توسط بخش غیر متشکل ارایه میشود.
§ کاهش تهدیدات کالاهای جایگزین
§ قابلیت دسترسی به تخصصهای تعمیر و نگهداری

۲ ) گزینش فروشنده، توسعهء تخصصهای درون شرکتی
تصمیم بر واگذاری انجام برخی امور به خارج از موسسه یا انجام آنها در داخل شرکت از تصمیمات مشکلی است که باید با آن روبه رو شد .مزایای واگذاری مدیریت دارایی به خارج از شرکت (outsourcing)کاهش برخی دردسرهای عملیاتی، کاهش معضلات مدیریت نیروی انسانی و بهره مندی از شبکهء متخصصان با تجربه است .امتیازات توسعهء کارشناسی درون شرکتی نیز تحمیل هزینهء کمتر، کنترل بهتر و کاهش مسایل مدیریت در روابط داخلی (relationship management) خواهد بود.

۳) تدارک کالا

تهیهء دارایی باید به وسیلهء موجر و با نظر و مشورت فروشنده انجام پذیرد .قبل از انجام قطعی خرید مواردی به شرح زیر باید مورد ملاحظه و توجه قرار گیرند:
· کالای نو یا دست دوم
· زمان تحویل کالا قابل خرید از خارج) وارداتی (
· تنضیمات فنی همراه با کالا
· باقیماندهء عمر مفید کالا
· مدل/سال ساخت
· ابزار و تجهیزات همراه کالای استاندارد
· نحوهء ارایهء خدمات پس از فروش
· امکان تامین لوازم یدکی در بازار داخلی
· چگونگی مقررات گمرکی حاکم بر واردات کالا و لوازم یدکی آن
· هزینه های نصب و راه اندازی
· ادوار انجام تعمیرات اساسی طی عمر مفید دارایی
· امکان فروش دارایی مستهلک شده

۴ ) عملیات پشتیبانی
در لیزینگ عملیاتی برخلاف لیزینگ مالی انجام عملیات و حل موضوعات مربوط به تعمیر و نگهداری و پشتیبانی کالای مورد اجاره به عهدهءموجر است .بنابراین هر گونه نارسایی در این زمینه میتواند منجر به پیامدهای جدی و ناخواستهء مالی تا حد عدم امکان ادامهء کار برای موجر شود .

نکات کلیدی که باید در نظر داشت به قرار زیرند:
· تعریف شفاف قلمروکاری و هزینه های هر یک از طرفین
· مجوزها و پروانه های لازم جهت نصب کالا
· دامنهء پوشش و انواع بیمه های ضروری
· مسوولیت بروز خسارت ناشی از خرابی
· فرانشیز دعاوی بیمه ای
· تنضیمات مربوط به حفظ نسبت مطلوب مصرف به بهره وری و جرایم ذیربط
· بررسی امکان جایگزینی کالا، قابلیت دسترسی و هزینهء آن
· نحوهء حل اختلاف
· تعمیر و نگهداری براساس دستورالعمل سازنده
· برنامهء زمانبندی سرویس و نگهداری
· ردیابی محل استقرار کالا و گزارشگری مرکز هزینه ها
· موجودی لوازم یدکی کافی در تمامی مواقع

۵ ) بازاریابی
مسایل بازاریابی لیزینگ عملیاتی نقش عمدهای در تصمیمات موجر دارد، زیرا دیدگاه و انتظارات هر موجر در نهایت حفظ شرکت و اعتبار خود به عنوان یک موسسهء مالی است و نظر به این که در صورت بروز موارد عدم رضایت مشتری، اعتبار موجر به عنوان یکموسسهء مالی خدشه دار میشود، بنابراین از این رو بیشتر موسسات مالی که در پی کاربرد لیزینگ عملیاتی هستند امور بازاریابی خود را به واحدهای خارج از میکنند .نکات زیر از اهم موارد حساس در بازاریابی موسسه واگذار (outsource) لیزینگ عملیاتی به شمار میروند:

· تعیین نام تجاری (BRAND)

· بهره مندی از حق امتیاز انحصاری(FRANCHISE VALUE)
· استفاده از مشتریان موجود
· فروش از طریق شبکهء بازاریابی موجود
· ظرفیت تبیین ارتقای فنی همراه با راه حلهای مالی

۶ ) واگذاری دارایی در پایان قرارداد
در غالب کسب و کارهای لیزینگ عملیاتی، سود واقعی هنگام فروش دارایی مستهلک شده پدیدار میشود .راهکارهای نحوهء فروش این نوع داراییها باید در هنگام خرید آنها کاملا بررسی شود .در این عرصه نکات زیر قابل توجه هستند:
§ زمان فروش دارایی مستهلک شده
§ شبکهء بازاریابی مجدد
§ واگذاری عملیات بازاریابی مجدد به واحدهای خارج از شرکت
§ هزینه های بازاریابی مجدد (تبلیغات، انبارداری، بیمه، بازسازی، حق العمل فروش، ارزیابی کارشناسی، حمل ونقل)
§ تضمینات بیع متقابل از فروشندگان (Buyback)
§ ارایهء ضمانتهای فنی هنگام فروش دارایی مستهلک شده

۷ ) حسابداری
به دلیل احتمال وقوع اتفاقاتی در لیزینگ عملیاتی که ممکن است منجر به نتایج زیانبار شده و ثمرهء سالها کار و کوشش را بر باد دهد، تفاوتهایی در مدیریت حسابداری آن نسبت به لیزینگ مالی وجود دارد .اهم نکاتی که در این زمینه باید همواره تحت نظارت باشند به قرار زیر است:
· تعیین مناسبترین روش استهلاک دارایی براساس نرخهای بازار، نوع و سال ساخت دارایی، هزینههای سرمایهای، طول عمر دارایی، تغییرات فنآوری، کالاهای رقابتی، تعرفه های گمرکی، مالیاتها و…
· تجدیدنظر در سیاست مستهلک کردن دارایی براساس واقعیتهای بازار
· ساختارسازی مبادله به منظور دستیابی به حداکثر بازدهی دارایی(ROA)
· اعمال کسورات لازم به دلیل خاتمه زودتر از موقع قرارداد یا خدمات نامناسب
· پیشبینی هزینه های تعمیر و نگهداری برنامه ریزی نشده
· معافیت از کسورات بیمه
· پیشبینی هزینه های سرمایهای عمده طی مدت عمر دارایی

ریسکهای موجود در لیزینگ عملیاتی:
-۱ ریسک ارزش مورد انتظار تجهیزات در پایان مدت قرارداد
-۲ ریسک گزارش دهی مالی
-۳ ریسک تامین مالی
-۴ ریسک قیمت گذاری

طراحی لیزینگ عملیاتی:
بخاطر تفاوت در مالکیت تجیزات،نحوه ثبت حسابداری لیزینگ عملیاتی و مالی متفاوت است.در لیزینگ مالی بخاطر انتقال مالکیت ،اقلامی چون هزینه استهلاک و بهره در دفاتر مستاجر ثبت میشود در حالیکه در لیزینگ عملیاتی،شرکت هزینه اجاره را از درآمد خود میکاهد.

ارزش باقیمانده مورد انتظار (Residual Value)
بارزترین خصوصیت لیزینگ عملیاتی پس از اتمام قرارداد این است که موجر تصمیم به لیزینگ مجدد کالا یا فروش آن در بازار ثانویه بنماید.هرچه میزان ارزش باقیمانده بیشتر باشد،پرداختی های مستاجر در طول مدت قرارداد کاهش می یابد.

تهیه و تنظیم : انجمن شرکتهای لیزینگ ایران

+ نوشته شده در  یکشنبه 18 اسفند1392ساعت 5:12 بعد از ظهر  توسط ali   | 

پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد.آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند.
یک ماه بعد، مربی نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از شاهین‌ها تربیت شده و آماده شکار است.
اما نمی‌دانم چه اتفاقی برای آن یکی افتاده و از همان روز اول که آن را روی شاخه‌ای قرار داده تکان نخورده است.
این موضوع کنجکاوی پادشاه را برانگیخت و دستور داد تا پزشکان و مشاوران دربار، کاری کنند که شاهین پرواز کند. اما هیچکدام نتوانستند.
روز بعد پادشاه دستور داد تا به همه مردم اعلام کنند که هر کس بتواند شاهین را به پرواز درآورد پاداش خوبی از پادشاه دریافت خواهد کرد.
صبح روز بعد پادشاه دید که شاهین دوم نیز با چالاکی تمام در باغ در حال پرواز است.
پادشاه دستور داد تا معجزه‌گر شاهین را نزد او بیاورند.
درباریان کشاورزی متواضع را نزد شاه آوردند و گفتند اوست که شاهین را به پرواز درآورد.
پادشاه پرسید: تو شاهین را به پرواز درآوردی؟ چگونه این کار را کردی؟ شاید جادوگر هستی؟

 


کشاورزگفت:
سرورم، کار ساده‌ای بود، من فقط شاخه‌ای را که شاهین روی آن نشسته بود بریدم. شاهین فهمید که بال دارد و شروع به پرواز کرد.

گاهی لازم است برای بالا رفتن، شاخه‌های زیر پایمان را ببریم …

ایده پردازی یعنی رها شدن فکر و اندیشه از چهارچوب های ذهنی فعلی
شما تا پرواز نکنید نمی توانید جایی را ببینید
+ نوشته شده در  یکشنبه 18 اسفند1392ساعت 7:46 قبل از ظهر  توسط ali   | 

«بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۳» با حضور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تهران برگزار شد

hamayesh-tehranبه گزارش از روابط عمومی پورتال آی تحلیل همایش «بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۳» با حضور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی برگزار شد. در این همایش که از سوی «دنیای اقتصاد» و با هدف بررسی بازدهی و چالش‌های آتی بازارهای سرمایه‌گذاری برگزار شده بود، کارشناسان اقتصادی همچون حسین عبده تبریزی، طهماسب مظاهری و کمال سیدعلی، نکاتی را در‌خصوص بازارهای پول، طلا، ارز، مسکن و بورس و همچنین تحلیل شرایط کلان اقتصاد کشور ارائه کردند. شرکت‌کنندگان همچنین با بررسی جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت در سال آینده، آثار سیاست‌های احتمالی بر بازارهای کلیدی کشور را بررسی کردند.
«دنیای اقتصاد» در همایشی با حضور صاحبنظران اقتصادی بررسی کرد:
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۳

گروه بازار پول- همایش «دنیای اقتصاد» با عنوان «بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۳»، با حضور کارشناسان، مدیران و تحلیلگران اقتصادی، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، برگزار شد.
این همایش با محور‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مسکن، سرمایه، ارز و طلا در سه پنل تخصصی، به وضعیت فعلی بازار‌ها و چالش‌های پیش‌روی آن در سال آینده پرداخت. در پنل نخست با موضوع «سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پروژه‌ها»، «دکتر حسین عبده تبریزی» صاحب‌نظر بازار‌های مالی، «دکتر طهماسب مظاهری» رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، «دکتر ابراهیم ابراهیمی» مدیر مشاوره شرکت سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر و «دکتر مصطفی کریمیان اقبال» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تشریح وضعیت موجود در بازارها و تحلیل شرایط آنها پرداختند. در مقدمه این پنل دکتر حسین عبده تبریزی، تصویری از وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور ارائه داد و به بررسی بازارهای پول، سرمایه، ارز، طلا و مسکن در این شرایط پرداخت. او با اشاره به کاهش تورم در ماه‌های اخیر، سیاست‌های دولت در جهت تنظیم پایه پولی را موثر دانست و تاکید کرد: تورم کل ناشی از دو بخش تورم پولی و تورم ذاتی در اقتصاد است و کنترل تورم پولی در سایه کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت به مراتب آسان‌تر از تورم ذاتی خواهد بود. او با اشاره به سیاست‌های انقباضی دولت برای مهار تورم گفت: این سیاست‌ها باعث می‌شود موتور دولت در بخش بهبود رکود خاموش نگه داشته شود که این موضوع در بودجه‌های عمرانی و مخارج دولت نیز به وضوح مشاهده می‌شود. تبریزی عنوان کرد: حال ما باید به دنبال قوه محرکه جدیدی باشیم تا اقتصاد کشور را از حالت رکود خارج کند.  مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت گذشته بازار سرمایه از سال ۸۳ تاکنون اظهار کرد: البته رشد در بازار سرمایه بیشتر اسمی بوده و با بیرون کشیدن تورم از این شاخص، روند واقعی در برخی سال‌ها منفی گزارش شده است. او افزود: بورس از پاییز امسال نیز، روند صعودی خود را با شیب بیشتری دنبال می‌کند، اما در روزهای اخیر کمی با کاهش روبه‌رو بوده است.  عبده تبریزی، درباره بازار ارز نیز توضیح داد که شکاف موجود بین نرخ رسمی و نرخ بازاری ارز، در حال کاهش است و ادامه این روند، سیاست تک نرخی ارز در سال آینده را میسر خواهد کرد. او همچنین تعیین نرخ ارز، بر قیمت‌های حامل انرژی را تاثیرگذار دانست و عنوان کرد: افزایش قیمت دلار در سال گذشته باعث شد که ارزش فاصله قیمت بنزین داخلی با فوب خلیج‌فارس افزایش یابد.
دکتر عبده تبریزی، در ادامه صحبت‌های خود به وضعیت بخش مسکن از جهت عرضه و تقاضا پرداخت. او در برخی کلان‌شهرهای کشور، وضعیت موجود را متناسب با تقاضای کشور عنوان کرد و افزود: وزارت مسکن، تلاش کرده با طرح‌های مختلف و افزایش وام مسکن، سیاست‌های طرف عرضه را بهبود بخشد. او همچنین در خصوص نیازمندی‌های بخش تقاضا عنوان کرد که با توجه به شرایط جامعه در پنج سال آتی حدود، یک میلیون واحد مسکونی نیازمندیم. این کارشناس اقتصادی در پایان نکاتی را درباره بازار پولی کشور ارائه کرد. او با پیش‌بینی شدت گرفتن رقابت بانک‌ها و موسسات پولی، در جذب نقدینگی، اظهار کرد: در شرایط پولی و ادامه رکود حاکم بر فضای کسب‌و‌کار و سیاست‌های اخیر دولت، بانک‌ها در جذب سرمایه با چالش‌های فراوان روبه‌رو خواهند بود.
اثر سیاست‌های دولت بر بازارها
در ادامه همایش، دکتر طهماسب مظاهری، درخصوص تاثیر سیاست‌های آتی دولت بر بازارها صحبت کرد و افزود: مقیاس پیش‌بینی، روند بازارها در سال آینده، بیشتر بر اساس تصمیمات اقتصاد کلان بر آورد خواهد شد. او با اشاره به روند نادرست در برخی سیاست‌های کلان دولت مانند اعطای سبد کالا، ابراز امیدواری کرد که با به‌کارگیری نخبگان اقتصادی کشور، سیاست‌های پولی در سال آینده، از ابعاد کارشناسی و فنی بالایی برخوردار باشد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی، شرایط اقتصادی کشور را سهل و ممتنع خواند و عنوان کرد: اقدامات ضروری که دولت ملزم به انجام آنها است، در مقابل هم قرار گرفته است. او همچنین در مورد مرحله دوم اظهار کرد که بخش دوم هدفمندی ضرورت پیش روی اقتصاد ما است، اما باید نسبت به عواقب افزایش قیمت‌ها در سال آینده آگاه باشیم. او همچنین درخصوص تعامل نظام بانکی و بازار سرمایه نیز تاکید کرد و افزود: در سال‌های گذشته این ۲ بازار، روزهای پر تنشی را پشت سر گذاشته‌اند، حال باید با تدبیر دولت، بر افزایش کارآیی این بازار‌ها امیدوار بود.
رقابت بازارها در سال ۹۳
در نشست دوم نیز اعضای نشست با مقایسه بازدهی بازار سرمایه با دیگر بازارهای رقیب از سال ۸۳ تاکنون وضعیت بازدهی این بازار در سال ۹۳ را بررسی کردند. سخنرانان در بخشی از سخنان خود تلاش کردند به این سوال پاسخ دهند که رشد بورس در سال‌جاری ناشی از چه اتفاقی بوده است. در کنار ریشه‌یابی سود، وضعیت سهامداران به تفکیک حقیقی و حقوقی دیگر شاخصی بود که پازل تحلیلی کارشناسان نشست دوم را تشکیل داد. ارزیابی کارشناسان از هدفمندی یارانه‌ها نیز قابل‌تامل بود. برخلاف تصور رایج، کارشناسان این نشست اعتقاد داشتند هدفمندی می‌تواند به عنوان عامل محرک بازار در مسیر صعود عمل کند.
اثر نوسان آخر سال بر شاخص بورس در سال آینده نیز بخش دیگری از سخنان کارشناسان نشست دوم بود. به گفته آنان، روند صعودی امسال اگر در روزهای پایانی سال نیز ادامه می‌یافت، موجب می‌شد که روند صعودی شاخص را تحت‌تاثیر قرار دهد، اما نزول پایان سال می‌تواند تنفسی برای شاخص در سال‌جاری و از سر گیری روند رشد در سال آینده باشد.
آینده سه بازار
در نشست سوم تحولات بازار مسکن، ارز و سکه بررسی شد. هادی کوزه‌چی مشاور سرمایه‌گذاری با نگاهی به وضعیت بازار مسکن چشم‌انداز این بازار در سال آینده را تشریح کرد. کوزه‌چی در سخنان خود چند محور مشخص را تجزیه و تحلیل کرد. یکی از این محورها وضعیت بازار از نظر رکود و رونق بود. در این بخش توضیح داده شد که سمت و سوی بازار در چه جهتی حرکت خواهد کرد. بخش دیگر به روند معاملات این حوزه باز می‌گشت. اتخاذ استراتژی مناسب برای شرکت‌ها نیز محور دیگر این سخنان بود.
امیر رضا حسنی تحلیلگر بازار طلا نیر با نگاهی به رویدادها و روند بازار جهانی به بررسی بازار طلا در سال جاری میلادی و چشم‌انداز آن در سال ۹۳ پرداخت. او با مقایسه روند بازار جهانی طلا با بازار سکه در داخل ارزیابی از این روند در سال آینده را نیز ارائه کرد. کمال سیدعلی معاون ارزی بانک مرکزی نیز بازار ارز را بررسی کرد. معاون پیشین ارزی بانک مرکزی نیز با اشاره به سیاست یکسان‌سازی ارز در سال آینده به اثرگذاری این تصمیم بر بازار پرداخت. زمینه‌های لازم برای یکسان‌سازی، بازخوانی تجربه یکسان‌سازی در سال‌های گذشته و … از دیگر مواردی بود که در این بخش ارائه شد. روزنامه «دنیای اقتصاد» مشروح این سخنان را فردا منتشر می‌کند. همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۳ با ابتکار «دنیای اقتصاد» هشتم اسفند در اصفهان برگزار شد و روز گذشته نیز در محل اتاق ایران ادامه یافت. روزنامه «دنیای اقتصاد» تلاش دارد با استفاده از صاحب‌نظران و مشاوران سرمایه‌گذاران به ارائه تصویری از فضای کسب‌و‌کار در سال آینده بپردازد.

+ نوشته شده در  جمعه 16 اسفند1392ساعت 9:31 بعد از ظهر  توسط ali   | 

ژرمن‌ها روز به روز ثروتمندتر می‌شوند

اولین اقتصاد اروپا همچنان در وضعیت مساعدی اقتصادی است.

 

به نقل از 130115121522-germany-economy-01152013-monsterزنامۀ فیگارو، مدل و الگوی آلمان ظاهراً روز به روز در حال بهتر شده است؛ این مسئله را آمار و ارقام می گوید.

آلمان، اولین اقتصاد قدرتمند اروپا، سال ۲۰۱۴ را همانگونه که سال ۲۰۱۳ را به پایان رساند، آغاز کرد، می پرسید چگونه؟ بله، آلمان همچنان در وضعیت اقتصادی قدرتمندی است. توان رقابتی آلمان، صادرات این کشور را موقعیت مناسبی قرار داده؛ به گونه ای که همچنان یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده در جهان است: مازاد بالای تراز تجاری آلمان رقم ۱۷٫۸ میلیارد یورو(تنها در ماه نوامبر) را نشان می دهد.

هرچند که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۳ اندک و ناامیدکننده بوده اما با رشد ۰٫۴% برای سال ۲۰۱۴ قرار است این کاهش جبران شود. البته اقتصاددانان رشد ۱٫۴% را پیش بینی کرده اند و گفته اند که آلمان با افزایش تولید ناخالص داخلی(که بیشتر از کشور رقیبش یعنی فرانسه است) بیش از هر زمانی دیگری ثروتمند است.

شبکۀ صنعتی قوی، شرکتهای کوچک و بزرگ رقابتی، انعطاف در بازار کار(متعاقب اصلاحات شرودر) این امکان را برای آلمان فراهم آورد تا بتواند خیلی زودتر از سایر کشورهای اروپایی بر بحران اقتصادی فائق و خود را نجات دهد. آلمان می تواند برای حفظ رتبۀ “عالی” اقتصادی” “سه آ” (AAA) به خود تبریک بگوید؛ مسئله ای که موسسۀ استاندارد اندپورز نیز به این واقعیت اذعان دارد. 
در آلمان مدت زمان زیادی است که مشکل بیکاری حل شده است. از سال ۲۰۰۴ و از همان زمانی که آمار بیکاران به ۴٫۸۶ میلیون رسید، میزان متقاضیان سیر رو به کاهش را در پیش گرفت. پس از بحران ۲۰۰۸ کاهش بیکاری روند پرسرعت تری به خود گرفت و میزان بیکاران به ۳٫۴۲ میلیون نفر رسید. این روند همچنان با شتاب طی می‌شد و در نهایت به ۳ میلیون نفر رسید. در پایان سال ۲۰۱۳ میزان بیکاران رقم ۲٫۹۵ میلیون نفر را نشان می داد که تقریبا ۶٫۹% جمعیت این کشور بود. در واقع به هر میزان که از آمار بیکاران آلمان کاسته می شود، به همان میزان شغل در این کشور ایجاد می شود. آلمان با ایجاد ۴۱٫۸ میلیون شغل در این زمینه رکورد قابل توجهی را به ثبت رسانده است.

به علاوه، آلمان هیچگاه جمعیت بالای فقیر نداشته است. در واقع شکاف فقیر و غنی در این کشور در حال حاضر میان اکثریتی است که تحت یک سیستم جامع زندگی می کنند و جمعیت اقلیتی که غالباً توانایی خاصی ندارند و قادر به ادغام در سیستم آلمان نیستند. حداقل حقوق در آلمان برای هر ساعت ۸٫۵۰ یورو است و دولت ائتلافی مرکل امیدوار است بتواند همین فاصله و شکاف طبقاتی را از بین ببرد.
+ نوشته شده در  شنبه 3 اسفند1392ساعت 4:20 بعد از ظهر  توسط ali   | 

پیمانکاران بدانند ! (۱۰ نکته مهم و قابل توجه )

پیمانکاران بدانند ! (10 نکته مهم و قابل توجه )Reviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 22Rating: 3.0پیمانکاران بدانند ! (10 نکته مهم و قابل توجه )ج – به نظر كارگروه بر اساس ماده 104 قانون مذكور مكلفين در هر پرداخت به عنوان ماليات علي‌الحساب مودي مي‌بايست 5% مبالغ پرداختي را كسر و ظرف مدت سي‌ روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند.

accounting1 300x200 پیمانکاران بدانند ! (10 نکته مهم و قابل توجه )

سوال شماره ۱
در مواردی که مالیات از قراردادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمی‌گردد تکلیف پیمانکار چیست؟

ج – به نظر کارگروه بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مذکور مکلفین در هر پرداخت به عنوان  علی‌الحساب مودی می‌بایست ۵% مبالغ پرداختی را کسر و ظرف مدت سی‌ روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.
بر اساس مفاد ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود.
لذا عدم کسر مالیات و عدم پرداخت آن توسط مکلفین مانع از مطالبه مالیات بر درآمد از مودیان (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.

سوال شماره ۲
در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور می‌نماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می‌نماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟

چنانچه مقصود از سوال این باشد که مبلغ خالص قرارداد به پیمانکار پرداخت و ۵ درصد مالیات موضوع ماده ۱۰۴ از طرف  به نام  به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد و این مبلغ جزء هزینه کارفرما منظور شود و پیمانکار هم مالیات قرارداد خالص را بدون کسر ۵درصد مذکور پرداخت کرده باشد آیا این مالیات مضاعف نمی باشد.
ج- چون مالیات پرداختی توسط کارفرما به نام پیمانکار به حساب واریز گردیده باید با مالیات پرداخت شده جمع و از مالیات مورد مطالبه کسر و مازاد در صورتی که وجود داشته باشد مسترد گردد.

سوال شماره ۳
آیا هزینه حمل پرداختی طی بارنامه مشمول ۵% علی الحساب می باشد یا خیر؟

ج- هزینه حمل پرداختی اعم از این که به موجب بارنامه باشد یا نباشد مشمول کسر ۵% مالیات موضوع ماده ۱۰۴  خواهد بود لیکن به موجب بخشنامه ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵-۲۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۸۴ سازمان امور مالیاتی کسر مالیات بابت هزینه حمل طی بارنامه که به رانندگان خودمالک وسایط نقلیه (اشخاص حقیقی) پرداخت می گردد منتفی است، ضمناً وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت می گردد کماکان مشمول کسر مالیات موضوع ماده فوق الذکر می باشد.

سوال شماره ۴
آیا قراردادهای مقطوع پیمانکاری مشمول کسر ۵% می‌باشد یا خیر؟

ج – در هر صورت کارفرما مکلف به کسر و ایصال ۵% از مبلغ قرارداد می‌باشد.

سوال شماره ۵
آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟

ج – در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص عدم کسر ۵% مالیات  در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حکمی وجود ندارد.

سوال شماره ۶
با توجه به کاهش نرخ مالیاتی در قانون جدید پیمانکاران پس از کسر علی الحساب مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی، بستانکار می‌شوند که برگشت مازاد مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است آیا بهتر نیست نرخ مالیات علی الحساب کاهش داده شود؟

ج- نیاز به مجوز قانونی دارد.

سوال شماره ۷
در مورد شرکتهای انبوه ساز که پروژه­های بلند مدت اجرا می‌کنند و آپارتمانها را نیز پیش فروش می‌نمایند محاسبه درآمد مشمول مالیات چگونه است آیا میتوان ذخیره مالیات را بر اساس مالیات نقل و انتقال قطعی ملک در حسابها ذخیره نمود و پس از پرداخت بعنوان پیش پرداخت مالیات قطعی تلقی نمود؟

ج – شرکتهای انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازین حسابداری می بایست بابت مالیاتهای موضوع مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم در حسابها ذخیره منظور نمایند ضمناً انبوه سازان می توانند برابر مقررات تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مذکور اقدام نمایند.

سوال شماره ۸
در پیمانکاری های بلندمدت طبق درآمد در هرسال مالی شناسایی می‌گردد از نظر مالیاتی چگونه باید عمل نمود؟
ج – درآمد پیمانکاری بر حسب پیشرفت کار شناسایی و مالیات طبق مقررات ماده ۱۰۵ محاسبه می گردد.

سوال شماره ۹
آیا عقد قرارداد جداگانه توسط پیمانکاران بابت تجهیزات و آماده سازی مشمول مالیات پیمانکاری است یا خیر؟

ج- شرکت ایرانی اعم از پیمانکار یا غیر آن برای هر قرارداد جداگانه بابت تجهیزات و آماده سازی طبق مقررات مواد ۱۰۴ ، ۱۰۵ و ۱۰۶ مشمول مالیات می باشند لیکن در مورد پیمانکاران خارجی با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۰۷ تجهیزات و لوازم مشمول مالیات نخواهند بود.

سوال شماره ۱۰
با در نظر گرفتن عدم وجود کادر متخصص و حدنصاب هزینه های قابل قبول برای پیمانکاران خارجی رسیدگی مالیاتی آنها چگونه میبایست انجام شود آیا اعمال نرخ ۱۲% قانونی است؟

ج- نسبت به قراردادهای منعقده تا پایان سال ۱۳۸۱ ضریب ۱۲% مذکور در بند الف ماده ۱۰۷ و نسبت به قراردادهای منعقده از اول سال ۱۳۸۲ به بعد درامد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر(‌ طبق ماده ۱۰۶) تشخیص می گردد و در صورت علی الراس ضریب مربوط در جدول ضرایب مالیاتی اعمال خواهد شد.


+ نوشته شده در  شنبه 3 اسفند1392ساعت 3:56 بعد از ظهر  توسط ali   | 

به این هشدار ها بیشتر توجه کنید!

به این هشدار ها بیشتر توجه کنید!Reviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 20Rating: 3.5به این هشدار ها بیشتر توجه کنید!مؤدیانی که اطلاعات معاملات فصلی را به صورت برخط(OnLine) یا غیربرخط (OffLine) یا به صورت لوح فشرده از طریق سامانه ارسال یا تحویل ادارات کل امورمالیاتی نموده اند برای اصلاح اطلاعات می-بایستی شرح اصلاحات با ذکر جزئیات به انضمام رسید نهایی ارسال اطلاعات را طی یک نامه به اداره کل امورمالیاتی مربوطه اعلام نمایند تا اداره کل وفق مقررات نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام نماید.

index به این هشدار ها بیشتر توجه کنید!

 

  • مؤدیانی که اطلاعات معاملات فصلی را به صورت برخطیا غیربرخط ( یا به صورت لوح فشرده از طریق سامانه ارسال یا تحویل ادارات کل امورمالیاتی نموده اند برای اصلاح اطلاعات می-بایستی شرح اصلاحات با ذکر جزئیات به انضمام رسید نهایی ارسال اطلاعات را طی یک نامه به اداره کل امورمالیاتی مربوطه اعلام نمایند تا اداره کل وفق مقررات نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام نماید.
  • انجام تکلیف در خصوص اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹  مانع اجرای تکالیف مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم(و یا بالعکس) نبوده و  مذکور الزامی می باشد و در غیر این صورت مشمول جرائم متعلقه خواهند شد.
  • چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دوتنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.
  • برای تکمیل معاملات فصلی مربوط به فروش به اشخاص خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارند از جمله صادرات لزومی به درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی نمی باشد ولی باید کلیه اطلاعات مذکور بصورت فصلی ارائه گردد
  • شماره اختصاصی  را چگونه می توان دریافت کرد؟

الف) هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی www.sabtaresh.tpo.ir شماره ای به عنوان شناسه(کد) فروشنده دریافت می گردد شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بوده و باید در سامانه معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد.
ب) در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir دربخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی وجود دارد منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان ” شماره اختصاصی اشخاص خارجی” است که برای افراد حقیقی بکار می رود.

  • اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی درمعاملات استفاده نمایند.
+ نوشته شده در  جمعه 2 اسفند1392ساعت 3:9 بعد از ظهر  توسط ali   | 

مصاحبه با رتبه ۷ آزمون دکتری ۹۲ در رشته حسابداری

مصاحبه با رتبه 7 آزمون دکتری 92 در رشته حسابداریReviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 21Rating: 3.0مصاحبه با رتبه 7 آزمون دکتری 92 در رشته حسابداریآقای مهدی نیک روش موفق به کسب رتبه 7 آزمون دکتری در سال 1392 شده اند . ضمن تبریک به ایشان از شما دعوت می کنیم این مصاحبه را با دقت مطالعه کنید .

News 634863329672315561 مصاحبه با رتبه 7 آزمون دکتری 92 در رشته حسابداری

آقای مهدی نیک روش موفق به کسب رتبه ۷ آزمون دکتری در سال ۱۳۹۲ شده اند . ضمن تبریک به ایشان از شما دعوت می کنیم این مصاحبه را با دقت مطالعه کنید .

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا درصدهای خود در دروس مختلف کنکور و رتبه خود را بیان کنید؟

زبان انگلیسی ۴۲٫۸۶
استعداد تحصیلی ۴۵٫۸۳
مجموعه دروس تخصصی ۶۰٫۵۶
رتبه ۷ مجموعه حسابداری

پس از برگزاری آزمون، توقع چه رتبه ای را داشتید؟ آیا درصدهای اعلامی در کارنامه به درصدهایی که حدس می زدید نزدیک بود؟

انتظار رتبه تک رقمی را داشتم. در مورد زبان پیش بینی خاصی نداشتم. استعداد تحصیلی را در همین حدود حدس می زدم. اما در مورد دروس تخصصی انتظار داشتم درصدهایم کمی بالاتر باشد.

رشته، گرایش و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد چه بوده است و با چه معدلی در این مقاطع فارغ التحصیل شده اید؟

کارشناسی: رشته حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، معدل: ۱۷٫۶۰
کارشناسی ارشد: رشته حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، معدل: ۱۷٫۰۹

آیا در کنکورهای دکتری سالهای قبل نیز شرکت داشتید؟ در صورت شرکت، رتبه شما چند بوده است و سطح کنکور دکتری سراسری سال ۹۲ را در مقایسه با سالهای قبل چگونه ارزیابی می کنید؟

بلی. سال گذشته موفق به کسب رتبه ۲۱ شدم اما در مصاحبه های دانشگاه ها شرکت نکردم. به طور کلی سوالات راحت تر از سال گذشته بود. به نظرم داوطلبان باید این نکته را در نظر داشته باشند که کنکور دکتری هنوز ساختار مناسب را پیدا نکرده و طی ۳ سال گذشته شاهد تغییرات اساسی در کنکور هر سال بوده ایم و احتمالاً این رویه تا پیدا کردن انسجام مناسب این آزمون ادامه پیدا خواهد کرد.

آیا در کلاسهای کنکور و آزمونهای آزمایشی موسسات آمادگی کنکور شرکت داشتید؟ این آزمونها و کلاسها را تا چه حد در موفقیت خود موثر می دانید؟اگر در آزمونها شرکت داشتید معمولا چه رتبه ای کسب می نمودید؟

بلی. در دو مرحله از آزمونهای یکی از موسسات شرکت کردم. به نظرم آزمونها علاوه بر مرور کلی دروس و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت داوطلب، شرایط کنکور را شبیه سازی کرده و منجر به آمادگی بیشتر داوطلب در روز آزمون اصلی می شود. اما نباید انتظار داشت که سوالات الزاماً شباهت زیادی با کنکور داشته و یا رتبه داوطلب در آزمونها پیش بینی مناسبی از رتبه کنکور او باشد. بنابراین شرکت در آزمونها را برای موفقیت در کنکور مهم و موثر می دانم اما هیچ عاملی نمی تواند به تنهایی سبب موفقیت در کنکور شود و لذا عوامل زیادی در این امر مشارکت دارند. در هر دو آزمون رتبه ۱ را کسب کردم.

از چه زمانی شروع به مطالعه دروس نمودید و به طور متوسط روزانه چه مقدار مطالعه داشتید؟

از ۱۵ آذرماه شروع کردم و به طور متوسط ۵٫۵ تا ۶ ساعت مطالعه داشتم. مطمئناً برخی روزها کمتر یا بیشتر درس خواندم اما سعی کردم تا زمان مطالعه را در حد ثابتی نگه دارم.

کتابها و منابع پیشنهادی شما در هر یک از دروس امتحانی کدامها هستند و در هر درس چه توصیه های خاصی به داوطلبان دارید؟

ریاضیات: هادی رنجبران و ریاضیات عمومی موسسه مدرسان شریف کتابهای خوبی هستند.
آمار: کتاب ۲ جلدی آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی برای مطالعه اولیه – کتاب آمار هادی رنجبران برای تمرین تست.

حسابرسی: مروری جامع بر حسابرسی نوشته ی دکتر نوروش و همکاران – فلسفه حسابرسی نوشته ی دکتر حساس یگانه –در صورت داشتن وقت کتاب حسابرسی وندا والاس هم می تواند مفید باشد.

حسابداری مدیریت: ۳ جلد کتاب حسابداری صنعتی با رویکرد مدیریتی از چارلز هورن گرن، فاستر و داتار، ترجمه ی دکتر علی پارسائیان و دکتر موسی بزرگ اصل؛ تاکید بیشتر روی ۲ فصل آخر جلد ۲ و کل جلد ۳ می باشد – حسابداری مدیریت ، نوشته ی دکتر نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی.

تئوری حسابداری: تئوری حسابداری هندریکسون و ون برادا –تئوریهای حسابداری نوشته ی احمد ریاحی بلکوئی –تئوری حسابداری ولک، داد و ترنی –تئوری حسابداری اسکات –تئوری اثباتی حسابداری واتز و زیمرمن. قطعاً مطالعه بسیاری از فصول این کتب لازم نیست. مثلاً از کتاب هندریکسون جلد اول به جز فصول ۲ و ۳ و از جلد دوم تنها فصول ۲۰ تا ۲۴ اهمیت دارند یا از کتاب بلکویی فصل مربوط یه پارادایم های حسابداری و فصول ۱۲ تا ۱۴ که در مورد تغییر قیمتهاست بسیار مهم هستند. تمامی این کتابها توسط دکتر علی پارسائیان به فارسی ترجمه شده اند. کتاب تئوری حسابداری موسسه ماهان هم می تواند بسیار کمک کننده باشد.

استعداد تحصیلی: کتاب موسسه مدرسان شریف خیلی جامع است. همچنین کتب GMAT برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی هم می تواند برای تمرین تست بسیار مفید باشد.

زبان: برای لغت کتابهای ۵۰۴ یا ۱۱۰۰ می تواند نسبتاً خوب باشد اما در نظر داشتن این نکته ضروری است که هیچ کتابی نمی تواند به طور کامل نیاز واژگانی داوطلب را برطرف کند. چون سوالات این بخش می تواند از هر منبعی طرح شود. برای گرامر هم کتاب Longman می تواند مفید باشد. اگر مشکل پایه ای در این حوزه دارند بهتر است ابتدا به کتابهای آموزش پایه ای گرامر مراجعه کنند و سپس از کتاب Longman تمرین کنند.

چه تعداد کتاب، مقاله داخلی و بین المللی، کنفرانس ، طرح پژوهشی و چه میزان سابقه کار، تدریس و …. در سابقه خود دارید و به طور کلی لطفا درخصوص رزومه خود توضیح دهید؟

سابقه پژوهشی: ۱ مقاله در مجلات علمی- ترویجی؛ ۲ مقاله پذیرفته شده در مجلات علمی- پژوهشی ؛ ۶ مقاله در حال بررسی در مجلات علمی- پژوهشی؛ پایان نامه خود را نیز در شهریور سال ۹۱ با نمره ی ۱۹٫۵ دفاع نموده ام.
سابقه آموزشی: ۱ ترم سابقه تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی؛ ۱ ترم تدریس در امور شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید بهشتی؛ ۷ ترم مشارکت در کلاسهای حل تمرین انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
همچنین موفق به کسب رتبه ۱۷ در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹و کسب رتبه برگزیده در جشنواره ملی حرکت در سال ۱۳۸۹ شده ام.

به طور کلی چه توصیه هایی در خصوص نحوه مطالعه داوطلبان و آمادگی برای کنکور سراسری دکتری دارید؟

در ابتدا سعی کنند با توکل به خداوند و با یک تصمیم جدی کار را شروع کنند. باید با انگیزه و همتی مشابه آنچه در کنکور کارشناسی ارشد از خود بروز داده اند، کار را با جدیت پیگیری کنند. اگر شرایط مناسب مطالعه برایشان فراهم نیست، به جای توجه به نکات منفی به عواملی توجه کنند که نقاط قوتشان است و برای آنها ایجاد انگیزه می کند.
یکی از برداشتهای نادرست در مورد کنکور دکتری، شانسی دانستن سوالات طرح شده، دست کم گرفتن رقبا و در نتیجه مطالعه کمتر دروس می باشد. بهتر است داوطلبان از همان زمان برنامه ریزی اولیه برای مطالعه دروس این نکته را در نظر داشته باشند که برای دستیابی به نتیجه دلخواه، حتماً باید یک مطالعه زمانی بلند مدت و بسیار منسجم و هدفمند داشته باشند.
همچنین به علت عدم انسجام در نحوه ی برگزاری کنکور نیمه متمرکز دکتری و قرار گرفتن سازمان سنجش در مسیر آزمون و خطا برای دستیابی بلند مدت به شیوه مطلوب برگزاری این آزمون، کنکور سال آینده از نظر ترکیب سوالات دروس، مباحث مهم و کلیدی هر درس و زمان بندی پاسخ گویی به سوالات، الزاماً مانند کنکور امسال نخواهد بود که این مطلب نیاز به دقت در برنامه ریزی و مطالعه ای گسترده و هدفمند را مورد تاکید قرار می دهد.
در پایان برای تمامی داوطلبان کنکور دکتری آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.

+ نوشته شده در  جمعه 2 اسفند1392ساعت 3:8 بعد از ظهر  توسط ali   | 

شرکتهای مشمول گزارش حسابرسی…؟

شرکتهای مشمول گزارش حسابرسی...؟Reviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 19Rating: 3.0شرکتهای مشمول گزارش حسابرسی...؟مطابق ماده 2 آيين‌نامه فوق اشخاص مشمول عبارتند از: الف – شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها. ب – کلیه شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها.

60c34906 362b 428c bb4e 79623c7d7d8d شرکتهای مشمول گزارش حسابرسی...؟

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه فوق اشخاص مشمول عبارتند از:

الف – شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ب – کلیه شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ج – کلیه شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی.

ﻫ – شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی – مصوب ۱۳۷۶ که در ایران ثبت شده‌اند.

و – موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز – سای که با در نظر گرفته عواملی از قبیل درجه حساسیت، اهمیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هرسال اعلام می‌گردد.

این که مصوبه مزبور مغایر مفاداست یا خیر، موضوع این نوشتار نیست و باید در جایی دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مشکل اما این است که به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته است مفاد مصوبه را برای عملکرد سال ۱۳۸۸ مودیان اجرا نماید. این در حالی است که موضوع به نحو مناسب اطلاع‌رسانی نشده و بسیاری از مودیان به ویژه مشمولین بند «ز» آیین‌نامه مزبور از احتمال تشخیص علی‌الراس مالیات خود خبر ندارند.

طبق آخرین اطلاعیه اداره امور مالیاتی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فروش آنها بیش از هشت میلیارد‌ ریال و یا جمع دارایی‌های ایشان بیش از یک میلیارد‌ و ششصد میلیون ریال باشد، مشمول بند «ز» شناخته شده‌اند.

البته باید گفت که مبالغ تعیین شده فوق مربوط به چند سال قبل بوده و با توجه به تعداد اشخاص مشمول و ظرفیت کاری حسابرسان مورد تجدید نظر و اصلاح قرار نگرفته است. با توجه به این که سازمان امور مالیاتی در دوره های مالی گذشته نیز اطلاعیه هایی در خصوص شرکت‌های مشمول حسابرسی را منتشر کرده، ولیکن مالیات مودیان را به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرسی به موقع به صورت تشخیص علی‌الراس ندانسته است و این بار مصمم است مصوبه وزیران را برای عملکرد سال ۱۳۸۸ اجرا کند، انتظار میرود بدون اطلاع‌ رسانی دقیق و به موقع، صورت‌های مالی تعداد زیادی از مودیان حسابرسی نشده و مالیات آنان به صورت علی‌الراس تشخیص داده شود.

بعلاوه، بسیاری از شرکت‌ها و اشخاص که برای اولین بار حسابرسی می‌شوند، به دلیل عدم رعایت صحیح استانداردهای حسابداری، و همچنین عدم استقرار کنترل‌های داخلی موثر، نداشتن سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و محاسبات بهای تمام شده صحیح و همچنین وجود محدودیت‌هایی که معمولا حسابرسان در اولین سال رسیدگی خود با آنها مواجه میشوند (از جمله عدم نظارت بر انبار گردانی موجودی‌های اول و پایان دوره) به احتمال زیاد ب به صورت و یا مردود روبرو خواهند بود که این مشکلات احتمالا تشخیص علی‌الراس مالیات را در پی خواهد داشت. با توجه مشکلات اشاره شده، چنانچه تشخیص براساس مصوبه وزیران کمیسیون اقتصاد محمل قانونی داشته باشد، باید اولا با توجه به حساسیت، اهمیت و حجم فعالیت‌های واحدهای اقتصادی و ظرفیت کاری حسابرسان و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضای  مبانی تعیین شده در مورد مجموع دارایی‌ها و فروش اصلاح شود و دوما به آندسته از  یک مهلت مناسب (حداقل یکسال) داده شود تا با تدارک و استقرار سیستم‌ها و روش‌های مناسب و ، خود را برای انجام حسابرسی آماده کنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 9:25 بعد از ظهر  توسط ali   | 

ارسال الکترونیکی صورت معاملات؛ گامی در جهت پویایی نظام مالیاتی

ارسال الکترونيکي صورت معاملات؛ گامي در جهت پويايي نظام مالياتيReviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 18Rating: 3.0ارسال الکترونيکي صورت معاملات؛ گامي در جهت پويايي نظام مالياتيبدون ترديد داشتن اطلاعات کامل از فعاليتهاي اقتصادي اقشار و صنوف مختلف، بمنظور ساماندهي نظام مالياتي و رفع معايب و کاستي هاي آن، امري ضروري است.

internet sony 300x182 ارسال الکترونيکي صورت معاملات؛ گامي در جهت پويايي نظام مالياتي

بدون تردید داشتن اطلاعات کامل از فعالیتهای اقتصادی اقشار و صنوف مختلف، بمنظور ساماندهی نظام مالیاتی و رفع معایب و کاستی های آن، امری ضروری است. اما قطعا این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم بویژه در حوزه فناوری و الکترونیکی نمودن نظام مالیاتی است. از اینرو امکان ایجاد ارسال الکترونیکی صورت معاملات از سوی فعال اقتصادی، می تواند نقش موثری را در ساختار جدید نظام مالیاتی ایفاء نماید.

در این راستا، نظام مالیاتی کشور با ظرفیت سنجی مناسب و ایجاد بسترهای لازم براساس اختیارات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، زمینه ارسال صورت معاملات فعالان اقتصادی را بصورت الکترونیکی فراهم نموده است که این امر گام بسیار بلند و موثری در زمینه پویایی نظام مالیاتی کشور می باشد. اغلب کارشناسان معتقدند با اجرایی کردن ماده ۱۶۹ مکرر، بسیاری از دستاوردهای مثبت و ارزشمند به کمک جدیدترین فناوری های روز دنیا به دست می آیند. آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه های مالیاتی، بالا رفتن ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی از جمله مزایای آن می باشد که این امر به دلیل عدم دخالت اشخاص دیگر در درج مطالب باعث می شود ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری می شود که این امر کاهش مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی را در پی خواهد داشت.

یک صاحبنظر اقتصادی در خصوص فواید این کار می گوید: این روش زمینه ساز افزایش درصد نظم و ثبات در میان پرونده های مالیاتی و کاهش مشکلات مودیان و فعالان اقتصادی می باشد. در سال های اخیر به دلیل افزایش حجم فعالیت های اقتصادی در کشور، بالطبع دامنه فعالیت های وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای اقتصادی کشور نیز افزایش یافته است لذا همین امر زمینه ساز بسیاری از موانع و مشکلات در خصوص تعدد مراجعه شاغلین و کسبه به ادارات مالیاتی مربوطه شده است.

خوشبختانه با این اقدام، تاثیرات چشمگیری در کاهش این مشکلات خواهد داشت که این مسئله نیز به نوبه خود باعث صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی و در نتیجه کاهش هزینه های مالی هم از جانب فعالان اقتصادی و هم از سوی دولت خواهد شد. یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی هم بر این نکته اشاره می کند که وقتی یک فعال اقتصادی و یا حتی یک شهروند عادی بداند که سیستم دقیق و مشخصی در زمینه ثبت میزان فعالیت های اقتصادی افراد جامعه وجود دارد، به طور یقین از نوعی احساس آرامش جهت عدم تضییع حقوق و پرداخت عادلانه مالیاتی برخوردار می شود و می داند که دستگاه های اقتصادی از ایجاد بسترهای زیرزمینی در فرآیند نظام اقتصادی کشور جلوگیری می نماید همین امر زمینه رشد و افزایش اقتصاد سالم را در نظام اقتصادی کشور مهیا خواهد کرد.

بنابراین ارسال الکترونیکی صورت معاملات، اقدام بسیار مناسبی است که با افزایش ارتقای امنیت روانی شهروندان در خصوص برقراری عدالت مالیاتی در سطح جامعه، زمینه ساز تسریع در پیشرفت و بالندگی نظام اقتصادی در کشور می گردد. علیار کریمی فرد

منبع : سازمان امور مالیاتی

 + نوشته شده در  سه شنبه 29 بهمن1392ساعت 3:14 بعد از ظهر  توسط ali   | 

دستورالعمل انبارگردانی

دستورالعمل انبارگردانیReviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 17Rating: 3.0دستورالعمل انبارگردانی1- انبارگرداني موجوديهاي جنسي از ساعت ........ صبح مورخ ....../........./.......13 آغاز و در ساعت............... مورخ ....../........./.......13 خاتمه مي يابد . 2- مسئول انبار گرداني قبلا انبار را مورد بازديد قرارداده ودرصورت وجود اشكال درهرزمينه ( چيدمان والصاق تگ كالا ؛ امكانات موردنياز و...) قبل از شروع عمليات شمارش ؛ موارد مشاهده شده را با مسئولين مربوطه حل نمايد.

Pic News NewsPic 01 دستورالعمل انبارگردانی

الف – مرحله قبل از آغاز شمارش

۱- ز ساعت …….. صبح مورخ ……/………/…….۱۳ آغاز و در ساعت…………… مورخ ……/………/…….۱۳ خاتمه می یابد .

۲- مسئول انبار گردانی قبلا انبار را مورد بازدید قرارداده ودرصورت وجود اشکال درهرزمینه ( چیدمان والصاق تگ کالا ؛ امکانات موردنیاز و…) قبل از شروع عملیات شمارش ؛ موارد مشاهده شده را با مسئولین مربوطه حل نماید.

۳- مشخص نمودن کلیه مواد و کالاهای ضایعاتی از دیگر موجودی ها

۴- تفکیک نمودن کلیه اقلام راکد و معیوب از دیگر موجودی ها

۵- جدا نمودن مواد و کالاهای امانی دیگران نزد شرکت از دیگر موجودی ها

۶- گروههای شمارش در قالب ………… تیم …………. نفره و مسئول ثبت که توسط مسئول انبارگردانی تعیین می گردند در زمانهای مقرراقدام به انبارگردانی می نمایند ضمنا افراد فوق الذکر قبلا آموزش کافی دیده باشند.

۷- پیش از اجرای موجودی برداری شماره وتاریخ آخرین رسیدوحواله منتهی به تاریخ شروع موجودی برداری توسط مسئول انبارگردانی اخذ و یادداشت گردد.

۸- اقلام به شکلی چیده شده باشند که شمارش به آسانی انجام پذیرد. وتگها بر تک تک کالاها نصب شده باشند و اگر کالایی مازاد بوده وچون جزء موجودی نبوده تگ ندارد باید بدان تگ سفید اختصاص یافته تا در شمارش منظور گردد

۹- در مواقع استثنائی که نیاز مبرم به  از انبار در زمان انبارگردانی باشد حتما باید با نظارت هماهنگ کننده انجام و حواله و رسیدهای مذکور باید توسط هماهنگ کننده انبارگردانی امضا و مشخص گردد که خروج یا ورود کالا قبل و یا بعد از انبارگردانی بوده است.

۱۰- باتوجه به اعلام روزها وساعات شمارش انبار؛ به قسمت های مختلف کارگاه چند روز قبل از انبارگردانی؛لازم است عوامل اجرایی جهت برآورد ودریافت احتیاجات خود و یاصدورسندو ………… قبل ازروزهای تعیین شده به انبار مراجعه نمایند.

ب- مرحله در حین شمارش

۱- مسئولین انبارها نبایستی در امر شمارش دخالت مستقیم داشته باشند .

۲- به منظور سهولت در امر شمارش از تگ های تهیه شده که دارای سه قسمت بشرح زیر می باشد استفاده می گردد.

۳- هر قسمت دارای ( شرح – کد – واحد کالا ) نام انبار – نام و نام خانوادگی شمارشگر و ناظر می باشد .

۴- موجودی برداری توسط گروههای دونفری انجام می شود.یک فرد شمارش راانجام داده وفرددیگرضمن تائید شمارش؛ آن را ثبت نماید.تا آنجا که امکان داردیکی ازافرادگروه دونفری باید به گونه ای انتخاب گردد.که باموجودیهاآشنابوده وبه آسانی بتواند نوع ومشخصات موجودیها را با مشخصات ثبت شده تطبیق داده ودرصورتیکه مشخصات برروی اجناس نصب نشده باشد بتواند مشخصات ونوع اجناس راتشخیص دهد.

۵- چنانچه موجودیهایی براساس وزن ثبت میشونداطمینان حاصل شودتاوسائل لازم برای توزین دردسترس باشد.

۶- پس از شمارش موجودیهاو جمع آوری تگ های اولین شمارش؛ داده ها توسط مسئول ثبت اسنادبه کامپیوترواردواقلام مغایرت دار توسط تیم بعدی شمارش دوم ؛ ودرصورت مغایرت بعدی درشمارش سوم توسط تیم جدیدشمارش وشمارش سوم نهایی تلقی میگردد.

۷- برای جلوگیری از شمارش مجددویاشمارش نشدن پاره ای ازموجودیها؛ شمارش بایستی به شکل اصولی انجام پذیرد ومثلاُموجودیها را ردیف به ردیف (ازابتدا تاانتها) شمارش نموده واجناس شمارش شده راباعلامت گذاری مشخص نمائید.

۸- امضاء تمام تگ های شمارش و هرگونه اصلاح درآنهابوسیله تیم شمارشگرهرمرحله ضروری است.

۹- موجودیهای معیوب- فاسد-کم مصرف وغیراستاندارد بایدباذکرمورد دربرگه های شمارش ثبت و در صورت نهایی انبارگردانی انعکاس یابد.

۱۰- بطورنمونه بایدمحتویات تعدادی ازموجودیهای سربسته توسط گروههای شمارش کننده موردشمارش قرارگیرد.

۱۱- درمورداقلامی مانندمصالح باسنجش خاص ؛ یا نظر کارشناسان(دفترفنی)بطورنسبتا معقول برآورد گردد.

۱۲- پس از شمارش در پایان هر روز کلیه انبارها با حضور ناظر حسابرسی – انباردار – و توسط هماهنگ کننده انبار گردانی و در روز بعد توسط افراد فوق فک پلمپ می شود .

۱۳- در زمان انبارگردانی عملیات تحویل و تحول در کلیه انبارها متوقف می باشد .

تبصره : در صورتیکه نیاز مبرم به قطعه یا موادی برای تولید باشد به نحوی که کمبود آن موجب وقفه یا توقف خط تولید گردد ، می بایست سرپرست قسمت مربوطه کالا یا قطعه مربوطه را درخواست نموده و آنرا به تأیید مدیریت تولید رساند سپس انبار پس از تأیید و امضاء مسئول انبارگردانی و حسابرس مستقر در شرکت اقدام به تحویل کالا می نماید و یک نسخه از درخواست کالا را به هماهنگ کننده انبار گردانی تحویل دهند .

ج- مرحله بعد از پایان شمارش :

۱- کلیه تگ های شمارش (شامل تگ های استفاده شده- باطل شده واستفاده نشده) به مسئول انبارگردانی جهت کسب اطمینان ازاستفاده درست از تمام برگه های شمارش تحویل شوند.

۲- بررسی پس از تایید مدیریت امکان پذیر خواهدبود.

۳- صورت نهایی انبارگردانی توسط مسئول انبارگردانی تهیه تا پس ازتایید مسئولین شمارش ومسئول انباروسرپرست کارگاه جهت هرگونه تصمیم گیری در خصوص کسری و اضافات موجودی ها به مدیریت مالی ارجاع می شود .

وظایف امور اداری

۱- فراهم نمودن کلیه تسهیلات ( ایاب و ذهاب ، غذا ، پذیرایی ، بهداشت و …)جهت پرسنل شرکت کننده در انبار گردانی و ناظرین

۲- همکاری لازم براساس نیاز 

۳- تهیه و تسویه آخرین تنخواه های موجود تا قبل از انبارگردانی ودر اختیار قراردادن مستندات مربوطه به نماینده محترم موسسه حسابرسی

وظایف واحد بازرگانی

۱- دریافت کلیه فاکتورها از تأمین کنندگان و تحویل به امور مالی

۲- اولویت دادن به خریدهای ضروری

۳- هماهنگی با پیمانکاران در خصوص دریافت کالا تا قبل از انبار گردانی و عدم دریافت در زمان فوق الذکر

۴- تهیه و تسویه تنخواه گردان موجود تا قبل از انبارگردانی ودر اختیار قراردادن مستندات مربوطه به نماینده محترم موسسه حسابرسی

وظایف واحد های لجستیک ، تولید و فنی

۱- پیش بینی و برآورد اقلام مورد نیاز و عودت اقلام اضافی تا دو روز قبل از انبارگردانی

۲- با توجه به پیچیدگی های محاسبه کار در جریان ساخت میبایست حتی المقدورموجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره جهت شمارش به صفر و یا حداقل ممکن برسد .

۳- صورت ریز کلیه قطعات و لوازم و مواد مصرفی پای کار و کالاهای ساخته شده توسط سرپرستان قسمتهای مختلف تهیه وتا قبل از آغاز عملیات انبارگردانی به سرپرست گروه انبارگردانی تحویل گردد .

۴- صورت ریز قطعات یدکی و مصرفی توسط سرپرستان واحدهای تأسیسات ، ماشین آلات و … تهیه و تا قبل از آغاز عملیات انبارگردانی تحویل سرپرست انبارگردانی گردد .

امیدواریم با بهره مندی از تجارب پرسنل و با انجام کامل و درست این اقدام مهم وموثربرسازمان  و اجرایی شرکت ؛ گامی دیگر در ارتقاء و بهبود امور برداشته و کارنامه قابل قبولی ارائه گردد.

نویسنده : میثم قربان نژاد

+ نوشته شده در  دوشنبه 28 بهمن1392ساعت 3:8 بعد از ظهر  توسط ali   | 


یکی از مشکلات بزرگ مدیران در واحد بازاریابی و فروش، ایجاد و بکار گیری سیستم جذب و نگهداشت پرسنل واحد بازاریابی و فروش می باشد. بخصوص در شرکت های صنعتی و شرکت های ارائه کننده محصولات و خدمات تخصصی، ماندگاری پرسنل فروش بسیار در فروش شرکت موثر است. یادآوری می کنم که در کتاب ها و مقالات بازاریابی از فروش محصولات صنعتی به فروش رابطه بند یاد می گردد. لذا از دست دادن پرسنل در واحد فروش شرکت های صنعتی به منزله حذف برخی از مشتریان شرکت می باشد.اغلب مدیران عامل با این پیش فرض تصمیم می گیرند که تنها عامل نگهداشت پرسنل در واحد فروش، درآمد بازاریابان می باشد. و بر این اعتقاد هستند که اگر بخواهند یک بازاریاب و یا کارشناس فروش را در شرکت حفظ کنند باید حقوق یا پورسانت آن ها را ارتقا دهند. فرایندی که اغلب مدیران برای پرسنل بازاریاب در نظر می گیرند، ابتدا پرداخت حقوق ثابت بعلاوه درصد کمی پورسانت و اگر میزان فروش آن شخص افزایش یافت، از میزان حقوق ثابت کم و بر میزان پورسانت افزوده می شود و در نهایت وقتی میزان فروش به حداکثر مقدار خود پس از دو سال رسید، اقدام به کاهش درصد پورسانت می نمایند! و این موضوع باعث ترک پرسنل واحد بازاریابی و فروش از سازمان می گردد.

پیشنهاد مشاورین پارک بازاریابی ایران برای مدیران عامل در شرکت های طرف قرارداد، در این باره متفاوت است. از آن جا که فعالیت پرسنل در واحد بازاریابی و فروش بسیار فرسایشی بوده و نیاز به انرژی و خلاقیت بسزایی دارد، پیشنهادات جذاب تر و بهتری از مدیرات توقع دارند.

ارتقا شغلی در واحد بازاریابی و فروش متفاوت از سایر واحدهای شرکت از قبیل مالی، حسابداری، انبار و … است. بدین معنا که پرسنل واحد بازاریابی و فروش همواره به امید فردای پربارتر مشغول کار می شوند و اگر این امید نباشد و سیر فعالیت های پرسنل روند صعودی نداشته باشد، قطعا روند نزولی پیدا می نماید!

پیشنهاد مشاورین پارک بازاریابی ایران این است که هدف نهایی که برای پرسنل واحد بازاریابی و فروش می گذارید باید ارتقا نفرات در قالب یک نماینده مجزا از شرکت باشد. مستقل شدن و ایجاد سازمان خودمختار که در آن کلیه تصمیمات بازاریابی و فروش بر عهده بازاریاب باشد، هدف غایی پرسنل واحد بازاریابی و فروش است. اگر چنین زیرساختی برای پرسنل واحد بازاریابی و فروش فراهم شود، می توان افراد مستعد را شناسایی نمود. به نظر مشاورین پارک بازاریابی ایران دیگر زمان ترسیدن از ایجاد رقبای جدید نیست و شرکت های بزرگ و موفق شرکت هایی هستند که توان تربیت و پرورش نمایندگان فروش برای خود را دارند.

ایجاد زیر ساخت به منظور حرکت در مسیر شغلی واحد بازاریابی و فروش توسط مشاورین پارک بازاریابی ایران از سال ۱۳۸۵ تا کنون در شرکت های متعددی پیاده سازی و اجرا شده و نتایج آن به صورت مستند در شرکت ها وجود دارد.

Business-and-Marketing-Quotations-to-infuse-motivation

+ نوشته شده در  یکشنبه 27 بهمن1392ساعت 8:22 قبل از ظهر  توسط ali   | 

همایش بزرگ فرصتهای سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۳ (۷ و ۱۰ اسفند ۹۲)

اصفهان آی تحلیل همایش

همایش بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۳ ، ۷ اسفند ماه در استان اصفهان و ۱۰ اسفند ماه در استان تهران با حضور مدیران، کارشناسان و تحلیلگران این حوزه در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش از دبیرخانه همایش افزایش پیچیدگی­ های دنیای تجارت، تلاش افراد و سازمان­ها برای دستیابی به مزایای رقابتی، گسترش بحران­های مالی، فشارهای فزاینده سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر، اهمیت تحلیل بازارهای مهم را جهت سرمایه­گذاری در سال ۱۳۹۳ ضروری می­نماید.

در این همایش یک ‌روزه، پس‌از ارائه یک سخنرانی عمومی کلیدی، سه پنل تخصصی با عنوان “سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۳”، “سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز در سال ۱۳۹۳” و “سرمایه‌گذاری در بازارهای پول و سرمایه در سال ۱۳۹۳” برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان با نقطه‌نظرهای کارشناسان در این پنل آشنا می‌شوند و با شرکت در بحث‌ها و پرسش از این کارشناسان، تلاش خواهند کرد تا استراتژی سرمایه‌گذاری خود در سال ۱۳۹۳ و بعد از آن را تدوین کنند.

از جمله موضوعات پنل “سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۳” شامل آمار حیاتی بخش مسکن و ساختمان در سال‌های اخیر و چشم‌انداز بخش در سال، ارزیابی تحولات قیمت‌ها در بخش مسکن و ساختمان، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان و مقایسة بازده سرمایه‌گذاری بازار مسکن و ساختمان با سایر بخش‌ها در سال ۱۳۹۳ می­باشد و اعضای پنل آقایان دکتر حسین عبده تبریزی، هادی کوزه چی است.

موضوعات مورد بررسی در پنل “سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز در سال ۱۳۹۳” نیز شامل تحولات سیاست‌های ارزی کشور و دلایل رشد نرخ ارز و چند نرخی‌شدن آن در سال ۱۳۹۲، پیش‌بینی روند آتی بازار ارز و عوامل تأثیرگذار بر آن در سال ۱۳۹۳، بررسی روند بهای جهانی طلا در سال ۲۰۱۴ و عوامل تأثیرگذار بر آن، ریسک­های سرمایه­گذاری در بازار طلا و ارز و مقایسة بازده سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز با سایر بخش‌ها در سال ۱۳۹۳ می­باشد و اعضای پنل آقایان محمد کشتی آرای، هادی کوزه چی و امیررضا حسنی است.

در پنل “سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۳” نیز مباحثی همچون بررسی موقعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بررسی آثار سیاست­های پولی بانک مرکزی و بودجه‌ای دولت بر بازار پول و سرمایه در سال ۱۳۹۳، اثر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، بررسی اثرات اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر بازار سرمایه، تحلیل آخرین تحولات در صنایع مختلف بورسی و چشم‌انداز صنایع اصلی در سال ۱۳۹۳و معرفی صنایع مناسب برای سرمایه ­گذاری در این سال می­باشد و اعضای پنل آقایان روح ا… میرصانعی، دکتر علی رحمانی و دکتر ابراهیم ابراهیمی است.

پنل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان:

دکتر حسین عبده تبریزی:

استاد مدعو دانشگاه شریف مشاور وزیر راه، مسکن و شهرسازی

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و خدمات مالی خردپایه

مشاور عالی بانک اقتصاد نوین

هادی کوزه چی:

فارغ التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی شریف و مک مستر کانادا

مشاور سرمایه گذاری در گروه مالی پاسارگاد

مؤلف کتاب (گذشته، حال و آینده بازار مسکن از نظر سرمایه گذاری)

پنل سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز :

محمد کشتی آرای:

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور

امیررضا حسنی:

عضو اصلی کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دفتر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

هادی کوزه چی:

فارغ التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی شریف و مک مستر کانادا

مشاور سرمایه گذاری در گروه مالی پاسارگاد

مؤلف کتاب (گذشته، حال و آینده بازار مسکن از نظر سرمایه گذاری)

پنل سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه (بورس)

روح ا… میرصانعی:

دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

دکتر علی رحمانی:

مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر

مدیر اسبق سازمان بورس اوراق بهادار

دکتر ابراهیم ابراهیمی:

مدیرمشاوره شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر

 

 

زمان و محل برگزاری
تهران ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۲
اصفهان ۷ اسفند ماه ۱۳۹۲
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و اصفهان
+ نوشته شده در  جمعه 25 بهمن1392ساعت 2:55 بعد از ظهر  توسط ali   | 

دارک حرفه ای و بین المللی حسابداری را بیشتر بشناسید

مدارک حرفه ای و بین المللی حسابداری را بیشتر بشناسیدReviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 13Rating: 3.5مدارک حرفه ای و بین المللی حسابداری را بیشتر بشناسیدبطورکلی مدارک حرفه ای متعددی د رشته حسابداری در اقصا نقاط جهان وجود دارد که توسط انجمن های حسابداری و ساير جوامع حرفه ای پس طی دوران آموزشی و کسب تجربيات حرفه ای خاص به افراد حائز شرايط اعطا می شوند. از جمله اين مدارک می توان به مدرک ACCA، SIMA و ساير مدارک مرتبط که تعدادشان کم نيست اشاره کرد. نکته شايان توجه در خصوص اينگونه مدارک ان است که برخی از آنها بومي هستند ودامنه اعتبارشان تا حد زيادی محدودبه کشور صادر کننده اين مدرک است( نظير مدرک عضويت در جامعه حسابداران رسمی ايران) وبرخی حالت بين المللی دارند .

cost accounting 40 مدارک حرفه ای و بین المللی حسابداری را بیشتر بشناسید

مدارک حرفه ای حسابداری قابل اخذ در ایران

بطورکلی مدارک حرفه ای متعددی د  در اقصا نقاط جهان وجود دارد که توسط انجمن های حسابداری و سایر جوامع حرفه ای پس طی دوران آموزشی و کسب تجربیات حرفه ای خاص به افراد حائز شرایط اعطا می شوند. از جمله این مدارک می توان به مدرک ACCA، SIMA و سایر مدارک مرتبط که تعدادشان کم نیست اشاره کرد. نکته شایان توجه در خصوص اینگونه مدارک ان است که برخی از آنها بومی هستند ودامنه اعتبارشان تا حد زیادی محدودبه کشور صادر کننده این مدرک است( نظیر مدرک عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران) وبرخی حالت بین المللی دارند . در ایران، مرکز آموزش حسابدان خبره، نمایندگی برگزاری آزمونها و نیز دوره های برخی از این مداک حرفه ای را کسب نموده است. بدین ترتیب، بدون خروج از کشور می توان این مدارک را تحصیل نمود. اخذ این مدارک برای آندسته از حسابدارانی که خواهان کار در خارج از کشور و یا در شرکتهای خارجی فعال در داخل کشور هستند می تواند سودمندباشد. در اینجا ما به توضیح درباره دومدرک SIMAوACCA بسنده کرده ایم.

دوره های ‍CIMA به زبان انگلیسی

بزرگترین مرکز آموزش و تربیت  است که در شرکتهای صنعتی و بازرگانی خصوصی یا سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی فعالیت می کند. این انجمن در سال ۱۹۱۹ تأسیس گشته و در حال حاضر در ۱۵۶ کشور جهان دارای ۸۵۰۰۰ دانشجو و ۶۵۰۰۰ عضو می باشد . انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان ( CIMA ) در لندن می باشد .
CIMA در زمینه آموزش و تربیت مدیران مالی کلاس جهانی ، با کارفرمایان و مراکز آموزشی متعددی همکاری دارد. سیلابس دوره های CIMA به طور مستمر مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آخرین تغییر و تحولات بازار کسب و کار و نیاز کارفرمایان به روز می گردد . به همین دلیل است که فارغ التحصیلان دوره CIMA همیشه مورد توجه صنایع، سازمانها و شرکتهای بزرگ و پیشرو می باشند . اعضای CIMA از حمایت ، راهنمایی و آموزش مستمر CIMA در مراحل مختلف شغلی شان برخوردار می شوند و این امر آنان را در اداره امور مالی هر سازمانی توانا می سازد .

قابلیت انعطاف CIMA

 دوره ای بسیار منعطف است که برای هر فرد در هر نقطه از جهان قابل دسترس می باشد. شما می توانید با توجه به مقتضیات زمانی خود سرعت شرکت در امتحانات خود را تنظیم کنید تا دوره را به پایان برسانید و برای گذراندن دوره هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد . معمولاٌ این دوره بین ۳ تا ۵ سال طول می کشد .

تمامی امتحانات CIMA بر اساس استانداردهای بین المللی حسابداری و مدیریت طراحی می شوند . به علاوه ، CIMA خدمات خود را با استفاده از جدیدترین فن آوری ارائه می نماید . سرویس Online ، اطلاعات لازم از مرحله ثبت نام تا کسب مدرک و نهایتاٌ حمایت شغلی آتی را در اختیار علاقمندان قرار می دهد .

علاقمندان می توانند از خدمات مراکز آموزشی مورد تأیید CIMA در سراسر دنیا استفاده نمایند .

سیلابس دوره :

برای دریافت عنوان حسابدار خبره انگلستان یا Chartered Accountant ، باید ۱۵ امتحان را با موفقیت پشت سر گذاشت .
این ۱۵ درس در ۳ سطح ارائه می گردند .

سطح اول یا Business Level :

تعداد امتحانات این سطح که تحت عنوان Certificate Level شناخته شده می شوند ۵ می باشد که از C1 تا C5 نامگذاری شده اند. در این سطح اصول کلی حسابداری مورد ارزیابی قرار می گیرد . امتحانات این سطح به صورت کامپیوتری یا CBA (Computer Based Assessment برگزار می شوند . امتحانات این سطح عبارتند از :

C1: Management Accounting Fundamentals
C2: Financial Accounting Fundamentals
C3: Business Mathematics
C4: Economics for Business
C5: Business Law

سطح دوم یا Managerial Level :

در این سطح ۶ امتحان برگزار می شود . از این سطح به بعد امتحانات در سه گروه اصلی  (Finance ) ، حسابداری (Accounting ) و مدیریت (Management ) برگزار می گردند که به عنوان Pillar یا ستون آموزشی نامگذاری شده اند .
در ستون حسابداری دو درس P1 و P2 قرار دارند .
P1: Management Accounting- Performance Evaluation
P2: Management Accounting- Decision Management
ستون مدیریت شامل دروس P4 و P5 تحت عناوین زیر می باشد :
P4: Organisational Management & Information Systems
P5: Integrated Management
دو درس P7 و P8 مربوط به گروه مالی می باشد که عبارتند از :
P7: Financial Accounting & Tax Principles
P8: Financial Analysis

سطح سوم یا Strategic Level :

این سطح شامل ۳ درس می باشد:

حسابداری P3: Management Accounting – Risk & Control Strategy
مدیریت P6: Management Accounting – Business Strategy
مالی P9: Management Accounting – Financial Strategy

سطح نهائی TOP CIMA :

این سطح تنها شامل یک امتحان (P10 ) می باشد.

P10:TOP CIMA
The Test of Professional Competence in Management Accounting

کسانیکه با موفقیت ۱۵ درس CIMA را میگذرانند به عنوان CHARTERED ACCOUNTANT دست مییابند .

معافیت (Exemption):

کسانیکه مدارک حرفه ای یا دانشگاهی مرتبط با حسابداری یا مدیریت دارند میتوانند از معافیت در دروس پس از ارزیابی CIMA لندن برخوردار شوند .
نحوه ارزیابی : امتحانات سطح اول به صورت چند گزینه ای و کامپیوتری (Computer-based) برگزار می گردند .
امتحانات سطح دوم و سوم به صورت کتبی و دو بار درسال (می و نوامبر) برگزار می گردند

هدف دوره

-هدف این دوره، پرورش و تربیت حسابداران خبره مدیریت مطابق بامعیارهای جهانی و تربیت مدیران توانمند مطابق با بالاترین  وحرفه ای است.

شرایط شرکت در این دوره
شرایط شرکت کنندگان دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی( ترجیحا حسابداری مدیریت اقتصاد) و داشتن زبان انگلیسی. درضمن، درصورت مرتبط بودن مدرک کارشناسی با تصویب cima از گذراندن امتحان چند درس معاف خواهند بود

دوره های ‍CIMA به زبان فارسی

مقدمه و هدف از برگزاری دوره

با توجه به تجارب کسب شده در ارائه دوره و با توجه به اهمیت فراوان این دوره ، و از آنجائیکه بسیاری از مدیران و کارشناسان شرکتها ی ایرانی از نظر مهارتهای زبان انگلیسی در سطح لازم برای شرکت در دوره های قرار ندارند، و به علت مشغله فراوان فرصت آموزش این زبان را در سطح مورد لزوم ندارند، مرکز آموزش حسابداران خبره ، دوره را به زبان فارسی برگزار می نماید . این دوره ، دوره حسابداری خبره مدیریت یا فارسی نامیده می شود مطالب و سرفصلهای آموزشی این دوره مطابق با دروس است.شرکت کنندگان در این دوره در صورت افزایش مهارتهای انگلیسی می توانند در امتحانات انگلیسی شرکت نمایند .

تعداد دروس دوره:
۱۰ درس این دوره ، در ۲ سطح میانی و پیشرفته ارائه می شوند. دانش پذیران پس از گذراندن هر یک از سطوح در امتحان جامع آ ن سطح شرکت می کنند و پس از موفقیت گواهینامه مربوط به آن سطح را دریافت خواهند کرد.

محتوای دوره:

- سطح میانی

• حسابداری مدیریت – ارزیابی عملکرد
• حسابداری مدیریت – مدیریت تصمیم گیری
• مدیریت سازمانی و سیستم های اطلاعاتی
• مدیریت یکپارچه
حسابداری مالی و مالیات
• تحلیل مالی
• زبان گزارشگری تجاری و توسعه پذیر

- سطح پیشرفته

• مدیریت حسابداری – استراتژی ریسک و کنترل
• مدیریت حسابداری – استراتژی کسب و کار
• مدیریت حسابداری- استراتژی مالی

زمان دوره:

این دوره به صورت یک روز در آخر هفته در ۳۶۰ ساعت در مرکز آموزش حسابداران خبره یا محل شرکت برگزار می شود.

شرایط شرکت کنندگان:

مدیران مالی، روسای حسابداری، کارشناسان حسابداری وحسابرسی بادارابودن حداقل لیسانس دریکی ازرشته های حسابداری ویارشته های مرتبط و۳سال سابقه کاردرسطوح مدیریت وسرپرستی امورمالی وحسابداری
هزینه دوره:

در حال حاضر هزینه کل دوره ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که در دو قسط دریافت می شود در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره اهدا می شود.
دوره های ‍ACCA به زبان انگلیسی

ACCA بزرگترین انجمن بین المللی حسابداری است که با حدود ۲۶۰۰۰۰ دانشجو و ۱۱۰۰۰۰ عضو در ۱۷۰ کشور جهان مشغول فعالیت می باشد . در ۱۰۰ سال فعالیتش ، این انجمن اعتبار قابل توجهی نزد کارفرمایان ، دولتها و سازمانهای معتبر کسب کرده است . با ACCA شما می توانید به موارد زیر دست یابید :

مدرکی که مرتبط با حسابداری و امور مالی هستند

موقعیت و شانس دستیابی به اهداف شغلی بدون توجه به پیشینه کاری

روشی منعطف برای مطالعه و آموزش که شما را قادر می سازد به مدارک مورد نظرتان در محدوده زمانی دلخواه برسید
مدارک حسابداری بین المللی مرتبط نیازهای ملی و بین المللی
مدارکی که اعتبار و اهمیت ویژه ای نزد سازمانهای معتبر دارند
روشی جدید در آموزش و ارزیابی حسابداری که توسط جدیدترین تکنولوژی حمایت می شود

قابلیت انعطاف ACCA

 دوره ای بسیار منعطف است که برای هر فرد در هر نقطه از جهان قابل دسترس می باشد . شما می توانید با توجه به مقتضیات زمانی خود سرعت شرکت در امتحانات خود را تنظیم کنید و ۱۰ سال فرصت خواهید داشت تا دوره را به پایان برسانید . معمولاٌ این دوره بین ۳ تا ۴ سال طول می کشد .
تمامی امتحانات ACCA بر اساس استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی طراحی می شوند . در برخی کشورها ( انگلستان ، هنگ کنگ ، مالزی و سنگاپور )‌ امتحانات بر اساس قوانین حقوقی و مالیاتی آن کشورها تدوین گشته اند که شرکت کنندگان قادر به انتخاب امتحان مورد نظر بر اساس استاندارد مورد نظر خود خواهند بود .
به علاوه ، ACCA خدمات خود را با استفاده از جدیدترین فن آوری ارائه می نماید . سرویس Online ، اطلاعات لازم از مرحله ثبت نام تا کسب مدرک و نهایتاٌ حمایت شغلی آتی را در اختیار علاقمندان قرار می دهد .
علاقمندان می توانند از خدمات آموزشی ۴۰۰ مرکز آموزشی مورد تأیید ACCA در سراسر دنیا استفاده نمایند . طرح ثبت نام دانشگاهی یا UCRS ( University and College Registration Scheme ) آموزشی با کیفیت را به شما معرفی می نماید . مراکز مورد تأیید ACCA بالاترین استاندارد آموزشی را در سطح بین المللی رعایت می نمایند .

سیلابس دروس

۱۴ درس ACCA در ۳ سطح ارائه می شوند .
سطح اول: اصول حسابداری را معرفی نموده و نقش اطلاعات مالی در مسائل اساسی مدیریت را مشخص می نماید .
سطح دوم: مهارتهای فنی و اصلی حسابداری لازم برای کسانی که در زمینه مالی فعالیت می کنندرا پوشش می دهد . بعلاوه در این سطح با چهار چوب قانونی حاکم بر تجارت آشنا خواهید شد .
سطح سوم : نقش حسابدار در مدیریت استراتژیک یک سازمان را مشخص می نماید . در این سطح ، توانائی  در ارزیابی اطلاعات و ارائه پیشنهاد در یک چهار چوب حرفه ای و اخلاقی تقویت می شود . حق انتخابی که دانشجویان در این سطح دارند ، آنها را قادر می سازد تا بر حیطه فنی مورد نظر خود تمرکز بیشتری داشته باشند

نحوه ارزیابی

سطح اول: سطح اول که دارای ۳ امتحان می باشد برای ارزیابی اصول اولیه حسابداری ، نقش اطلاعات مالی و درک امور کلیدی مدیریت طراحی گشته است .
ارزیابی:در امتحانات سطح اول ، از روش ارزیابی عینی ( Objective ) استفاده می شود . دروس شماره f1 و f2 به شکل کامپیوتری ( CBE ) نیز قابل اجرا هستند .

سطح دوم:سطح دوم که از ۶ امتحان تشکیل شده است تمام مهارتهای حرفه ای که برای مدیران مالی الزامی می باشد را در بر می گیرد.
ارزیابی:امتحانات سطح دوم ترکیبی از سوالات محاسبه ای ، موضوعی ( سناریو ) و توصیفی ( essay ) می باشد . سطح علمی و استاندارد سطح ۲ برابر با سال پایانی دوره های دانشگاهی در انگلستان می باشد . دانشجویانی که با موفقیت سطح ۱و۲ را به پایان برسانند از طرف دانشگاه Oxford Brookes مدرک کارشناسی حسابداری کاربردی ( AccountingApplied ) را دریافت می نمایند .

سطح سوم:در سطح سوم ۷ امتحان وجود دارد که دانشجویان باید ۵ امتحان آن را بگذرانند . این امتحانات شامل ۳ امتحان اجباری و ۲ امتحان اختیاری است که از بین ۴ امتحان انتخاب می شوند .

امتحانات اجباری بر روی نقش اصلی حسابدار در تصمیمات استراتژیک یک سازمان تمرکز دارند . برنامه ریزی بازرگانی ، گزارش نویسی سازمانی ومدیریت مالی بخشهائی هستند که در این سطح مورد بررسی قرار می گیرند . این امتحانات به منظور ارزیابی توانائی دانشجویان در تحلیل و بررسی اطلاعات و ارائه پیشنهادات قابل قبول بازرگانی در چهار چوبی اخلاقی و حرفه ای طراحی شده اند . حق انتخابی که دانشجویان در این سطح دارند به آنان این اجازه را می دهد تا بر روی حوزه های فنی مرتبط با زمینه شغلی شان تمرکز بیشتری داشته باشند .

چهار امتحان انتخابی شامل حسابرسی و خدمات بیمه Audit and Assurance Services )) ، مالیات پیشرفته ( Advanced Taxation )، مدیریت عملکرد ( Performance Management ) و مدیریت اطلاعات مدیریت ( Business Information Management ) می باشند . اگر دانشجویی موفق به گذراندن یک یا چند امتحان اختیاری نگردد ، یا اگر وضعیت شغلی متفاوتی پیداکند ، می تواند در انتخاب خود تجدید نظر کرده و یا دروس دیگری انتخاب کند .
ارزیابی:در سطح ۳ ، سوالات به شکل Case Study می باشند تا مهارتهای لازم برای یک حسابدار حرفه ای قابل بررسی باشند . امتحانات این سطح از نظر استاندارد برابر با امتحانات مقطع کارشناسی ارشد در انگلستان می باشد .
امتحانات در بیش از ۳۰۰ مرکز آزمون در سراسر جهان دوبار در سال برگزار می شوند ( ژوئن و دسامبر ) . شما می توانید حداکثر در ۴ امتحان در یک نوبت شرکت نمائید .

تجربه عملی:

یکی از ارکان اصلی ACCA تجربه عملی می باشد . برای هر یک از اعضای ACCA ، به کار گیری دانش نظری در محل کار تحولی در توسعه مدیریت ، مهارتهای شخصی و نظری ایجاد می نماید که اهمیت ویژه ای در زندگی شغلی هر فرد دارند . به پایان رساندن آموزش عملی نیز مانند سایر بخشها بسیار منعطف می باشد و می تواند قبل ، در حین یا بعد از امتحانات ACCA در هر بخش اعم از خصوصی یا دولتی صورت گیرد .
تجربه عملی به همراه نتایج آزمونهای ACCA نشانگر توانائی شما می باشد . کارفرمای شما متقاعد خواهد شد که شما عضوی از یک انجمن حرفه ای هستید که بر اساس بالاترین استاندارد فعالیت می کند .
ACCA تلاش می کند تا رابطه کاری ویژه ای با کارفرمایان برقرار سازد تا اعضاء خود را با حمایت و آموزش لازم حمایت نماید.

مدرک مورد نباز برای شرکت در دوره های ACCA

چگونه به AccA بپیوندیم؟ تمام کسانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به بالا هستند می توانند در دوره های AccA ثبت نام نمایند. و داوطلبین با مدرک کارشناسی حسابداری ( و رشته های مرتبط) به بالا با تصویب AccA از گذراندن تعدادی از امتحانات معاف خواهند شد ( در سطح ۳ هیچ معافیتی ارائه نخواهد شد)

مزایای کسب عضویت AccA

1.در ایران دارندگان مدرک AccA ، از امتحان دروس حسابداری و حسابرسی درآزمون جامعه حسابداران رسمی معاف می شوند.
۲٫ AccA همواره در جهت استخدام اعضاء خود با عنوان بالاترین مقام مدیریت مالی در تمام کشور های جهان فعالیت می کند ( حمایت شغلی)
۳٫دریافت مدارک معتبرکارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته حسابداری کاربردی از دانشگاه Oxford Brookes
4.ادامه تحصیل از طریق Realise AccA و طرح توسعه حرفه ای پیوسته ( CPD )
5.اعضاء AccA به عنوان حسابدار رسمی بین المللی می توانند مؤسسات خدمات مالی (حسابداری و حسابرسی ) با حق امضاء رسمی و اقامت دائم در هر کشوری را داشته باشند.
۶٫ارتقاء شغلی
۷٫دسترسی به شبکه AccA و اطلاع از سمینارها و کنفرانس های مرتبط
۸٫دریافت مجله ماهانه اعضاء تحت عنوان Accounting and Business و جزوات و اطلاعات رایگان
۹٫استفاده از خدمات مرتبط با حرفه و اوقات فراغت
مدارک مورد نیاز:
۱٫تکمیل فرم ثبت نام AccA ( توسط PIAA انجام می شود)
۲٫ترجمه رسمی آخرین مدرک تحصیلی
۳٫یک قطعه عکس پاسپورتی

مدرک عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع بر اساس لایحه مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی ( قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی) رسمیت یافته و از نیمه دوم سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. طبق ماده ۲ اساسنامه هدف از تشکیل جامعه عبارتست از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی از طریق:
الف ـ تشکل حسابداران رسمی
ب ـ بهبود و گسترش خدمات حرقه ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین نامه رفتار حرفه ای
پ ـ بالابردن دانش تخصصی حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش ، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفه ای
ت ـ حمایت از حقوق حرفه ای اعضا
ث ـ برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین اعضا
ج ـ ارتباط با موسسات و تشکلهای حرفه ای منطقه ای و بین المللی و درصورت نیازعضویت در آنها

بر این اساس جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام به پذیرش عضو از بین حسابرسان دارای شرایط می نماید. شرایط عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران به شرح زیر است:
شرایط عضویت عادی
تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
نداشتن سابقه محکومیت موثرکیفری .
حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
نداشتن سوابق سوء حرفه ای ، مالی و اداری .
داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ( لیسانس ) از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری یا رشته های مشابه یا مـدارک حرفه ای شناخته شده بین المللی .
تبصره ۱ : منظور از رشته های مشابه رشته هایی هستند که حداقل ۱۸ واحد از دروس آنها ، حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی باشد .
تبصره ۲ : مجامع حرفه ای بین المللی مورد پذیرش عبارت است از : انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز ( ICAEW ) انجمن حسابداران رسمی انگلستان (ACCA ) و انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA ) انجمن حسابداران کانادا ( CGA ) ، پذیرش مدارک عضویت در سایر مجامع حرفه ای ، به منظور برخورداری از معافیت آزمونهای حسابداری و حسابرسی یا جایگزینی مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری یا رشته های مشابه منوط به طرح موضوع در هیات تشخیص صلاحیت و اتخاذ تصمیم در مورد آن است.
داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ( لیسانس ) که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد ( اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان کمتر از شش سال می باشد ، در صورتیکه به تشخیص هیات دارای تجارب مفیدی در امور حسابداری ، خدمات مالی ، طراحی سیستم ، مدیریت مالی و یا تدریس حسابداری و حسابرسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی باشند هر دوسال سابقه کار تمام وقت آنان در امور فوق می تواند معادل یکسال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرار گیرد ۰ درهر حال داشتن حداقل سه سال سابقه کار حسابرسی پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی الزامی است )
تبصره ۱ : در مواردی که مدرک تحصیلی کارشناسی ( لیسانس ) متقاضی غیر مرتبط باشد ، اما مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) یا دکتری مرتبط باشد ، سوابق کار مفید از تاریخ اخذ اولین مدرک تحصیلی مرتبط ملاک عمل خواهد بود . به هرحال پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی ( لیسانس ) منوط به گذراندن حداقل ۱۸ واحد دروس حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی در طول دوره های تحصیلی یادشده است ۰
تبصره ۲ : داوطلبانی که حداقل ۳ سال بصورت تمام وقت سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ( لیسانس ) در سازمان حسابرسی یا نزد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارا هستند وهمچنین سایر داوطلبانی که تجارب مفید آنها در امور یاد شده در این بند حداقل به مدت ۶ سال باشد، به شرط دارا بودن سایر شرایط ، می توانند در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولی کمبود سابقه کار حسابرسی در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را تکمیل نمایند
پذیرفته شدن در آزمونی که توسط کمیته پذیرش و آزمون طبق آیین‌نامه شورایعای به عمل خواهد آمد. ( برای مشاهده نمومه سوالات این آزمون اینجا کلیک نمایید)
شرایط عضویت افتخاری
انجمن می تواند شخصیتهای علمی و حرفه ای را که به نحوی از انحا در اعتلا و گسترش حرفه حسابداری و حسابرسی موثر بوده اند براساس آئین نامه مصوب شورایعالی انجمن به عنوان عضو افتخاری بپذیرد.

شرایط عضویت کارآموز

انجمن می تواند دانشجویان رشته حسابداری و رشته های مرتبط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را که در مؤسسات حسابرسی عضو انجمن به کار حرفه ای اشتغال دارند به عنوان اعضای کارآموز بپذیرد. ضوابط اجرای این ماده طبق آیین نامه مصوب شورایعالی انجمن خواهد بود.
با توجه به آمار موجود در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران : تعداد موسسات حسابرسی عضو جامعه ۲۳۴ موسسه، تعداد حسابرسان مستقل شاغل تنفرادی ۱۸۰ عضو، تعداد شاغل شریک موسسه۷۷۹ ، و تعداد حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی برابر ۲۵۱ نفر است. برای مشاهده لیست اسامی و آدرس و تلفن هر کدام از این اعضا روی آن کلیک نمایید.
براساس “دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار” که در تاریخ ۸/۵/۱۳۸۶ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. یکی از شرایط اینکه موسسه ای معتمد بورس باشد و بتواند شرکتهای پذیرفته شده در بورس را حسابرسی نماید این است که از مدت عضویت آن در جامعه حسابدران رسمی ایران حداقل یک سال گذشته باشد. این امر اهمیت دارا بودن مدرک عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران را می رساند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 بهمن1392ساعت 4:27 بعد از ظهر  توسط ali   | 

با حسابرسی داخلی آپشن های کنترلی مجموعه خود را تقویت کنید

با حسابرسی داخلی آپشن های کنترلی مجموعه خود را تقویت کنیدReviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 12Rating: 3.0با حسابرسی داخلی آپشن های کنترلی مجموعه خود را تقویت کنیدواحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است .

panel130010970414782500 با حسابرسی داخلی آپشن های کنترلی مجموعه خود را تقویت کنید

معرفی شغل حسابرسی داخلی 

دلائل استفاده از 

۱- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است .

۲- واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی میباشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید  لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند .

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی

۱- بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیر اجرایی

۲- وجود سیستم  شامل تعیین و تدوین هدف ها و برنامه ها – نظارت و سرپرستی یا کنترل مسائل مالی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

۳- وجود سیستم ها و روشهای کنترل مالی و عملیاتی شامل محافظت از دارایی ها – تفکیک وظایف – روش های صدور مجوز و تصویب و سیستم های اطلاعاتی

۴- وجود یک واحد حسابرسی داخلی که طبق اصول و استاندارد های حسابرسی داخلی فعالیت کند

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

سیستم کنترل داخلی به منظور اطمینان یافتن از موارد زیر استقرار می یابد :

۱- اعمال شدن سیاست ها و خط مشی های سازمان

۲- شناسایی و شناساندن اصول و ارزشهای سازمان

۳- رعایت قوانین و مقررات

۴- دقیق و قابل اعتماد بودن صورت های مالی و سایر اطلاعات منتشر شده

۵- مدیریت کارآمد و اثر بخش نیروی انسانی و سایر منابع

هدف حسابرسی داخلی کمک به مدیریت است تا اطمینان یابد کلیه موارد بالا به همان گونه که باید اجرا یا رعایت میشود .

تعریف 

وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت سازمان برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد میشود . حسابرسی داخلی کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ اثر بخش و کارآمد بودن استفاده از منابع سازمان آزمون ارزیابی و گزارش میکند .

حسابرسی داخلی چگونه سازمان را یاری میکند :

حسابرسی داخلی مدیریت را در انجام دادن مسئولیت ها و وظایف خود از طریق تقویت کنترل های داخلی یاری میکند.

حسابرسی داخلی میتواند :

۱- نقش بازدارنده را در برابر سوء استفاده کنندگان احتمالی داشته باشد

۲- کنترل را در جهت پیشگیری یا آشکار کردن تقلب و اشتباه بهبود بخشد

۳- با انجام دادن حسابرسی داخلی تقلب ها را کشف کند

۴- با شناسایی موارد اتلاف منابع و عدم کارایی سبب صرفه جویی شود

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل

۱- تفاوت در رابطه با استفاده از حسابرسی داخلی و مستقل

حسابرسی مستقل معمولاً یک ضرورت قانونی است و مدیریت سازمان آن را بوجود نمی آورد ولی حسابرسی داخلی ارزیابی مستقلی است که توسط مدیران سازمان ( احتمالاً در اجرای یک الزام قانونی ) بوجود می آید.

۲- تفاوت از نظر هدف های اصلی

هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر در این مورد است که  به درستی تنظیم شده است و وضعیت سازمان را به نحوی مطلوب نشان میدهد و دارای اشتباه و تحریف با اهمیت نیست . هدف اصلی حسابرسی داخلی بررسی تمامی سیستم کنترل داخلی میباشد .

۳- تفاوت در رابطه با بررسی کنترل های داخلی

حسابرسی مستقل ممکن است در موردنیز اظهار نظر کند اما این اظهار نظر به کنترلهایی محدود میشود که حسابرسان آن را به عنوان بخشی از کار خود مورد ارزیابی قرار داده اند ولی حسابرسی جامع کنترل های داخلی از وظایف حسابرسان داخلی میباشد .

۴- تفاوت در رابطه با نوع همکاری با موسسه

حسابرسی داخلی در استخدام شرکت بوده و مستمراً با مدیریت همکاری دارد در حالی که حسابرسی مستقل فقط به موجب قرارداد وارد شرکت میشود .

۵- تفاوت در رابطه با مسئولیت

مسئولیت حسابرسی مستقل عموماً در برابر اعضاء مجمع عمومی یا صاحبان سهام بوده در حالی که حسابرسی داخلی در برابر دستگاه مدیریت جوابگو میباشد .

۶- تفاوت دامنه بررسی ها

حسابرسی مستقل تحقیق خود را صرفاً از نظر مالی انجام داده و رضایت وی از درستی سود و زیان و اصالت و صحت اسناد و مدارک مالی و سیستم کنترل های داخلی عموماً وی را قانع ساخته و به ابراز عقیده حرفه ای در باب حساب های نهایی اکتفا میکند در حالی که حسابرسی داخلی خط و مشی و سیاست مدیریت را در تمام جنبه های سازمان اعم از مالی و غیر مالی دنبال مینماید .

۷- تفاوت در نحوه رسیدگی

نحوه رسیدگی حسابرسان مستقل به عملیات شرکت های بزرگ بخصوص با توجه به زمان محدود متکی بر تست و چک بوده و عملاً نمیتوانند آنچنان که حسابرسان داخلی به آزمایش و بررسی حسابها و مدارک و اطلاعات می پردازند در جزئیات وارد شوند .

استقلال حسابرس داخلی

عامل اصلی برای توانمند بودن حسابرسی داخلی استقلال آن است . مدیریت باید این عامل را به رسمیت بشناسد و با تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی نسبت به استقلال   اطمینان دهد.

عملکرد حسابرسی داخلی باید چنان باشد که به روشنی نشان دهد حسابرسی داخلی تحت تاثیر هیچگونه اعمال نفوذ غیر مسئولانه نیست که بتواند دامنه رسیدگی یا کار آن را محدود یا تغییر دهد یا بتواند در تصمیم گیری آن درباره ی محتوای گزارشهایی که به مدیریت ارائه میشود بطور قابل ملاحظه ای اثر گذارد .

اگر حسابرسی داخلی در سیستم یا روشی حضور نداشته باشد و آن سیستم یا روش بدون هرگونه خللی به فعالیت خود ادامه دهد آزمونی است برای تشخیص استقلال واحد حسابرسی داخلی . در حالی که اگر حسابرسی داخلی بطور روزمره درگیر سیستم یا روش باشد جزئی از سیستم محسوب میشود و نسبت به آن سیستم استقلال نخواهد داشت .

استقلال حسابرسی داخلی به شکل های زیر محقق میشود :

۱- استقلال از لحاظ دسترسی

رئیس حسابرسی داخلی باید به مدیریت ارشد سازمان شامل مدیر عامل و هیئت مدیره و بررسی کنندگان غیر اجرایی سازمان دسترسی مستقیم داشته باشد و بتواند آزادانه به آنان گزارش دهد .

۲- استقلال از لحاظ گزارشگری

رئیس حسابرسی داخلی باید بتواند گزارشهای خود را بدون حذف مطلبی و با نام و امضاء خود ارائه دهد .

۳- استقلال از لحاظ فعالیت های سازمانی

حسابرسی داخلی باید نسبت به کلیه سیستم های مالی و اداری سازمان استقلال کامل داشته باشد . درگیر شدن حسابرسی داخلی در سیستم های اجرائی و برنامه های سازمان باید به موارد زیر محدود شود :

۱- ارائه پیشنهاد در ارتباط با ایجاد کنترل های داخلی برای موارد تجدید نظر در سیستم ها یا پروژه های موجود یا طراحی سیستم های جدید یا ایجاد پروژه های جدید .

۲- ارزیابی کنترل های پیشنهادی برای پروژه های خاص

۳- ارزیابی کنترل های موجود سیستم ها و فرایند تصمیم گیری .

واحد حسابرسی داخلی نباید مسئول استقرار سیستم های جدید باشد یا درگیر کارهایی شود که معمولاً ملزم به بررسی آنهاست .

۴- استقلال از لحاظ رای

حسابرسی داخلی باید بدون هرگونه جانب داری با مسائل برخورد کند و از چنان جایگاه سازمانی برخوردار باشد که بتواند بیطرفانه تصمیم گیری و نظر و پیشنهاد های خود را ارائه کند .

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 بهمن1392ساعت 4:8 بعد از ظهر  توسط ali   | 


Interbrand با استفاده از استاندارد ویژه خود در حوزه مدیریت برند، هر ساله، لیست 100 برند برتر دنیای تجارت را در حوزه های مختلف گزارش مینماید. در حال حاضر این گزارش از نظر اهمیت و صداقت بر سایر روش ها ارجح میباشد و بسیاری از شرکتهای مشاوره، سعی به ارجاع به این گزارش داشته و آن کار کاملا بی طرف میدانند. استاندارد شرکت اینتربرند دارای برخی فرایندهای محرمانه نیز میباشد که به صورت عمومی افشاء نشده و تحت لیسانس این شرکت می باشد و تنها شرکت های تابعه و یا نمایندگی های این شرکت در سراسر دنیا قادر به پیاده سازی کامل ان هستند. توجه داشته باشید که این استاندارد در هیچ کتاب، جزوه آموزشی و یا دانشگاهی تدریس نمی گردد و تنها در ورک شاپ های اختصاصی این شرکت در آمریکا و یا انگلیس به تعداد انگشت شماری از افراد حقیقی، آموزش و از آنها تعهد حفظ حقوق نیز گرفته شده و در غالب موارد، سعی بر جذب و استخدام این افراد به عنوان نیروی متخصص برای نمایندگی خود در سرتاسر جهان خواهند نمود.
 


اما در مورد گزارش :

نکته بسیار مهم در این گزارش؛ جایگاه جدید شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات شامل اپل به عنوان برند اول و گوگل در جایگاه دوم و ای بی ام در جایگاه چهارم و مایکروسافت در جایگاه پنجم است.
از سوی دیگر سقوط دو پله ای کوکاکولا به جایگاه سوم نسبت به سال 2012 و 2011 نیز بسیار حائز اهمیت بوده است.
در این رده بندی با وجود رشد 2% در ارزش برند کوکاکولا، در مقابل رشد 28% در ارزش برند اپل و 34 درصدی برای گوگل، این رشد باعث سقوط 2 پله ای اسطوره برندینگ دنیای تجارت، کوکاکولا Coca-Cola شد.

این مورد را میتوان نشانی از رشد بازار فناوری اطلاعات در سال 2013 در حضور محصولات متنوع شرکت های فعال در حوزه فناوری دانست. اما باید به این نکته نیز توجه نمود که رشد شرکت هایی مانند آی.بی.ام  IBM و کوکاکولا Coca-Cola بسیار با ثبات بوده است و همواره در این لیست جز برندهای برتر دنیا بوده اند. باید دید که آیا اپل و گوگل نیز میتوانند دارای رشدی هرچند کوچک اما با ثبات باشند یا خیر، که این نیاز به یک بازه زمانی 10 ساله برای رصد نمودن این روند خواهد داشت.
در این لیست برند پرادا Prada از خانواده برندهای لوکس Luxury ، با 30% رشد، بیشترین رشد را در بین تمام برندهای این لیست نشان داده است.

نکته دیگر؛ همانا سقوط نوکیا Nokia به رده 57 است که با 65% کاهش در ارزش برند خود ، سقوط آزادی را شروع نموده است. این کاهش ارزش، ناشی از واگذاری سهام بخش تولید گوشی موبایل این شرکت به مایکروسافت می باشد.
حال آنکه با بررسی همین اطلاعات، برند سونی نیز 8% کاهش ارزش داشته است، یکی از دلایل آن ، تغییرات در برند گوشی از سونی اریکسون به سونی می باشد که مشتریان وفاداران به این برند را سرخورده نموده است.
از نکات جالب دیگر، ورود یک برند جدید در بین برندهای مطرح سال های اخیر است که برند دیسکاروی Discover Channel می باشد که در حوزه سرگرمی و مباحث علمی و پزوهشی فعال بوده و با نام شبکه دیکساوری بسیار شناخته شده است.
همچنین برند دوراسل Duracell و شورولت Chevrolet نیز به لیست جدید برندهای برتر 2013 راه یافته و جایگاه 85 و 89 را کسب نموده اند.
همچنین با استقبال عجیب بازار ایران از برند پورش Porsche (به عنوان یک برند متوسط بازار اروپا) در طی سال 2013، ارزش برند این شرکت با رشد 26 درصدی، موجب شگفتی در بازار خودرو گردیده است.
برندهای لوکس Luxury  با رشد تقریبا کمی در رقابت با یکدیگر بوده ولی در این میان برند Louis Vuitton مانند سالهای قبل فاصله خود را حفظ و در صدر لیست این حوزه پیش میتازد.

در آخر باید گفت که برند Mercedes-Benz از برند BMW  یک پله بالاتر قرار گرفت، هرچند که رشد برند BMW از رقیب خود بیشتر بوده است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 بهمن1392ساعت 4:2 بعد از ظهر  توسط ali   | 

گزارشی جالب از میلیاردهای دیپلم ردی

درحالیکه خیلی از ما در دوره دبیرستان دغدغه ساعات برگشت به خانه، شبهای امتحان و آمادگی برای کنکور ورودی دانشکاهها را داشتیم ، عده ای از موفق ترین کارآفرینان امروز دنیا دبیرستان را ترک کردند یا اصلا ثبت نام نکردند و شروع به کارهای درآمدزا کردند. اینجا با 14 نفر از این افراد آشنا می شویم.
    رابرت دنیرو
دوستداران ویتو کورلئون و جیک لاموتا باید ممنون یکی از محبوبترین هنرپیشه ها باشند که قبل از تولد 17سالگیش دبیرستان را ترک کرد. دنیرو که 2 بار برنده جایزه اسکار شده دوره هنر را در استودیو بازیگری لی استراسبرگ و هنرستان هنرهای زیبای استلا آدلر گذراند. او در این مدت اندکی درباره کسب وکار هم یاد گرفت:دارائی های او عبارتند از استودیو فیلم تریبکا پروداکشن و تعدادی رستوران شیک
  ویدال سسون
ویدال که دوران کودکی خود را در یک یتیم خانه گذرانده بود در سن 14 سالگی یک دوره کارآموزی آرایش و اصلاح مو را گذراند و بعد به ارتش پیوست. او که به خاطر سبک اصلاح موی هندسی اش معروف است به خاطر انجام آرایش خاص  مو برای میا فروس،در فیلم  Rosemary’s Baby تحسین عمومی را برانگیخت. سرمایه شخصی سسون 130میلیون دلار تخمین زده شده است.
  کریک کرکوریان
کرکوریان که یک ثروتمند با نفوذ در زمینه سایتهای تفریحی است، در سال هشتم تحصیل خود مدرسه را ترک کرد تا علاقه اش، بکس آماتور را دنبال کند. امروز او صاحب 3 میلیارد دلار سرمایه است. او در مراکز اصلی  وگاس استریپ مانند هتل بین المللی و MGM Grand سرمایه گذاری کرد و بخش بزرگی از سهام MGM Mirage را در سال 2006 خریداری کرد. موسسه کرکوریان، بیش از 180میلیون دلار به اقدامات نوسازی آمریکا و موسسات خیریه دیگر اهدا کرده است.
  فرنکویس پینالت
شاید باور اینکه صاحب شرکتهای بزرگی مانند گوچی، سامسونیت و پوما،سومین مرد ثروتمند فرانسه، در سال 1947 مدرسه را ترک کرد تا در چوب بری پدرش کار کند دشوار باشد. یکی از دلایل ترک تحصیل او این بود که همکلاسیهایش فقر او را به تمسخر می گرفتند. حال او شایسته تحسین است. پینالت که پدر خوانده هنرپیشه زن، سلما هایک است سرمایه ای معادل 8.7 میلیارد دلار دارد.
  پیتر جکسون
جکسون در یک خانواده متوسط متولد شد. پدر او یک کارگر کارخانه و مادرش یک حسابدار بود. او که سه بار برنده جایزه اسکار شده است، از کودکی استعداد ذاتی برای ساخت فیلم از خود نشان میداد. با ترک دبیرستان مشغول به ساخت فیلم کوتاه در استودیو سینه سینما در نیوزیلند شد. اولین اثر برجسته او که یک درام جنایی بود در 1994 به روی پرده رفت. موفق ترین کار او ارباب حلقه ها بود که حدود 3 میلیارد دلار در جهان فروش کرد.
  جسیکا سیمپسون
جسیکا سیمپسون، خواننده، طراح مد و ستاره تلویزیون ، دو آلبوم پرفروش، یک خط تولید کفش، محصولات بهداشت مو و … دارد الا یک چیز، و آن مدرک تحصیلی است.  وی دبیرستان را به پایان نبرده است او در ماه نوامبر اعلام کرد که قصد دارد با اریک جانسون مهاجم تیم فوتبال NFL ازدواج کند.
  اوما تورمن
مادر تورمن یک مدل بود و پدرش یک استاد دانشگاه کلمبیا بود. او در مدرسه ای در نیویورک ثبت نام کرد اما در سن 16 سالگی مدرسه را ترک کرد. شروع کار او در دنیای سینما در سال 1988 با بازی در فیلمهایی نظیر Dangerous Liaisons and و Quentin Taratino’s Pulp Fiction و Kill Bill بود که این بازیگر را برنده گلدن گلاب کرد.
  لری فلینت
او که یک ناشر پرکار وکیل مدافع سخنوری است برای رسیدن به این درجات و زندگی در پنت هاوس نیازی به گرفتن مدرک دبیرستان نداشت. قبل از اینکه به سن بزرگسالی برسد با استفاده از یک گواهی جعلی ولادت در سن 15سالگی به ارتش ایالت متحده پیوست. قبل از انتشار مجله اش در 1974 او چند کافه را اداره می کرد. در سال 2003 در انتخابات فرماندار کالیفرنیا شرکت کرد و نفر هفتم شد.
  بیلی جوئل
این جملات متعلق به جوئل است هنگامیکه فهمید در یکی از دروس مهم دبیرستان مردود شده: ” اگر قرار نیست به دانشگاه کلمبیا بروم ، به کلمبیا رکوردز میروم. جاییکه نیازی به داشتن دیپلم ندارد.” او که 6 بار برنده جایزه گرمی شده است بیش از 150میلیون رکورد را به فروش رسانده و در مارچ 2010 تور خود با جان التون را به اتمام رساند. ارزش سرمایه او 160 میلیون دلار است.
  کاترین زتاجونز
زتاجونز که دختر یک دوزنده لباس و یک کارخانه دار است مدرسه را در 15سالگی ترک کرد تا کار صحنه را در لندن ادامه دهد. هنر این بازیگر در اواخر دهه 90 با حضورش در فیلم  زورو درکنار آنتونی  هاپکینز و آنتونیو باندراس بر همگان اثبات شد. او در سال 2002 با بازی در نقش ولما کلی در فیلم موزیکال شیکاگو برنده جایزه اسکار، جایزه BAFTA و Screen Actors Guild  شد. زتاجنز همچنین در برخی از فیلمهای تبلیغاتی مانند Elizabeth Arden ، T-Mobile، جواهری Alfa Romeo و Di Modolo ظاهر شده است. ارزش دارائیهای او 45میلیون دلار تخمین زده شده است.
  ریچارد کارمونا
یک نمونه جالب از افراد بدون دیپلم  کسی است که توانست به یک فرمانده جراح تبدیل شود. کارمونا در 16سالگی مدرسه را ترک کرد و به ارتش پیوست در آن دوره بود که او مدرک دیپلم را گرفت. در سال 1979 کارمونا موفق شد بالاترین مدرک پزشکی را از دانشگاه کالیفرنیا بگیرد. در سال 2002 جرج بوش او را به عنوان ژنرال جراح ایالات متحده منصوب کرد.
  دیوید کارپ
کارپ 24 ساله، رویاپرداز رسانه ی اجتماعی، صاحب وبلاگی است که میلیونها دلار برایش درامد دارد. او که موسس وبلاگ محبوب تامبلر است در سن 15 سالگی دبیرستان را ترک و کار را از خانه دنبال کرد. هدف او تاسیس سایت مورد نظرش بود. موفقیت کار او چنان است که در مارس 2010 روزانه 2میلیون پست دریافت می کند و به طور متوسط 15،000 کابر جدید از این وب سایت دیدن می کنند.
  دن ایموس
جان دونالد ایموس در یک مزرعه پرورش دام بزرگ شدو هنگامیکه 17 سال داشت مدرسه را ترک کرد. پس از گذراندن دوره های کوتاه به عنوان شیپورچی ارتش و سوزن بان ترن، در سال 1971 صدای او که محبوب مردم بود به عنوان دی جی  از رادیو پخش شد . او که با فراز و نشیبهای زیادی روبرو شد بالاخره در نیویورک مستقر شد. پس از قطع ناگهانی برنامه صبح او در سال 2007، نظرات جنجال برانگیزی درباره تیم بسکتبال روتگرز ارائه کرد که مورد توجه تیم WABC قرار گرفت تا اینکه یک قرارداد 5 ساله به ارزش 40میلیون دلار بین آنها بسته شد.
  سیدنی پوآتیه
پوآتیه اولین مرد سیاه پوست است که موفق شد جایزه آکادمی بهترین بازیگر را در 1963 دریافت کند. او در سن 12 سالگی مدرسه را ترک کرد تا به خانواده اش که درگیر فقر بود کمک کند. پس از مدت کوتاهی خدمت برای ارتش آمریکا او با کار شستن ظرف توانست معیشتی فراهم کند. در سن 17 سالگی او در مقابل انجام کارگری توانست از کلاسهای بازیگری تئاتر نگرو امریکن در شهر نیویورک استفاده کند. در سال 1997 پویتیر به عنوان سفیر باهاما در ژاپن منصوب شد. در سال 2009 مدال آزادی را از اوباما دریافت کرد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 بهمن1392ساعت 4:0 بعد از ظهر  توسط ali   | 

اقدامات تاثیر گذار برای انجام یک مصاحبه شغلی برد برد

اقدامات تاثیر گذار برای انجام یک مصاحبه شغلی برد بردReviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 11Rating: 3.0اقدامات تاثیر گذار برای انجام یک مصاحبه شغلی برد بردهمگام با فناوري‌هاي نوين و عصر ارتباطات، شدت رقابت و تخصصي شدن مشاغل به اوج رسيده و انتخاب نيروي کارآمد و با تجربه به دغدغه‌اي اساسي براي مديران تبديل شده است. مديريت مکانيزه امروز حتي ديگر سبک‌هاي جذب نيرو و مصاحبه شغلي پيشين را نمي‌پذيرد و همواره به دنبال الگوهاي جهاني است. در واقع هماهنگ شدن و پيروي از سبك‌هاي مديريتي موفق بهانه‌اي است تا مديران امروزي فراتر از همتايان نسل‌هاي گذشته با تكيه بر فناوري اطلاعات، تلفيقي از دانش و تجربه را در به كارگيري منابع انساني كارآمد با سبك‌هاي نوين ارزيابي كنند. از اين منظر ارسال رزومه، دعوت براي مصاحبه شغلي و درنهايت استخدام، فرآيندي است که به آگاهي و انتخاب مناسب نياز دارد. قطعا مصاحبه شغلي به پيش‌نيازها و آموخته‌هايي براي اجرا وابسته است.

160447 اقدامات تاثیر گذار برای انجام یک مصاحبه شغلی برد برد

همگام با فناوری‌های نوین و عصر ارتباطات، شدت رقابت و تخصصی شدن مشاغل به اوج رسیده و انتخاب نیروی کارآمد و با تجربه به دغدغه‌ای اساسی برای مدیران تبدیل شده است. مدیریت مکانیزه امروز حتی دیگر سبک‌های جذب نیرو و مصاحبه شغلی پیشین را نمی‌پذیرد و همواره به دنبال الگوهای جهانی است. در واقع هماهنگ شدن و پیروی از سبک‌های مدیریتی موفق بهانه‌ای است تا مدیران امروزی فراتر از همتایان نسل‌های گذشته با تکیه بر فناوری اطلاعات، تلفیقی از دانش و تجربه را در به کارگیری منابع انسانی کارآمد با سبک‌های نوین ارزیابی کنند. از این منظر ارسال رزومه، دعوت برای مصاحبه شغلی و درنهایت استخدام، فرآیندی است که به آگاهی و انتخاب مناسب نیاز دارد. قطعا به پیش‌نیازها و آموخته‌هایی برای اجرا وابسته است.

کارجویان نیز با فرآگیری نکات و ســبک‌های متفاوت می‌توانند احتمال موفقیت خویش را در آزمون‌های شغلی و مصاحبه افزایش دهند.

نظم، نخستین پیش‌ نیاز اجرای مصاحبه شغلی

حضور به موقع و آمادگی در هنگام اجرای فرآیند مصاحبه شغلی جزو نخستین پیش نیازها و شاید مهم‌ترین اقداماتی است که کارجویان باید همواره مدنظر داشته باشند. همیشه یک شروع خوب، گفتمان سالم و بی‌حاشــیه و برقراری ارتباطی هدفمند با رعایتو حضور به موقع شکل می‌گیرد. بنابراین برای متفاوت بودن و کسب بالاترین امتیاز نسبت به سایر رقیبان از اصول اولیه پیروی ‌کنید.

تحقیق

تا چه اندازه به حضور در جمع همکاران شرکت و همکاری با آنان اندیشیده‌اید؟ چقدر خودتان و توانایی‌هایتان را باور دارید؟ آیا انتخاب شغل با علاقه و به درخواست خودتان انجام شده است یا بر اثر فشـــار والدین و یا شرایط نامناســــب صورت گرفته‌است؟ همانطور که می‌دانید؛ تک تک این عوامل زمینه‌ساز بسترهای موفقیت و یا شکست شغلی شما خواهند شد. در واقع هیچ‌کس و یا هیچ عاملی به جز تلاش و انگیزه خـــودتان نخواهد توانست شرایط ارتقای شغلی‌تان را فرآهم آورد.

تاثیر ارتباط حضوری در مصاحبه شغلی

هیچ‌گاه تاثیر ارتباط حضوری و گفتمان هدفمند را در مصاحبه شغلی از یاد نبرید. اگرچه مصاحبه‌های تلفنی می‌توانند تا حدودی شرایط حضوری موفق را در عرصه پرالتهاب اشتغال فرآهم آورند، هیچ‌گاه به جاذبه و تاثیربخشی نخستین برخورد نخواهند رسید. در واقع نخستین برخوردها، بسترهای مناسبی را برای گفت‌وگویی مناسب ایجاد می‌کنند و به واسطه صحت پاســــخ‌ها و جلب اعتماد مصاحبه‌کنندگان، ارتباط هدفمند شکل می‌گیرد و  به اثبات می‌رسد.

تجربه‌ها و توانمندی‌های خودتان را بازگو کنید

نخســـــتین پرسش‌های مصاحبه‌کننده درباره وضعیت، سوابق شغلی و تحصیلی کارجویان در ســــــه سال اخیر خواهد بود. آنان تمایل دارند شرح کاملی از وظایف، مسئولیت‌ها و عناوین شغلی پیشین کارجویان را بدانند، بنابراین با آرامش سوابق شغلی و تحصیلی خودتان را بازگو کنید. درباره خلاقیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های خود‌تان صحبت کنید و جریان  را با تیزهوشی در جـــهت صلاحیت‌هـــــای شـــــخصی به پیش ببرید.

مثبت‌گرا باشید

حاشیه‌پردازی و ذکر خاطرات تلخ و منفی گذشته نزد مصاحبه‌کننده و مدیر نه تنها فضای کار و مصاحبه را مسموم می‌کند؛ دیدگاه آنان را نیز تغییر خواهد داد. قطعا با بدگویی نسبت به مدیران پیشین و شرایط نامناسب کاری، مصاحبه‌کننده و مدیر نسبت به شخصیت و مسئولیت‌پذیری شما احساس و تصور مناسبی نخواهد داشت. برای اینکه بتوانید شرایط بهتری برای ادامه همکاری ایجاد کنید؛ فضای بحث را با تغییر و تحول شغلی و یافتن فضایی حرفه‌ای‌تر آغازکنید. تشخیص موضوع بحث و عنوان کردن، فضای کار و نحوه عملکرد سازمانی، از جمله عواملی هســـتند که قطعا بر روند گفتمان تاثیر خواهند گذاشت.

از این منظر شخصیت مثبت و برون‌گرا می‌تواند با برنامه‌ای هدفمند، مطالعه دقیق و در نهایت تحقیق درباره شرکت دعوت‌کننده بستر مناسبی برای جلسه مصاحبه به وجود آورد.

مصاحبه را جدی بگیرید

بسیاری از کارجویان به رغم حساسیت جلسه مصاحبه شغلی آن را امری ساده می‌پندارند. در صورتی که مصاحبه جریانی است پویا که به گفتمانی دو طرفه و پرسش و پاسخ مناسب نیاز دارد. دقت در حضـــور به موقع و تحقیق درباره شـــرکت نیروپذیر از جمله اقداماتی هستند که نیاز به برنامه‌ریزی دارند.

ارتباط رشته تحصیلی و شغلی نیز همواره جزو دغدغه‌های کارجویان بوده است. تا هنگامی که در شغلی به مهارت کافی دست نیافتید و به تجربه حضور خود مطمئن نشدید؛ صفحات رزومه را ارسال نکنید. قطعا در جلسه مصاحبه و در هنگام پاسخگویی به پرسش‌های مصاحبه کننده با مشکلات جدی روبرو خواهید شد. در واقع به بیان دیگر شرط حفظ آرامش و اعتماد به نفس، اطمینان از مهارت و تجربه است.

انتخاب شغل متناسب با توانمندی‌ها

پیش از تکمیل صفحات رزومه و ارسال آن، باید کمی به گذشته تحصیلی و اهداف دوران دانشجویی خود بنگرید، قطعا اهداف متناسب با زمان و وقایع مختلف متحول می‌شوند و به سبکی ایده‌آل‌تر گرایش می‌یابند. تحقیق و تامل، هم‌اندیشی و مشاهده نیز از عواملی هستند که دستیابی به ایده‌آل‌ها را مطلوب‌تر خواهند کرد. قطعا برنامه‌ریزی و اهداف کوتاه و بلندمدت راهکار مناسبی برای اتخاذ تصمیم‌های مهمی مانند انتخاب شـغل خواهد بود. برخی از مهم‌ترین موارد افزایش احتمال موفقیت در مصاحبه‌های شغلی به شرح زیرند:

 چرا قصد دارید تا در شرکتی صاحب‌نام همکاری کنید؟

فعالیت در شرکت‌های معتبر نه تنها بر تجربه و سوابق شغلی‌تان تاثیر فراوان می‌گذارد، موجب ارتقای مهارت و افزایش بهره‌وری و خلاقیت‌تان نیز خواهد شد. در واقع شرکت‌های بین‌المللی همچون سکویی مطمئن دستیابی به اهداف شغلی را آسانتر خواهند کرد. هر شرکت قوانین و معیارهای خاص خود را دارد. باید بتوانید ارتباطی منطقی میان مهارت‌ها و وظایف‌تان ایجاد کنید.

تا چه اندازه به مهارت‌ و توانمندی‌هایتان اطمینان دارید؟

شناخت مهارت و خلاقیت‌های فردی دستیابی به مسیر موفقیت را راحت‌تر می‌کند. اطمینان و اعتمادبه نفس در مصاحبه‌های شغلی به واســطه مهارت،  راه‌یابی به مراحل بالاتر را امکان‌پذیرمی‌کنند.

 استعداد‌ها و خلاقیت‌هایتان را بشناسید و پرورش دهید

شاید مهارت‌ در یک رشته، حرفه و هنر بتواند جرقه‌ای برای ظهور یک استعداد جدید باشد. این خلاقیت‌های به ظاهر ساده و سطحی در دنیای کســـب و کار می‌توانند به راهکارهـــای بســـــــیار متنــوع و جـــدیدی برای خلق طرح‌های اشــــتغال باشند.

کیفیت پرسش‌های مصاحبه تا چه اندازه در روند استخدام کارجویان تاثیرگذار است؟

اغلب پرسش‌ها در مصاحبه شغلی از پیش تعیین شده‌اند. اگر چه پرسش‌ها صحت فرآیند مصاحبه را، تا حدود زیادی تضمین می‌کنند، به مصاحبه‌کننده، امکان پیگیری پاسخ‌های جالب را نمی‌دهد و مانع بروز خلاقیت مصاحبه‌کننده و کسب اطلاعات جامع‌تر می‌شود. بنابراین، کسب اطلاعات جامع از مصاحبه شونده، در این نوع مصاحبه‌ها با محدودیت مواجه است.

در برخی دیگر از مصاحبه‌ها که امکان آزادی عمل بیشـتری به مصاحبه‌شونده داده می‌شود با طرح پرسش‌های مختلف کـــه بر حسب موضوع، در طول مصاحبه مطرح می‌گردد، وی می‌تواند آزادانه و حتی بدون محدودیت زمانی، در محیط دوســــتانه پاسخ دهد. این روش، قابلیت اعتمادش پایین‌تر از مصاحبه سازمان‌یافته است.

معمولا مصاحبه‌کنندگان، ترکیبی از پرسش‌های مســتقیم و غیر مستقیم را در مصاحبه به کار می‌برند. این روش، از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است.با توجه به ترکیب تعداد مصاحبه‌کنندگان و مصاحبه‌شوندگان، گاهی اوقات از تیم مصاحبه‌کنندگان استفاده می‌شود.در این روش معمولا سه تا پنج مصاحبه‌کننده به صورت مستقیم و حضوری فرآیند مصاحبه را به اجرا درمی‌آورند.

این‌گونه مصاحبه‌ها برای و سازمان‌های بین‌المللی و صاحب نام اجرا می‌شود.

مدیران به دلیل اهمیتی که برای جذب منابع انسانی خــــود قائل هستند، از مصاحبه‌ گروهی استفاده می‌کنند.

جریان مصاحبه توسط یک روان‌شناس هدایت می‌شود و طرح هر پرسش به منزله بررسی چندین خصوصیت و رفتار سازمانی تلقی خواهد شد. ارزیابی داوطلب نیز، به شیوه مشاهده عملکرد افراد در گروه انجام می‌شود.

تهیه و تنظیم : پیمان حیدری مقدم

+ نوشته شده در  سه شنبه 22 بهمن1392ساعت 8:8 بعد از ظهر  توسط ali   | 

دستورالعمل جدید ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد

دستورالعمل جدید ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شدReviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 10Rating: 3.0دستورالعمل جدید ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شدبه منظور تکريم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 که نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1391 خود در موعد مقرر قانوني اقدام نموده اند، مقرر مي دارد:

law book 58 دستورالعمل جدید ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد

نوع:رای شورا

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۵۸

شماره:۱۹۴۸۶/۲۰۰/ص
تاریخ:۰۶/۱۱/۱۳۹۲
پیوست: دارد

دستورالعمل

مخاطبین : امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع : صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل

به منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ خود در موعد مقرر قانونی اقدام نموده اند، مقرر می دارد:
در مواردی که مؤدیان مذکور نسبت به درج درآمد مشمول مالیات و یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ در اظهارنامه های مالیاتی با رعایت حداقل افزایش درآمد مشمول مالیات و مالیات طبق دستورالعمل شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴/۴/۹۲ اقدام نموده اند، چنانچه به هر دلیل(به استثنای مؤدیان موضوع بند ۸ دستورالعمل مذکور)مشمول طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ قرار نگرفته باشند، اما حسب بررسی های قانونی به عمل آمده مالیات و یا درآمد مشمول مالیات ابرازی آنان مورد تأیید و قبول مأموران رسیدگی کننده ذیربط قرار گرفته باشد، مأموران مزبور در اجرای مفاد مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره ۷۴۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

+ نوشته شده در  دوشنبه 21 بهمن1392ساعت 5:42 بعد از ظهر  توسط ali   | 

دانلود رایگان تکنیکهای تهیه و تنظیم کاربرگ حسابرسی

دانلود رایگان تکنیکهای تهیه و تنظیم کاربرگ حسابرسیReviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 9Rating: 3.5دانلود رایگان تکنیکهای تهیه و تنظیم کاربرگ حسابرسیحسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی را مستند نمایند . این مستند سازی از طریق تهیه و نگهداری كاربرگهای حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدارك توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود .در این مقاله ، ویژگی اساسی كاربرگ ها و نقشی كه در فرایند حسابرسی دارند و همچنین ، كنترل كیفیت كار حسابرسی مورد بحث قرار می گیرد.

Untitled333 دانلود رایگان تکنیکهای تهیه و تنظیم کاربرگ حسابرسی

مقدمه:

حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی را مستند نمایند . این مستند سازی از طریق تهیه و نگهداری کاربرگهای حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدارک توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود .در این مقاله ، ویژگی اساسی کاربرگ ها و نقشی که در فرایند حسابرسی دارند و همچنین ، کنترل کیفیت کار حسابرسی مورد بحث قرار می گیرد.

تعریف کاربرگ حسابرسی

کاربرگ حسابرسی ، ابزار کار حرفه حسابرسی است و حسابرسان روشهای بکار برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در طول اجرای عملیات حسابرسی را در کاربرگها مستند می کنند. کاربرگ های حسابرسی ، حلقه ارتباطی بین مدارک حسابداری صاحبکار و گزارش حسابرسان است و کلیه کارهای انجام شده توسط حسابرسان را مستند و گزارش حسابرسان را توجیه می کنند . کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه صورتهای مالی صاحب کار باشد و میتواند به شکل ثبت اطلاعات روی کاغذ ، فیلم ، ضبط الکترونیکی یا دیگر ابزارهای مشابه باشد.

اهداف کاربرگهای حسابرسی

کاربرگهای حسابرسی اهداف و نیازهای زیر را تامین می کنند :
۱٫ کمک به برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی.‎
۲٫ کمک به سرپرستان ، مدیران و شرکا در نظارت بر بررسی کار حسابرسان.‎
۳٫ تامین پشتوانه لازم برای گزارش حسابرسان.‎
۴٫ مستند کردن رعایت استاندارد های اجرای عملیات حسابرسی.‎
۵٫ کمک به برنامه ریزی و انجام حسابرسی دوره های آینده.‎
۶٫ فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز در زمینه ارائه سایر خدمات حرفه ای ، مانند تنظیم اظهار نامه مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره.

مدیریت شکل و محتوای کاربرگ های حسابرسی

حسابرسان باید اطلاعات مربوط به برنامه ریزی کار حسابرسی نوع و ماهیت ، زمانبندی اجرا وحدود روشهای حسابرسی اجرا شده و نتایج حاصل از آن و نتیجه گیری ناشی از شواهد جمع آوری شده را در کاربرگهای حسابرسی ثبت نمایند .‎
از لحاظ شکل و محتوا کاربرگهای حسابرسی باید متناسب با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر کار حسابرسی ، طراحی و تنظیم شود و از لحاظ میزان و حجم کاربرگهای حسابرسی این موضوع به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد ، چرا که مستند کردن کلیه موضوعات مورد رسیدگی حسابرس نه ضروری است و نه امکان تهیه آن عملی می باشد . میزان و حجم کاربرگهای حسابرسی لازم است به اندازه ای باشد که در صورت لزوم بتواند شناختی کلی از کارهای حسابرسی انجام شده و اطلاعات مفید را برای سایر حسابرسان ، که شناختی از این کار حسابرسی ندارند ، فراهم نماید .

عوامل تأثیرگذار بر شکل ومحتوای کاربرگهای حسابرسی

۱٫ ماهیت کار و نوع گزارش حسابرسان.‎
۲٫ نوع و ماهیت و پیچیدگی فعالیت واحد مورد رسیدگی.‎
۳٫ نوع و ماهیت و وضعیت سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی.‎
۴٫ اعمال سیاستهای کنترل کیفیت در هر کار حسابرسی شامل هدایت ، سرپرستی و بررسی کار انجام شده.‎
۵٫ شیوه وتکنیکهای حسابرسی مورد استفاده در جریان رسیدگیها .

محرمانه بودن ، مراقبت و نگهداری و مالکیت کاربرگهای حسابرسی

‎بیشتر اطلاعاتی که در اختیار حسابرسان قرار می گیرد ، از قبیل حاشیه فروش هر یک از محصولات ، برنامه های مورد نظر برای ترکیب و ادغام واحد تجاری با واحد های تجاری دیگر ، قرارداد با مشتریان و حقوق و مزایای مدیران ارشد واحد تجاری ، اطلاعات محرمانه تلقی می شود لذا کاربرگهای حسابرسی که این اطلاعات در آنها درج می شود نیز ماهیت محرمانه دارند و نباید اطلاعات آنها در خارج ویا حتی داخل واحد تجاری برملا گردد و حسابرسان برای رعایت این موضوع و نگهداری کاربرگها ، طی مدت مقرر طبق الزامات حرفه ای و قانونی باید روشهای مناسبی را به کار گیرند مالکیت کاربرگهای حسابرسی متعلق به حسابرسان است و صاحب کار تحت هیچ شرایطی نمی تواند حسابرسان را ملزم کند که کاربرگهای حسابرسی را در اختیار وی قرار دهند با این وجود ، تلخیصی از برخی کاربرگهای حسابرسی یا نسخه ای از آنها می تواند با صلاح دید حسابرسان در اختیار واحد مورد رسیدگی قرارگیرند تا به عنوان پشتوانه مدارک حسابداری واحد مزبور ، مورد استفاده قرار گیرد ، اما کاربرگهای حسابرسی هرگز نباید به عنوان جایگزین مدارک حسابداری واحد مورد رسیدگی تلقی شود .

کاربرگ های حسابرسی و مسئولیت حسابرسان در قبال کاربرگ ها

کاربرگ های حسابرسی ، مدارک اساسی هستند که میزان روشهای اجرا شده و شواهد گردآوری شده حسابرسان در طی رسیدگی را نشان می دهند . چنانچه حسابرسان بعد از اتمام عملیات رسیدگی و یا بعد از صدور گزارش ، متهم به سهل انگاری و کوتاهی در انجام عملیات حسابرسی شوند کاربرگ های حسابرسی ، وسیله بسیار مهمی در تایید یا رد اتهام وارده به حسابرسان خواهند بود . اگر کاربرگ های حسابرسی به نحو صحیح تهیه و عملیات رسیدگی و جمع آوری شواهد ، طبق استاندارد های حسابرسی صورت گرفته باشد ، کاربرگ ها عاملی در تبرئه حسابرسان خواهند بود ، در غیر این صورت ممکن است بر علیه ایشان استفاده شود . موسسات حسابرسی در پایان هر کار حسابرسی ، باید کاربرگ ها را مورد بررسی قرار دهند و اطمینان یابند که کاربرگ ها ، حاوی اطلاعات و مندرجات مغایر با نتایجی که به آن رسیده اند نیست . یکی از مشکلاتی که سبب می شود کاربرگ های حسابرسی حاوی مندرجات ضد ونقیض با گزارش حسابرسی باشد ، وجود کاربرگ هایی است که توسط حسابرسان کم تجربه تهیه شده است . هنگامی که کاربرگ ها توسط سرپرست ، مدیر یا شریک مورد بررسی قرار می گیرد ، بررسی کننده باید علاوه بر نکات مندرج در کاربرگ ها ، سایر جنبه های رسیدگی و همچنین مدارک حسابداری صاحبکار را که شناخت کافی از آن دارد را مورد توجه قرار دهد و ممکن است به این نتیجه برسد که مطالب مندرج در کاربرگ ها صحیح می باشد و یا نیاز به اصلاح و تغییر و یا رسیدگی بیشترمی باشد . در صورت وجود موارد ضد ونقیض یا اشکال ، از حسابرس رسیدگی کننده درخواست می شود که موارد مذکور مجددا بررسی و اصلاح شوند . در صورت عدم دسترسی به حسابرس رسیدگی کننده ، مطالب مندرج در کاربرگ ها بنا به صلاحدید و تصمیم مسئول بررسی کننده تغییر یا اصلاح می شوند و دلایل مربوطه در کاربرگ ها توضیح داده می شود . در صورتی که در مورد یک نحوه عمل حسابرسی و یا حسابداری بین افراد مختلف تیم حسابرسی اختلاف نظری بوجود آید که باعث گردد کاربرگ ها ناهماهنگ شوند ، حسابرسان مزبور باید در اینگونه موارد ، درباره موضوع اختلاف نظر به توافق برسند . چنانچه حسابرسان به توافق برسند باید کاربرگ های تهیه شده تجدید نظر و اصلاح شوند . در غیر این صورت ، نظر مقام مسئول بالاتر حاکم خواهد بود . با این حال ، تمام افراد تیم حسابرسی مجازند نظر مخالف خود را درباره تصمیم نهایی ، در کاربرگ ها ثبت نمایند . در این صورت شریک باید منطق و دلایل تصمیم نهایی موسسه را در کاربرگ ها ثبت نماید . موسسات حسابرسی باید هر چند وقت یک بار روش های تهیه ، بررسی و نگهداری کاربرگ های خود را مورد ارزیابی قرار دهند و با توجه به مسولیت قانونی خود ، تغییرات لازم را در روش های تهیه ، بررسی و نگهداری کاربرگ ها اعمال کنند تا کار حسابرسی با توجه به سیاست های کنترل کیفیت هر کار و موسسه حسابرسی صورت گیرد .

 

انواع کاربرگ های حسابرسی

با توجه به مطالب متعددی که در کاربرگ ها درج می گردد ، انواع بی شماری کاربرگ حسابرسی وجود دارد . از این رو ، طبقه بندی آن ها کار نسبتا مشکلی است . با این حال ، کاربرگ های تهیه شده می توانند در گروه های زیر طبقه بندی شود :

۱٫ کاربرگ های عمومی :

کاربرگ های عمومی برای استفاده در برنامه ریزی و اداره امور حسابرسی ، طراحی می شوند . کاربرگ های برنامه ریزی حسابرسی ، طرح های کلی و برنامه های حسابررسی ، نمود گرها و پرسش نامه کنترل های داخلی ، قرارداد حسابرسی ، بودجه زمانی و یادداشت نکات ، نمونه هایی از کاربرگ های عمومی محسوب می شوند .‎

۲٫ کاربرگ نهایی :

کاربرگ نهایی که کاربرگ تراز آزمایشی نیز نامیده می شود جدولی است حاوی مانده سال جاری و سال قبل حسلب های دفتر کل و ستون های اصلاحات پیشنهادی ، تعدیلات طبقه بندی و همچنین ، اقلام نهایی که در صورت های مالی منعکس خواهد شد . کاربرگ نهایی ، جدول اصلی کنترل و تلخیص تمام کاربرگ های پرونده است و به عنوان ˝ستون فقرات˝ مجموعه کاربرگ های حسابرسی محسوب می شود.‎

۳٫ کاربرگ های اصلی :

کاربرگ اصلی مشابه کاربرگ نهایی بوده و نشان دهنده یکی از سرفصل های عمده صورت های مالی می باشد . کاربرگ اصلی برای تلفیق هر گروه از حساب های مشابه دفتر کل بکار می رود و جمع هر یک ازر این کاربرگ ها ، یکجا به کاربرگ نهایی منتقل می شود . برای مثال کاربرگ اصلی وجوه نقد شامل مانده حسابهای بانکی ، صندوق ، تنخواه گردانها و غیره است.‎

۴٫ کاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه بندی :

کاربرگ اصلاحات پیشنهادی ، پیشنویس ثبت های روزنامه ای که حسابرسان برای تصحیح اشتباهات یا تخلف های با اهمیت کشف شده در صورت های مالی و مدارک حسابداری صاحبکار تهیه می کنند .کاربرگ تعدیلات طبقه بندی شامل اقلامی است که ثبت آنها در دفاتر صحیح است ، اما برای ارائه مطلوب صورت های مالی باید تجدید طبقه بندی شوند . برای مثال ، مانده بستانکار با اهمیت حساب های دریافتی باید تحت عنوان یک بدهی ، تجدید طبقه بندی و در تراز نامه منعکس شود . از آنجایی که تعدیلات طبقه بندی تنها بر نحوه ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ، تعدیلات مزبور در دفاتر صاحبکار ثبت نمی شود و تنها در کاربرگ های حسابرسی منعکس می گردد.‎

‎۵٫ کاربرگ های تفصیلی :

کاربرگ تفصیلی که کاربرگ فرعی نیز نامیده می شود ، کاربرگی است که اجزای اصلی یا ریز مانده یک حساب دارایی یا بدهی ، مانند صورت ریز مبالغ دریافتی از مشتریان که جمع آن مانده حساب های دریافتنی می باشد ، را نشان می دهد.

۶٫ کاربرگ تجزیه و تحلیل :

کاربرگ تجزیه و تحلیل خلاصهای از تغییرات طی دوره یک حساب دفتر کل را نشان می دهد . از این کاربرگ بیشتر در رسیدگی به حساب های عمده و کم گردش مانند اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ، بدهی های بلند مدت ،‌ حقوق صاحبان سرمایه و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول که طی سال معاملات زیادی در آنها ثبت نشده است ، استفاده می شود.‎

۷٫ کاربرگ صورت مغایرت :

حسابرسان معمولا به منظور اثبات مبالغ ثبت شده در حساب ها ، مبالغ مذبور را با اطلاعات و مدارک بدست آمده از سایر منابع مقایسه و تطبیق می دهند . در اینگونه موارد ، حسابرسان کاربرگی به نام صورت مغایرت تهیه می کنند ، مانند کاربرگ تطبیق مانده حساب های دریافتنی با تاییدیه های دریافتنی از مشتریان . از این کاربرگ بیشتر در رسیدگی به حسابهای دریافتنی ، حساب های پرداختی ، موجودی نقد و بانک و موجودی مواد و کالا استفاده می شود.‎

۸٫ کاربرگ های محاسباتی :

حسابرسان معمولا برای تایید و اثبات صحت و درستی برخی از حساب های خاص و برخی از مبالغ ، محاسبات مستقلی را در یک کاربرگ انجام می دهند و نتایج حاصل از آن را با مبالغ منعکس و در مدارک حسابداری صاحبکار مقایسه می کنند . از این کاربرگ که اصطلاحا کاربرگ محاسباتی نامیده می شود ، برای اثبات اقلامی مانند هزینه استهلاک ، هزینه سود تضمین شده وام ها ، مالیلت حقوق ، مالیات بر درامد ، حق بیمه سهم کارفرما ، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ، سود هر سهم نظایر آنها استفاده می شود.‎

۹٫ مدارک مؤید :

حسابرسان علاوه بر رسیدگی به مدارک حسابداری صاحبکار و بررسی سیستمهای حسابداری و کنترل های داخلی آن ، مدارک تشریحی دیگری را نیز برای اثبات صحت مطالب منعکس در صورت های مالی و توجیح گزارش خود گرد آوری می کنند ، به اینگونه مدارک اصطلاحا مدارک موید گفته می شود . نسخه ای از صورت جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره ، اساس نامه و مدارک ثبت شرکت ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها ، قراردادهای خرید و فروش ، قراردادهای وام ، قرارداد انتشار اوراق مشارکت ، تاییدیه های دریافتی از بانک ، تاییدیه وکیل حقوقی شرکت ، تاییدیه مدیران و نظایر آنها ، نمونه هایی از مدارک موید می باشد.

سازماندهی کاربرگ های حسابرسی

حسابرسان معمولا کاربرگ های حسابرسی هر صاحبکار را در دو پرونده به شرح زیر نگهداری می کنند:‎
۱٫ پرونده جاری : پرونده جاری پرونده ای است که کاربرگ های حسابرسی حاوی اطلاعات مربوط به حسابرسی یک دوره مالی در آن نگهداری می شود و گزارش حسابرسان نیز به استناد همین کاربرگ ها تهیه می شود . به عبارت دیگر کاربرگ هایی در پرونده جاری نگهداری می شود که اطلاعات مندرج در آنها تنها به دوره مورد رسیدگی مربوط می شوند .پرونده جاری معمولا با کاربرگ های عمومی شامل پیش نویس صورت های مالی و گزارش حسابرسان شروع می شود و به دنبال آنها کاربرگ نهایی ، کاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه بندی ، نامه مدیریت ، چک لیست ها و سایر مطالب عمومی می آید و در ادامه ، کاربرگ های اصلی و تفصیلی مربوط به هر یک از اقلام صورت های مالی ، به ترتیب سر فصل های صورت های مالی به صاحبکار ، در آن نگهداری می شود. نگهداری مدارک در پرونده جاری بر اساس نظام خاصی صورت می گیرد و حسابرسان جهت دسترسی به کاربرگ ها و سایر مدارک و اطلاعات پرونده جاری از سیستم عطف گذاری متقابل کاربرگ ها استفاده می نمایند . برای این منظور ، برای هر یک از کاربرگ های اصلی یک شماره عطف با کد مشخص اختصاص می یابد و در ادامه کلیه کاربرگ های فرعی واسناد مدارک بایگانی شده نیز به تبع همان شماره یا بر اساس زیر مجموعه ای از همان شماره عطف گذاری و در پرونده نگهداری می شوند و بدین ترتیب ، اطلاعات از طریق سیستم عطف گذاری ، با یکدیگر پیوند می خورد.‎
۲٫ پرونده دائمی : پرونده دائمی آن گروه از کاربرگ های حسابرسی که حاوی اطلاعات اساسی و دارای کاربرد مداوم است و به بیش از یک دوره مالی تسری پیدا می کند در پرونده دائمی نگهداری می گردند . اطلاعات و مدارک پرونده دائمی عمدتا در جریان حسابرسی نخستین گردآوری می شود و در حسابرسی های بعدی ، با افزودن اطلاعات مرتبط و تغییر یافته ، بهنگام می شود و سه هدف زیر را پرونده دائمی تامین میکند :‎
الف. یادآوری نکاتی که بیش از یک سال کاربرد دارند.‎
‎ب. فراهم آوردن خلاصه ای از روشها و خط مشی های صاحبکار برای حسابرسان جدید.
ج. بی نیاز ساختن حسابرسان از تهیه هر ساله کاربر گهای اقلام بدون تغییر یا کم تغییر.‎

اطلاعات و کاربرگ های حسابرسی موجود در پرونده دائمی عمدتا شامل موارد زیر می باشند:

۱٫ مشخصات کامل شرکت شامل نام ، آدرس قانونی و شماره ثبت شرکت.
‎۲٫ نمودار سازمانی واحد مورد رسیدگی و شرح وظایف هر یک از کارکنان.
‎۳٫ نسخه ای از اساسنامه و مدارک ثبت اولیه شرکت.
۴٫ آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی واحد مورد رسیدگی.‎
۵٫ سیستم های حسابداری و شرح سیستم کنترل داخلی و ارزیابی آن.‎
۶٫ فهرست حساب ها.‎
۷٫ اطلاعات مربوط به ظرفیت تولید شرکت و شیوه های تولید ، توزیع و فروش.‎
‎۸٫ نمونه امضای مدیران واحد مورد رسیدگی.
۹٫ اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته.‎
۱۰٫ نسخه ای از قراردادهای بلند مدت واحد مورد رسیدگی.‎
‎۱۱٫ نسخه ای از سوابق مالیاتی شرکت شامل برگ های تشخیص و قطعی مالیاتی.
‎۱۲٫ کپی اسناد مالکیت دارایی های ثابت مشهود و نا مشهود.
‎۱۳٫ کپی صورت جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی.
‎۱۴٫ نسخه ای از گزارش های حسابرسی ونامه مدیریت سنوات قبل.
۱۵٫ سوابق سرمایه شرکت و مدارک مربوط به افزایش و کاهش سرمایه.‎


تهیه و تنظیم : مریم مصدقیان

موفق و سربلند باشید.

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 بهمن1392ساعت 5:3 بعد از ظهر  توسط ali   | 

سازمان امور مالیاتی موعد مقرر اظهارنامه عملکرد میانسالی را اعلام کرد

سازمان امور مالیاتی موعد مقرر اظهارنامه عملکرد میانسالی را اعلام کردReviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 8Rating: 3.5سازمان امور مالیاتی موعد مقرر اظهارنامه عملکرد میانسالی را اعلام کرد با عنايت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص موعد تسليم پرينت مهر و امضاء شده اظهارنامه هاي الکترونيکي فاقد امضاي ديجيتال مؤدياني که سال مالي آنها منطبق با سال شمسي نبود و پايان سال مالي آنها در اثناي سالهاي 1391 و 1392(ميان سالي)مي باشد، به اطلاع مي رساند مفاد بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/4/1392 در مورد اين اشخاص نيز جاري بوده و لذا در اجراي بند(2) بخشنامه مذکور چنانچه پرينت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونيکي ارسالي در موعد مقرر قانوني حداکثر تا يک ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به واحد مالياتي مربوطه تسليم شده باشد در صورت تطبيق کامل آن با اظهارنامه الکترونيکي ارسالي با رعايت مقررات به عنوان اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر قابل قبول خواهد بود.

n00207835 b سازمان امور مالیاتی موعد مقرر اظهارنامه عملکرد میانسالی را اعلام کرد

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۱۰

شماره: ۱۷۶۰۶ /۲۰۰/ص
تاریخ: ۱۴/۱۰/۱۳۹۲
پیوست:دارد

موضوع :مـوعد مـقرر بـرای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده ا تسلـیمی مـؤدیانـی کـه سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ می باشد(میانسالی)

با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص موعد تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی فاقد امضای دیجیتال مؤدیانی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نبود و پایان سال مالی آنها در اثنای سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲(میان سالی)می باشد، به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه شماره ۷۱۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ در مورد این اشخاص نیز جاری بوده و لذا در اجرای بند(۲) بخشنامه مذکور چنانچه پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی در موعد مقرر قانونی حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت   به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد در صورت تطبیق کامل آن با اظهارنامه الکترونیکی ارسالی با رعایت مقررات به عنوان اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قابل قبول خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۷۱۶۹/۲۰۰/ص
تاریخ: ۲۳/۰۴/۱۳۹۲
پیوست:

موضوع : 

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۱ در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مؤدیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند:
۱- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود.
۲- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صـورت بـرای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شـده اظـهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جـاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
اضافه می نماید در هر حال مؤدیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط  استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت ۴۰% مالیات متعلقه تا ۳۱/۴/۱۳۹۲ اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده را حداکثر تا ۱۵/۵/۱۳۹۲ تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

+ نوشته شده در  شنبه 19 بهمن1392ساعت 5:28 بعد از ظهر  توسط ali   | 

چگونه در حسابداری مسیریابی کنید؟

چگونه در حسابداری مسیریابی کنید؟Reviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 7Rating: 3.5چگونه در حسابداری مسیریابی کنید؟ به نام خدا و سلام به همه کاربران عزیز ، این بخش را اختصاص دادیم به انتخاب راه ، انتخاب یک مسیر درست و مطمئن . یکی از مهمترین نکاتی که یک فرد برای ورود به رشته حسابداری انتخاب کند انتخاب مسیر است . حالا دیگر ادامه راه بستگی به خود فرد دارد که چقدر توانایی دارد تا تمامی این مسیر را بخوبی طی کند.

computer network security چگونه در حسابداری مسیریابی کنید؟

به نام خدا و سلام به همه کاربران عزیز ، این بخش را اختصاص دادیم به انتخاب راه ، انتخاب یک مسیر درست و مطمئن . یکی از مهمترین نکاتی که یک فرد برای ورود به رشته حسابداری در نظر داشته باشد انتخاب مسیر است . حالا دیگر ادامه راه بستگی به خود فرد دارد که چقدر توانایی دارد تا تمامی این مسیر را بخوبی طی کند.

بدون توجه به علائم و هشدارها رانندگی نکنید!

فرض کنید شما در حال رانندگی و عبور از یک شهر به شهر دیگر می باشید . موقع رانندگی باید کاملاً هوشمندانه و با دقت حرکت کنید تا دچار مشکلی نشوید. منظور از دقت چیست ؟ شاید خیلی از افراد بعد از گذشت چند ساعت ، بطور عادی و یکنواخت به حرکت خود ادامه دهند و دقت خیلی بالا را بکار نبرند. در صورتی که شما در طول مسیر رانندگی باید به کوچکترین علائم رانندگی توجه کنید تا هم شناخت شما از جاده و مسیر بیشتر شود و هم طبق استاندارد جاده حرکت کنید تا با حادثه خطرناکی دچار نشوید. حالا این یک طرف قضیه است ، در طرف دیگر خود شما هستید که فرمان و هدایت ماشین را در دست گرفته اید. اگر دقت بالا و هواس خیلی جمع داشته باشید ولی خواب آلودگی و احساس خستگی سراغ شما بیاید ، باید مطمئن ترین تصمیم را بدون کوچکترین معطی بگیرید. بهترین راه حل متوقف کردن خودرو در حاشیه جاده در همان لحظه بوده و کمی استراحت می باشد، و ادامه مسیر…..، در این رشته هم دقیقاً همینطور است ، شما پس از انتخاب مسیر بایدبه جزئی ترین علائم و نشانه ها توجه کنید و با حوصله پیش بروید تا بتوانید با دانش بالاتری به مقصد نهایی که حسابدار حرفه ای شدن است ، برسید.

حسابداری مسیر همواری دارد شما چه کاره هستید؟

هر رشته ای یک سری مشخصات و کانال هایی دارد که هر فرد به دلخواه خود می تواند در مورد آن تحقیق کند و اگر تمایل داشت برای ورود به آن رشته تلاش کند .چون اگر جز این باشد بعید است بتواند در رشته تحمیلی و دور از علاقه اش موفق شود . رشته حسابداری هم یک سری مشخصات و آیتم هایی دارد که برخلاف عده زیادی از افراد که فقط تجربه را عامل اصلی موفقیت می دانند ، می تواند مسیر درستی را به داوطلبین نشان دهد .

مهمترین اقداماتی که می تواند در تحقیقات انتخاب این رشته به شما کمک کند عبارتند از :

• لیست واحدهای تخصصی کارشناسی رشته حسابداری
استانداردهای حسابداری
• دوره های آموزش حرفه ای و معتبر
• میزان آشنایی با نرم افزار های حسابداری و سیستم های مالی
مشاوره حسابداری
• تحقیق و پرس و جو از دوستانی که در این رشته مشغول به فعالیت هستند
• اینترنت
• دانشگاه های پذیرنده این رشته
کارآموزی حسابداری

حسابداری گرایشها و تنوع زیادی برای اشتغال داد که می تواند در هر مورد اصول و اطلاعات خاص خود را نیاز داشته باشد. چیزی که مهم است ، رعایت سلسله مراتب حرکت شما در طول مسیر است و مایوس نشدن و ادامه دادن با تمام قدرت است . اگر تحقیقات شما قبل از ورود ضعیف باشد ، به تبع آن دچار خستگی زود رس شده و سعی می کنید به هر روش ممکن به نتیجه برسید. برای تحقیقات زمان خیلی زیادی لازم ندارید ، باید از روش های اصولی اقدام کنید تا بتوانید کنترل مسیر را در دست بگیرید. شما خیلی راحت با بدست آوردن منابع تخصصی ، به عنوان مثال اصول حسابداری ۱ ، و مطالعه کلی این کتاب ، بخوبی متوجه خواهید شد که آیا علاقه ای به فعالیت در این رشته دارید ؟ یا ندارید؟

این توصیه ها و پیشنهادها ویژه دوستان قبل از کنکوری نبوده ، بلکه شامل حال کسانی می شود که فارغ التحصیل دیگر رشته ها و یا حسابداری بوده و قصد دارند به صرف علاقه و کسب درآمد وارد این رشته شوند . از طرف دیگر من قصد ندارم از رشته حسابداری یک فرآیند مشکل بسازم تا علاقمندان این رشته را مایوس کنم . بلکه قصد و نیت من آگاهی دادن به دوستانی است که با انتخاب مسیر اشتباه و عدم تحقیق در مورد جزئیات آن وارد این رشته شده و بجای موفقیت ، مشکلات را از آن خود کرده اند .

همانطوریکه عرض کردم رشته حسابداری طبقه بندی زیادی دارد که باید کاربران در مورد هر کدام از این گرایشها تحقیق کنند و در جهت همان مسیر و کانال قدم های محکمی را بردارند . نکته مهمی که همه شرکت کنندگان باید به آن توجه کنند ، به همراه داشتن یک سری از اطلاعات و تکنیک های مشترک  در تمامی گرایشهاست . به عنوان مثال ممکن است یک حسابدار در زمینه بازرگانی و دیگری در زمینه صنعتی مشغول به کار باشند ، نقطه اشتراک این دو حسابدار ، می تواند کسب اطلاع از قوانین مالیاتی ، بیمه ، استانداردهای حسابداری ، کار ب  ، نحوه تحریر دفاتر قانونی ، ورود و خرج اطلاعات مالی در گزارشات قابل قبول ، و مطالعه تخصصی باشد. یعنی فردی که به عنوان یک حسابدار در یک شرکت و یا حتی فروشگاه فعالیت می کند باید آیتم های ذکر شده را کاملاً مسلط و آگاه باشد تا در ادامه مسیر با مشکل مواجه نشوند . اگر در هر کدام از این آیتم ها موفق نباشد در دیگر موارد شغلی خود هم موفق نبوده و به اصطلاح مسیر را به اشتباه ادامه می دهد .

برای حرکت در مسیر انتخابی لحظه ای کوتاهی نکنید!

راهکار مهم و قابل قبول برای دوستانی که مسیر درست را انتخاب کرده اند ، حرکت جدی و با صلابت است و اینکه با دید باز در حرکت باشند . وقتی اینطور تصمیم گیری کنید برای بالابردن اطلاعات خود تلاش می کنید این یعنی بروزرسانی ، حالا شما فردی هستید که با مطالعه و تحقیق و علاقه وارد این رشته شده اید و بصورت کاملاً اصولی مراحل مقدماتی را پشت سر گذاشته و برای مقصد مورد نظرتان در حرکت هستید. مثال عینی این جمله ، مطالعه داشتن در مورد قوانین و استانداردها ، پشت سر گذاشتن دوره کارآموزی معتبر ، اجرای عملی کار حسابداری با نرم افزار و بدون نرم افزار ( دستی ) و قرارگرفتن در کنار با تجربه های این رشته برای کسب تجربه است .

در پایان امیدوارم دوستانی که در این رشته وارد شدند ادامه راه را پرتوان ادامه دهند و دوستانی هم که با تحقیق به این نتیجه رسیده اند که این رشته به درد آنها نمی خورد در دیگر رشته ها موفق و پیروز شوند .

دوستانی که نیاز به مشاوره در مورد انتخاب و یا مسیر یابی رشته حسابداری دارند می توانند در   سوالات خود را مطرح کنند تا بصورت کاملاً رایگان به آنها پاسخ داده شود .


سربلند و سرافراز شوید.

+ نوشته شده در  جمعه 18 بهمن1392ساعت 5:30 بعد از ظهر  توسط ali   | 

جدیدترین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد تقسیط بدهی ها و جرائم مالیاتی

جدیدترین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد تقسیط بدهی ها و جرائم مالیاتیReviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 6Rating: 3.5جدیدترین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد تقسیط بدهی ها و جرائم مالیاتی در اجراي بخشنامه هاي شماره 8362/200 مورخ 6/5/1392 و 17887/200 مورخ 14/10/1392 موکداً يادآور مي گردد: بخشودگي جرايم سال يا سالهاي مورد درخواست موديان مالياتي، منوط به پرداخت اصل ماليات و مانده ي جرايم (اعم از غيرقابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است) مربوط به سال يا سالهاي مورد درخواست و همچنين تعيين تکليف بدهي هاي قطعي شده ساير سنوات اعم از پرداخت يا ترتيب پرداخت آن مي باشد.حسن وکیلی - معاون مالیات های مستقیم

635118938592031666 جدیدترین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد تقسیط بدهی ها و جرائم مالیاتی

نوع:دستورالعمل

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۹۱ ,۱۶۷

شماره:۳۰۰۱۰/۲۳۰/د
تاریخ: ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
پیوست:دارد

موضوع : بند یک تذکرات بخشنامه های شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲و ۱۷۸۸۷/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای بخشنامه های شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ و ۱۷۸۸۷/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ موکداً یادآور می گردد: بخشودگی جرایم سال یا سالهای مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) مربوط به سال یا سالهای مورد درخواست و همچنین تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده سایر سنوات اعم از پرداخت یا ترتیب پرداخت آن می باشد.حسن وکیلی – معاون مالیات های مستقیم

 

شماره:۸۳۶۲/۲۰۰/ص
تاریخ:۰۶/۰۵/۱۳۹۲
پیوست:

موضوع : تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وضول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد ۴۰ و ۱۶۷ و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات زیر در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، تفویض می گردد. تقسیط مالیات: اختیار تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان با وصول حداقل سی درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد. بخشودگی جرایم: اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول پیوست برای هر عملکرد مؤدی تفویض می گردد. تذکرات: ۱- بخشودگی جرایم منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده(اعم از جرایم غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)می باشد. ۲- در مواردیکه مؤدی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود. ۳- جرایم مالیاتی با رعایت ماده ۱۹۱، تبصره ماده ۱۹۲، ماده ۱۹۴،ماده ۲۰۱ و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشودگی می باشد. ۴- تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب ۱۲ ماه و ۸۰% به معاونین ادارات کل و ۱۰ ماه و ۶۰% به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای اختیار تفویضی به عهده مدیر کل مربوط بوده و تفویض اختیار به معاون اداره کل امور مالیاتی یا رؤسای امور مالیاتی رافع مسئولیت وی نخواهد بود. ۵- اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها باید به نحوی باشد که مؤدیان محترم مالیاتی برای پیگیری امور مربوط،مجبور به انجام سفرهای بین شهری نشوند. ۶- در مواردیکه بخشودگی جرایم خارج از اختیارات آن اداره کل می باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن انجام تکالیف،مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد مشخص(در فرمهای مربوطه) مراتب با رعایت بند یک فوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور یا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد. ۷- دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختیارات تفویضی قبلی لغو می شود. ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد ۴۰، ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۷۸۸۷/۲۰۰/ص
تاریخ:۱۴/۱۰/۱۳۹۲
پیوست:

موضوع : اصـلاح بنـد(۱) تـذکـرات بـخـشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰- ۶/۵/۱۳۹۲ در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ مبنی بر تفویض اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص بخشودگی جرایم مالیات قطعی شده عملکرد هر سال مؤدیان، بدینوسیله بند یک (۱) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد: بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم(اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایرسنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم(اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)،می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 بهمن1392ساعت 4:29 بعد از ظهر  توسط ali   | 

چگونه کنترلهای داخلی گزارشگری مالی تاییدیه می گیرند؟

چگونه کنترلهای داخلی گزارشگری مالی تاییدیه می گیرند؟Reviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 5Rating: 2.5چگونه کنترلهای داخلی گزارشگری مالی تاییدیه می گیرند؟در راستاي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران، پيشگيري از وقوع تخلفات و نيز ساماندهي و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهاي 8، 11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، "دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران" در تاريخ 16/02/1391 به تصويب هيئت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

index31 چگونه کنترلهای داخلی گزارشگری مالی تاییدیه می گیرند؟

رهنمود اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، “دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران” در تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل «هیئت‌مدیره شرکت باید سیستم کنترل‌های داخلی را با توجه به چارچوب کنترل‌های داخلی ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل، حداقل به‌طور سالانه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحت عنوان “گزارش کنترل‌های داخلی” درج و افشا نماید». همچنین بر اساس ماده ۱۷ دستورالعمل «حسابرس مستقل شرکت موظف است در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌های‌داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت، با توجه به چارچوب کنترل‌های داخلی ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل، اظهارنظر کند. علاوه بر این در صورتی که نقاط ضعف بااهمیتی در سیستم کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت وجود داشته باشد ولی در “گزارش کنترل‌های داخلی” هیئت مدیره افشا نشده باشد یا افشای آن ناقص باشد، این موضوع باید در گزارش حسابرس تصریح و نسبت به اثرات آن بر دستیابی شرکت به اهداف تعیین‌شده موضع‌گیری شود.» در این رابطه نکات قابل توجه به شرح زیر می‌باشد:

۱- با توجه به اهمیت کنترل‌های داخلی اثربخش در سلامت گزارشگری مالی و شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها، ضرورت کسب شناخت از سیستم کنترل‌های داخلی و بررسی و ارزیابی آن در تعداد زیادی از استاندارهای حسابرسی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- کسب شناخت از کنترل­های داخلی: استاندارد حسابرسی ۳۱۵ با عنوان «شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت»

- اجزای کنترل‌های داخلی: پیوست ۲ استاندارد حسابرسی ۳۱۵

- روشهای حسابرسی، کسب شواهد و آزمون کنترل‌ها: استاندارد حسابرسی ۳۳۰ با عنوان «روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی»، استاندارد حسابرسی ۵۰۰ با عنوان «شواهد حسابرسی»، و استاندارد حسابرسی ۵۳۰ با عنوان «نمونه‌گیری در حسابرسی و سایر روش­های انتخاب اقلام برای آزمون»

- کنترلهای واحد تجاری بر روابط و معاملات با اشخاص وابسته: استاندارد حسابرسی ۵۵۰ با عنوان «اشخاص وابسته»

- کنترل داخلی در حسابرسی صورت‌های مالی گروه: استاندارد حسابرسی ۶۰۰ با عنوان «ملاحظات ‌خاص در حسابرسی ‌صورت‌های ‌مالی گروه»[۱]

- نشانه­های ضعف­ در کنترل داخلی: استاندارد حسابرسی ۲۴۰ و استاندارد حسابرسی ۳۳۰[۲]

- مستندسازی: استاندارد حسابرسی ۳۱۵ و استاندارد حسابرسی ۳۳۰

۲- همانگونه که ملاحظه می‌شود، طبق استانداردهای حسابرسی به شرح فوق، کسب شناخت و بررسی سیستم کنترل‌های داخلیِ شرکت مورد رسیدگی ضروری بوده‌ و “نحوه” ارزیابی کنترل‌های داخلی و روش‌های آزمون کنترل‌ها و … در استانداردهای موجود مشخص شده است و به همین منظور نیز فرم‌های ارزیابی و پرسشنامه‌های مربوطه توسط سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و برخی موسسات حسابرسی تهیه شده است.

۳- مهمترین موضوعی که می‌بایست مدنظر قرار گیرد آن است که اگر چه هدف از ارزیابی کنترل‌های داخلی، طبق استانداردهای حسابرسی “شناسایی انواع تحریف‌های بالقوه، ارزیابی عوامل مؤثر بر خطرهای تحریف با اهمیت و طراحی ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی لازم” است، در حالیکه طبق دستورالعمل کنترل‌های داخلی، هدف از این ارزیابی، علاوه بر موارد مذکور، اظهارنظر نسبت به کنترل‌های داخلی و اعلام نقاط ضعف با اهمیت آن می‌باشد؛ با این حال، نحوه شناخت و ارزیابی کنترل‌های داخلی و شیوۀ اجرای کار مشابه است.

۴- مطابق با بند ب ماده ۹ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۷/۱۱/۹۰ شورای عالی بورس)، موسسات حسابرسی معتمد سازمان مکلفند در گزارش‌های حسابرسی، صریحا نسبت به رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس اظهارنظر نمایند. همچنین طبق دستورالعمل کنترل‌های داخلی، حسابرس مستقل شرکت موظف است در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام نسبت به استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی توسط شرکت، اظهارنظر کند. در این خصوص، با توجه به بند ۳۰ استاندارد حسابرسی ۷۰۰ و همچنین مشابه با نحوۀ عمل حسابرس در خصوص رعایت سایر مقررات سازمان بورس‌ و اوراق بهادار، حسابرس باید اظهارنظر نسبت به سیستم کنترل‌های‌داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را (با رعایت نکات قابل توجه به شرح پیوست) در بخش “گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی” در گزارش نسبت ‌به صورت­های مالی ارائه کند، که بمنظور یکنواخت نمودن شیوه اظهارنظر حسابرس و گزارش‌های حسابرسی در بخش مزبور، نحوه اظهارنظر به‌شرح زیر می‌باشد:

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

الف- در حالت عدم وجود ضعف بااهمیت:

کنترل­های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱×۱۳ طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت­های ذاتی کنترل­های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل­های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

ب- در حالت وجود نقاط ضعف بااهمیت:

کنترل­های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱×۱۳ طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت­های ذاتی کنترل­های داخلی، به استثنای بندهای … تا …. زیر، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل­های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

………[۳] [در صورتی که نقاط ضعف بااهمیتی در سیستم کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت وجود داشته باشد ولی در گزارش هیئت مدیره نسبت به کنترل­های داخلی افشا نشده باشد (یا افشای آن ناقص باشد) عبارت زیر درج گردد:]

بندهای … فوق در گزارش هیئت مدیره نسبت به کنترل­های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت بیان (به نحومناسب ارایه) نشده است.

پیوست

* الف- نکات قابل توجه در فرآیند حسابرسی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

۱- نحوه کسب شناخت از کنترل‌های داخلی و ارزیابی آن، بر اساس الزامات مقرر در استانداردهای حسابرسی و با استفاده از فرم‌های ارزیابی و پرسشنامه‌های مربوطه می‌باشد. همچنین، اجزای کنترل‌های داخلی که در پیوست ۲ استاندارد حسابرسی شماره ۳۱۵ به آنها اشاره شده بود، در فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی نیز بیان گردیده است؛ و اظهارنظر حسابرس نسبت به استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌های‌داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت، می‌بایست با توجه به چارچوب کنترل‌های داخلی ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل، صورت گیرد.

۲- حسابرس باید به‌ منظور ایجاد مبنایی برای اظهارنظر خود نسبت به سیستم کنترل‌های داخلی حاکم برگزارشگری مالی، حسابرسی را چنان برنامه‌ریزی و اجرا کند که شواهد کافی و مناسب برای دست‌یابی به اطمینان معقول از وجود یا عدم وجود ضعف‌های بااهمیت به‌دست آورد. شایان ذکر است که اندازه، پیچیدگی و فرایندهای شرکت ممکن است روش‌های دستیابی شرکت به بسیاری از اهداف کنترلی را تحت تأثیر قرار دهد. دستیابی به اهداف کنترلی برای شرکتی کوچک و با پیچیدگی کمتر یا حتی شرکتی بزرگ و با پیچیدگی کمتر، ممکن است با شرکت‌های پیچیده‌تر متفاوت باشد.

۳- ضعف بااهمیت عبارت است از یک نارسایی، یا ترکیبی از نارسایی‌ها، در کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی به‌طوری که به واسطه آن، امکان معقولی وجود داشته باشد یک تحریف بااهمیت صورت‌های مالی سالانه یا میان‌دوره‌ای شرکت، پیش‌گیری نشود یا به موقع کشف نگردد. ضعف بااهمیت در کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی حتی هنگام نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی نیز می‌تواند وجود داشته باشد. یک نارسایی در کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وقتی وجود دارد که طراحی یا اجرای یک کنترل به مدیریت یا کارکنان اجازه ندهد در روال عادی اجرای وظایف و کارکردهای محوله به آن‌ها، از یک تحریف پیش‌گیری کنند یا آن را در چارچوب زمانی به‌موقع کشف نمایند.

۴- حسابرس باید شدت هر نارسایی کنترلی را که با آن روبرو می‌شود ارز‌یابی کرده تا شناسایی کند آیا این نارسایی‌ها به‌تنهایی یا در ترکیب با موارد دیگر، ضعف‌های بااهمیتی در تاریخ ارزیابی مدیریت محسوب می‌شوند یا خیر. شدت نارسایی‌ها به (الف) این که آیا امکان معقولی وجود دارد که کنترل‌های شرکت در پیش‌گیری یا کشف یک تحریف بااهمیت در یک ماندۀ حساب یا افشاء ناتوان باشند؛ و (ب) اهمیت مبلغ تحریف بالقوۀ منتج از آن نارسایی یا نارسایی‌ها، بستگی دارد.

۵- حسابرس باید، در برنامه‌ریزی حسابرسی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، همان ملاحظات اهمیت را در نظر بگیرد که در برنامه‌ریزی حسابرسی صورت‌های مالی سالانۀ شرکت به‌کار می‌برد.

۶- طبق ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی، شرکت باید کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی را با رعایت شرایط مقرر در آن ماده تشکیل دهد. همچنین وظایف کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در منشورهای مربوطه مشخص شده‌اند. لذا حسابرس مستقل در اظهارنظر نسبت به کنترل‌های داخلی می‌بایست رعایت الزامات مزبور و اثربخشی کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی را مورد توجه قرار دهد.

۷- در حسابرسی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، ضروری است تاییدنامه‌های کتبی لازم مانند اذعان به مسئولیت مدیریت برای استقرار کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش حاکم برگزارشگری مالی و افشای همه نارسایی‌ها در طراحی و اجرای کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و تغییرات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی پس از تاریخ گزارش مدیریت شامل هرگونه اقدام اصلاحی مدیریت در خصوص نارسایی‌های قابل توجه و ضعف‌های بااهمیت را از مدیریت دریافت نماید.

* ب- رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

۸- اگر حسابرس از رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه‌ای مطلع شود که دارای تأثیرات بااهمیت و منفی در اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ارزیابی مدیریت هستند، باید موارد در گزارش حسابرسی درج شود. همچنین اگر حسابرس توانایی شناسایی تأثیر رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه را در اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت نداشته باشد، باید در گزارش توضیح دهد.

۹- حسابرس ممکن است از رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه‌ای مطلع شود که مربوط به شرایطی باشند که در تاریخ ارزیابی مدیریت وجود نداشته‌اند و پس از آن تاریخ و پیش از صدور گزارش حسابرسی اتفاق‌ افتاده‌اند. اگر یک رویداد پس از تاریخ ترازنامه از این نوع، تأثیری بااهمیت بر اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت داشته باشد، حسابرس باید یک بند توضیحی در گزارش خود بگنجاند و این رویداد و تأثیرات آن را تشریح کند یا توجه خواننده را به شرح این رویداد و تأثیرات آن جلب کند که در گزارش مدیریت افشا شده‌اند. حسابرس ممکن است پس از صدور گزارش نسبت به استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی، از شرایطی موجود در تاریخ گزارش مطلع شود که اگر پیش از صدور گزارش از آن‌ها مطلع می‌شد، ممکن بود در اظهارنظرش درج نماید. ارزشیابی حسابرس درباره این اطلاعات، مشابه ارزشیابی وی درباره اطلاعات کشف شده پس از تاریخ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی، با در نظر گرفتن این الزامات به شرح استاندارد حسابرسی ۵۶۰ است.

* ج- نکات قابل توجه در تدوین اظهارنظر حسابرس نسبت به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

۱۰- حسابرس با ارز‌یابی شواهد به‌دست آمده از همۀ منابع، شامل آزمون کنترل‌ها، تحریف‌های کشف‌شده در حسابرسی صورت‌های مالی، و همۀ نارسایی‌های کنترلی شناسایی‌شده باید نسبت به استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی شرکت اظهارنظر کند.

۱۱- اگر نارسایی‌هایی وجود داشته باشد که به‌صورت جداگانه یا ترکیبی، منجر به یک یا چند ضعف بااهمیت شوند، حسابرس باید در اظهارنظر خود نسبت به استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، به آن‌ها اشاره کند.

۱۲- در موارد وجود ضعف با اهمیت در استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی، حسابرس باید تأثیر ضعف­های با اهمیت را بر اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی شناسایی کند. افزون بر این، حسابرس باید افشا کند که آیا اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی از ضعف­های با اهمیت نسبت به استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی تأثیر پذیرفته است یا خیر.

۱۳- حسابرس برای اظهارنظر نسبت به استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی در یک نقطه از زمان، باید شواهدی را به‌دست آورد مبنی بر این که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در دوره‌‌ای کافی از زمان به‌صورت اثربخش اجرا شده است، این دورۀ زمانی می‌تواند کم‌تر از دورۀ کاملی (معمولا یک‌سال) باشد که توسط صورت‌های مالی شرکت پوشش داده می‌شود.

۱۴- اگر حسابرس تشخیص دهد که گزارش سالانۀ مدیریت دربارۀ کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ناقص است یا نادرست ارائه شده‌ است، باید در گزارش خود با افزودن یک بند توضیحی، دلایل این تشخیص را بیان کند. اگر حسابرس تشخیص دهد که افشای موردنیاز دربارۀ یک ضعف بااهمیت از همۀ جنبه‌های بااهمیت به شیوۀ منصفانه ارائه نشده است حسابرس باید موضوع را در گزارش خود بیان نماید.

[۱] – بندهای ۱۷، ۴۱، ۴۶، ۴۹، ت-۲۹، و پیوست ۲ [۲] – به عنوان مثال: بندهای ۲۳، ۲۵، ۴۲، ۵۴ و پیوست ۱ استاندارد حسابرسی ۲۴۰ و بند ۶۷ استاندارد حسابرسی ۳۳۰ [۳] – در صورت ارائه کامل نقاط ضعف‌ بااهمیت در گزارش هیئت‌مدیره نسبت به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، حسابرس می‌تواند به جای تکرار ضعف‌های بااهمیت، به آن بندها عطف دهد
+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 بهمن1392ساعت 3:17 بعد از ظهر  توسط ali   | 

مراقب خط قرمز سازمان امور مالیاتی کشور باشید!

مراقب خط قرمز سازمان امور مالیاتی کشور باشید!Reviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 4Rating: 3.0مراقب خط قرمز سازمان امور مالیاتی کشور باشید!دکتر عسکري خبرداد: کدفروشان اقتصادي در ليست سياه نظام مالياتي قرار مي گيرند رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به قرار دادن اسامي کدفروشان در ليست سياه سازمان امور مالياتي ، گفت: اين مسئله پس از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اپيدمي شد که سازمان امور مالياتي اين افراد را شناسايي کرد و در ليست سياه نظام مالياتي قرار داد.
دکتر عسکری خبرداد: کدفروشان اقتصادی در لیست سیاه نظام مالیاتی قرار می گیرند رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به قرار دادن اسامی کدفروشان در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی ، گفت: این مسئله پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اپیدمی شد که سازمان امور مالیاتی این افراد را شناسایی کرد و در لیست سیاه نظام مالیاتی قرار داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری در جمع خبرنگاران با بیان این که برای شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی که در حوزه‌های مختلف صورت می گیرد، صدور شماره اقتصادی ضروری است، گفت: برای افراد حقیقی، حقوقی و تشکل‌های قانونی دریافت شماره اقتصادی الزامی است و بنا به قانون فعالیت افرادی که این شماره را نداشته باشند غیر قانونی است. وی تصریح کرد: تاکنون حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار مودی و فعال اقتصادی برای دریافت شماره اقتصادی ثبت نام کرده‌اند. عسکری در ادامه با بیان این‌که ثبت نام کد اقتصادی سه مرحله دارد، اظهارداشت: تقریبا ۹۰ درصد فعالان اقتصادی ثبت نام مرحله اول را انجام داده اند و از این تعداد ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام مرحله دوم را که مربوط به دریافت اطلاع تکمیلی است به پایان رسانده اند. وی در درباره خرید و فروش کد اقتصادی نیز اظهار داشت: پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عده‌ای به عنوان خریدار کالا و یا فروشنده اقدام به صدور فاکتور برای افراد دیگر کردند که این امر متاسفانه در اقتصاد ما رایج شده است. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، افزود:‌ شماره اقتصادی درج شده بر روی صورتحساب های ارائه شده مورد راستی آزمایی قرار می گیرند تا کدفروشان شناسایی و حذف شوند که در این راستا تعدادی از این افراد را شناسایی کرده و در لیست سیاه قرار دادیم.
اگر از این مطلب خوشتان آمده است میتوانید ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید تا در صورت ارسال مقاله ای جدید به شما هم اطلاع دهیم

+ نوشته شده در  سه شنبه 15 بهمن1392ساعت 4:52 بعد از ظهر  توسط ali   | 

کدام نرم افزار حسابداری را خریداری کنیم؟

کدام نرم افزار حسابداری را خریداری کنیم؟Reviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 3Rating: 3.0کدام نرم افزار حسابداری را خریداری کنیم؟آنچه که در مورد تهیه نرم افزار اعم از حسابداری و غیره مهم است ، گامهایی است که باید پله پله ، پیموده شوند که متاسفانه در اکثر جاها به آن توجه نمی شود لذا سعی می کنم مختصری به آنها اشاره کنم

1 Gb USB Wristband 200 Series92735739aPQy4 کدام نرم افزار حسابداری را خریداری کنیم؟

نکات مهم در خرید نرم افزار

آنچه که در مورد تهیه نرم افزار اعم از حسابداری و غیره مهم است ، گامهایی است که باید پله پله ، پیموده شوند که متاسفانه در اکثر جاها به آن توجه نمی شود لذا سعی می کنم مختصری به آنها اشاره کنم

۱- تشخیص نیازمندیها :

اگر شما سازمانی با واحدهای متنوع باشد ، قبل از جستجو در مورد نرم افزار باید نیازهای خود را تشخیص دهید این نیازها مختصرا بصورت زیر است
* سازمان شما چه واحدهایی دارد لطفا نام واحدها به همراه شرح وظایف آنها را ذکر کنید همچنین برای هماهنگی از هر واحد یک پرسنل که به کار تسلط دارد به عنوان نماینده آن واحد انتخاب کنید
*آیا شما در سازمان برای کارهای خودتان گردش کار یا فرایند کاری تعریف کرده اید خوب حتما این فرایندها را حتما یادداشت کنید و مستند کنید
*محدوده کاری سازمان شما چگونه است ؟ از نظر جغرافیایی چگونه است ؟ آیا سازمان شما متمرکز است یا پراکنده ؟ آیا سازمان شما نیاز به تعامل با مشتری دارد ؟ آیا سازمان شما نیاز به ارایه خدمات تحت وب دارد؟ آیا نیاز به خدمات تجارت الکترونیک دارد ؟ و ….
*سطح دانش همکاران سازمانی در چه حدی است آیا سواد کامپیوتری دارند ؟ آیا به نرم افزارهای اکسل و word و غیره آشنا هستند ؟
*بودجه ؟؟؟ شما باید میزان بودجه خودتان را مشخص کنید . چرا که نرم افزار ها با قیمتهای بسیار متنوعی وجود دارد.
*سوال بسیار مهم این است ؟ که سازمان شما به چه دلیل نرم افزار می خواهد ؟ آیا برای کاهش پرسنل سازمان یا کاهش هزینه ها ؟ یا برای حذف برروکراسی و کاغذ بازی حاکم در سازمان ؟ یا برای بهبود کارها ی سازمان و سرعت بخشیدن به کارها ؟
اهداف شما از خرید نرم افزار چیست ؟
*معیار شما برای انتخاب شرکت ارایه دهنده نرم افزار چیست ؟ چه چیزهایی برای شما مهمتر است ؟ سابقه شرکت ، تعدادمشتریان شرکت ، ملیت شرکت ، و….
*آیا شما فرآیند کار منحصر به فردی دارید مثلا شما کاری انجام می دهید که هیچ جا وجود ندارد ، به فرض مثال شما با یک روش خاصی با شرکتهای خارجی داد و ستد می کنید ، شما باید ویژگیهای منحصر به فرد خودتان را بدانید تا بتوانید آنها را در نرم افزار تطبیق دهید .
بیشتر مشکلات افراد و سازمانها در خرید نرم افزار ، عدم درک صحیح از نیازها است ، متاسفانه اکثر افراد و سازمانها فقط به ظاهر قضیه توجه می کنند ، اگر شما بتوانید گام اول را که همان تشخیص نیازها را خوب بردارید بقیه مراحل ساده تر خواهد بود ،
مهم نیست فلان سازمان یا فلان فرد از نرم افزار کدام شرکت استفاده می کند ، بلکه شما بعد از تحقیق باید بدانید که نرم افزار کدام شرکت نیازهای شما را برآورده می کند . یادتان باشد که هدف ((همیشه تامین نیازهای شماست )) همین.

۲- پشتیبانی

برای بحث پشتیبانی چند بخش وجود دارد که ذکر می کنم
شما وقتی با شرکت توافق کردید و نرم افزار آنها را خریدید باید یک قرار داد گارانتی نرم افزار و پشتیبانی داشته باشید
در اینجا مختصرا مهمترین بندها را ذکر می کنم

خدمات ضمانت نرم افزار

در این بند، فهرست و مشخصات نرم افزارها یا اجزای نرم افزاری که دردامنه شمول طرح می گنجند ،باید به دقت ذکر گردد . همچنین خدماتی که برای هر نرم افزار یا جزء نرم افزاری در دوره ضمانت ارائه خواهد شد .
آموزش، راهنمایی کاربران، نصب، رفع اشکال و اصلاح نرم افزار ، نسخه برداری اطلاعات و … باید مشخص گردد
توصیه می شود اجزاء یا خدماتی که مشمول تعهدات دوره ضمانت نمی شوند نیز تصریح گردد.

محدوده تغییرات

در این بند، حدود تغییراتی که در دوره ضمانت، کارگزار متعهد به انجام آنها در نرم افزار است و مرجع تشخیص این محدوده در موارد اختلاف باید روشن گردد.

زمان

در این بند مدت دوره ضمانت و تاریخ شروع این دوره باید ذکر گردد . در صورتی که تغییر تاریخ آغاز یا مدت این دوره منوط به تحقق شرط یا شرایط خاصی است، این شرایط باید بروشنی ذکر گردند.

مکان

در این بند محل(های) ارائه خدمات دوره ضمانت باید مشخص گردد.

سازماندهی

بخش سازماندهی باید حداقل شامل بندهای زیر باشد:

ساختار

در این بند ساختار سازمانی کلیه عناصر درگیر در دوره ضمانت نرم افزار ، باید در قالب نمودار تشکیلاتی ارایه گردد . ضوابط ترسیم این نمودار به استانداردهای سازمانی کارگزار بستگی دارد، اما رعایت نکات زیر ضروری است :

برای هر یک از عناصر موجود در نمودار، عنوان کامل و گویایی باید ذکر شود
واحدهای سازمانی (کمیته، گروه، واحد، …) باید به نحو مناسبی از افراد (مدیر، مسئول، …) متمایز گردند.
خطوط فرماندهی و گزارش دهی باید به طور مشخص و بدون ابهام ترسیم شده باشند.
ذکر اسامی افرادی که در این ساختار نقش دارند، ضروری است.

ارتباطات

دراین بند، باید نحوه برقراری ارتباطات بین اعضای تیم کارگزار و عوامل کارفرما تعیین گردد .همچنین توصیه می شود اطلاعات لازم برای برقراری ارتباط با هر عضو (نشانی، تلفن، نمابر، پست الکترونیکی، ساعات تماس و ذکر گردد

منابع لازم
این بخش باید حداقل شامل بندهای زیر باشد:

سخت افزار

فهرست و مشخصات کلیه تجهیزات سخت افزاری لازم برای ارائه خدمات دوره گارانتی باید ارایه گردد . در مورد هر یک از تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز مشخص گردد که مسولیت تامبن ، راه اندازی و نگهداری به عهده کدامیک ( کارگزار یا کارفرما ) می باشد .

نرم افزار

فهرست و مشخصات کلیه نرم افزارهای لازم برای ارائه خدمات دوره گارانتی باید ارایه گردد. در مورد هر یک از نرم افزارهای مورد نیاز باید مشخص گردد که مسولیت تامین ، نصب و راه اندازی و نگهداری به عهده کدامیک ( کارگزار یا کارفرما ) می باشد .

نیروی انسانی

نیروی انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات دوره ضمانت، به تفکیک نوع تخصص و کار لازم هر یک (بر حسب نفر ساعت ) باید مشخص گردد . در مورد هر یک از افراد مورد نیاز باید مشخص شود که مسئولیت تامین ، آموزش و نگهداری به عهده کدامیک ( کارگزار یا کارفرما ) می باشد .

فضای کاری و تجهیزات اداری

میزان و مشخصات فضای کاری و تجهیزات اداری لازم برای ارائه خدمات دوره گارانتی باید ارایه گردد . در مورد هر یک از امکانات و تجهیزات مورد نیاز باید مشخص گردد که مسئولیت تامین و نگهداری به عهده کدامیک ( کارگزار یا کارفرما ) می باشد .

سایر منابع

در صورتی که برای ارائه خدمات دوره ضمانت به منابع و امکانات دیگری
نیز نیاز باشد، مشخصات این منابع و امکانات باید ارائه گردد . در هرمورد باید مشخص گردد که مسئولیت تامین، راه اندازی و نگهداری به عهده کدامیک ( کارگزار یا کارفرما ) می باشد

روش اجرا

این بخش باید حداقل شامل بندهای زیر باشد:
درخواست خدمات
در این بند نحوه درخواست هریک از خدمات دوره ضمانت باید مشخص گردد. در صورتی که ارائه خدمات خاصی به صورت برنامه ریزی شده وادواری صورت می گیرد، برنامه پیش بینی شده باید ذکر گردد درغیراین صورت، رویداد درخواست کننده خدمت، عناصری که اجازه درخواست دارند و نحوه ثبت و انتقال درخواست باید تشریح گردد.

ارائه خدمات

در مورد خدمات ازپیش برنامه ریزی شده، نحوه و ضوابط ارائه این خدمات باید مشخص گردد.در مورد سایر خدمات، رویه تصمیم گیری در مورد پاسخگویی یا عدم پاسخگویی به درخواست، نحوه و ضوابط اولویت بندی درخواست ها، روش و ضوابط ارائه خدمات باید ذکر گردد. درهرصورت مسئولیت ارائه هر خدمت، مهلت زمانی انجام هر فعالیت و
گردش کار انجام فعالیت ها باید بیان شود.

مستندسازی

در این بند نحوه مستندسازی و ثبت نتایج و سوابق هریک از فعالیت های پشتیبانی نرم افز ار باید مشخص گردد درصورتی که برای مستندسازی این فعالیت ها از فرم ها و قالب های خاصی استفاده می شود، این فرم ها و قالب ها باید ارائه شود.

ابزارها، روش ها و استانداردها

در این بخش کلیه ابزارها، روش ها و استانداردهای مورد استفاده دردوره ضمانت باید ذکر گردد .در صورتی که این ابزارها، روش ها و استانداردها در سایر اسناد پروژه معرفی شده اند، تنها ذکر عنوان و ارجاع به سند مربوطه کافی است.

مخاطرات پیش بینی شده

در این بند، مخاطرات شناسایی شده که ممکن است بر اجرای برنامه ضمانت تاثیر داشته باشد، باید معرفی گردد ، برای هر مخاطره، شرح احتمال وقوع، میزان تاثیر و روش مقابله باید ذکر شود.

شناسایی و تحلیل مخاطرات

در این رویه شناسایی و تحلیل مخاطراتی که ممکن است پس از تهیه طرح بروز کند، باید تشریح گردد

اقدامات اضطراری

در این بند روش انجام اقدامات فوری در موارد اضطراری که ممکن است استفاده عملی از نرم افزار را غیرممکن سازد، باید تشریح شود.

 

نویسنده مطلب : علیرضا بانوی

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 بهمن1392ساعت 5:56 بعد از ظهر  توسط ali   | 

+ نوشته شده در  یکشنبه 13 بهمن1392ساعت 8:2 بعد از ظهر  توسط ali   | 

توصیه ها و نکاتی برای پیشرفت در شغل و ارتقای شغلی

توصیه ها و نکاتی برای پیشرفت در شغل و ارتقای شغلیReviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 2Rating: 3.0توصیه ها و نکاتی برای پیشرفت در شغل و ارتقای شغلیممکن است شما کارمندی باشید که در یک شرکت مشغول کاراست، کارمندان زیادی همراهتان کار می‌‌کنند و هر یک می‌خواهند که هر چند وقت یک بار ارتقای درجه پیدا کنند تا در بخش بهتری و با حقوق بالاتری مشغول کار شوند. شما نیز قطعا همین طورید. ولی ترفیع گرفتن به هیچ وجه ساده نیست.

000000120 توصیه ها و نکاتی برای پیشرفت در شغل و ارتقای شغلی

هر فردی که در سازمانی یا موسسه ای مشغول به کار می شود، پس از کسب تجربه و دستیابی به مهارتهای شغلی، به فکر ارتقای شغل و پیمودن مراحل ترقی سازمانی می افتد.

ترفیع مقام، آرزوی همه کارمندان

ممکن است شما کارمندی باشید که در یک شرکت مشغول کاراست، کارمندان زیادی همراهتان کار می‌‌کنند و هر یک می‌خواهند که هر چند وقت یک بار ارتقای درجه پیدا کنند تا در بخش بهتری و با حقوق بالاتری مشغول کار شوند. شما نیز قطعا همین طورید. ولی ترفیع گرفتن به هیچ وجه ساده نیست. رقیب‌های فراوان پیش رویتان هستند ولی راه‌های بسیاری وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توانید رتبه و درجه شغلیتان را افزایش دهید.
گام اول اینست که فکر کنید و ببینید که نقاط قوت شما کجاها هستند؟ در انجام چه کارهایی قوی و توانا عمل نمی‌کنید؟ چه مهارت‌هایی هستند که باید بلد باشید ولی تا به حال یاد نگرفته‌اید؟ توانایی‌ها و نقاط قوت باید بیشتر تقویت گشته و نقاط ضعف اصلاح و برطرف گردند.
پرسش بعدی اینست که شما برای شرکت، گروه و مدیرتان چه کاری انجام می‌دهید؟ انجام وظیفه به تنهایی باعث نمی‌شود که مدیران و سرگروهان به شما توجه کنند بلکه آن‌چه همکار ترفیع گرفته‌تان را از شما متمایز می‌کند آن کارهاییست که به پیشرفت و رشد شرکت و موسسه کمک کرده‌اند و این همکار لایق یکی از افرادی بوده که این کارها را انجام داده‌ است.
گام بعدی اینست که اوضاع و مشخصات شرکتتان را بررسی و ارزیابی نمایید. در این شرکت چه افرادی و چگونه کارمندی ترفیع می‌گیرند؟
در بعضی شرکت‌ها، کارمندانی که بهتر بتوانند نتایج و حاصل کارهای روزانه و ماهانه‌شان را ثبت کنند و آمار و ارقام دقیقی عرضه کنند، مورد توجه و مستعد ترفیع گرفتن هستند. در موسسه‌ای دیگر داشتن مهارت‌های حرفه‌ای و کاربردی مورد پذیرش مدیران است و کسانی ترفیع خواهند گرفت که بیش از دیگران در کارشان ماهر وحرفه‌ای باشند. جایی دیگر هم کیفیت خدمات مشتری معیار سنجش لیاقت اشخاص است و هر قدر کارمندی بهتر بتواند به مشتری سرویس دهد، شانس بیشتری برای ارتقای رتبه و افزایش حقوق خواهد داشت. در بعضی موسسات درست برعکس است و کارمندی که بتواند در کارها و امور مربوط به تولید موفقیت بیشتری کسب کند، لیاقت ترفیع رتبه را خواهد داشت.
نکته اینجاست که درباره این موضوع نمی‌توان هیچ باید و نبایدی و درست و ناردستی تعیین کرد، ولی یک امر کاملا معلوم و ثابت شده است و آن این که توانایی و مهارت و قابلیت شما – هر چه که باشد- مورد توجه و نیاز این شرکت است، چرا که مسئولان آن شما را استخدام کرده‌اند و در حال حاضر کارمند آنهایید.
حالا مهمترین کاری که باید بکنید اینست که با خودتان روراست باشید. آیا از محل کارتان راضی هستید؟ کارتان را دوست دارید یا این که از سر اجبار به آن مشغول شده‌اید؟ بخشی که در آن کار می‌کنید را چطور؟ می‌توانید با همکاران و سرگروهتان درست ارتباط برقرار نمایید؟
اگر دیدید از مجموع شرایط راضی بوده کار و این سازمان یا موسسه را دوست دارید، باید برنامه‌ریزی کرده برای رشد و گرفتن ترفیع مقام تلاش نمایید. اگر هم متوجه شدید که کار اصلا از ریشه مشکل دارد و این شغل، آن حرفه‌ای نیست که همیشه آرزویش را داشتید، باید استعفا دهید و کار تازه‌ای پیدا کنید. گاهی اوقات هم خود محلی که در آن کار می‌کنید، آزارتان می‌دهد و حس می‌کنید که جای پیشرفت ندارید. در این حال هم باید آن شرکت یا سازمان را ترک نموده، جای دیگری پیدا کنید.
بالا رفتن از پلکان ترفیع گرفتن، دو مرحله دارد. اول اینست که باید ببینید لازمست چه مهارت‌ها و توانایی‌هایی را به دست آورید تا برتر از هم ردیفانتان بایستید و مورد توجه مسئولان بالاتر قرار گیرید. مرحله دوم اینست که مطمئن شوید کارهای شما در معرض توجه قرار می‌گیرند و مدیران ارشد درخواهند یافت که این نتایج درخشان و برجسته حاصل کار چه کسی است. در این حال است که نامتان در لیست کاندیدهای ترفیع گرفتن قرار خواهد گرفت.
باید از همان جایی که هستید شروع کنید. ببینید که در این جایگاه و مرتبه کنونی چه فرصت‌هایی برای ارتقا وجود دارد. یکی از ساده‌ترین کارهایی که می‌توانید انجام دهید اینست که وظایف و کارهایی که به شما محول می‌کنند را زودتر از زمان مقرر انجام دهید و حجم کارتان را نیز افزایش دهید. وقتی که بتوانید مقدار بیشتری کار را در بازه زمانی کوتاهتری به پایان برسانید، مورد توجه قرار خواهید گرفت. البته دقت داشته باشید که هرگز کیفیت را فدای سرعت و حجم بالای کار نکنید. مسئله‌ای درباره توصیه بالا قابل توجه است. هر مدیری خواهانگ یک نوع بهترین نتایج” است. تحویل به موقع کارها و حجم بالای آن و حتی زودتر از موعد تعیین شده، بسیار جالب توجه است ولی هر کدام از مدیران به یک ویژگی و بخش خاص بیشتر توجه دارند. به طور مثال یکی به دقت در رسم جداول و عرضه آمار و ارقامی بسیار دقیق علاقه‌مند است. دیگری می‌خواهد از کوچکترین جزییات پروسه کار با خبر شود و مدیر سوم دوست دارد که بازخوردها و اظهار نظرهای مشتریان را بداند.
هر کدام از این خواسته‌ها، علامت‌هایی هستند که محل کلیدی تمرکز قوای فکری و عملی شما را نشان می‌دهند. شاید تعجب کنید ولی یک کارمند موفق که در میانه کار، مورد توجه مدیر جدید قرار خواهد گرفت، همواره در ابتدای کار از او می‌پرسد: من باید چه کار کنم که در نظر شما به عنوان “مدیر این گروه” بهترین باشم؟
علت پرسیدن این سوال کاملا واضح است. این مدیر جدید یک تازه وارد است که برای بار نخست او را می‌بینید. از کجا می‌توانید علایق و سلیقه‌هایش را دریابید؟ ساده است! باید از خودش بپرسید!
وقتی که پاسخ این پرسش مهم و کلیدی را پیدا کنید، تمامی تلاشتان را در جهت محقق نمودن این هدف و خواسته مدیرتان که در واقع همان سوگیری بخش بزرگی از شرکت کارفرمای شماست، هدایت نمایید. پس از چندی در می‌یابید که شانس ترفیع مقام شما هم چندان کم نیست.
ذکر این نکته لازمست که در واقع وقتی این چنین روندی را پیش گیرید، به مدیرتان هم کمک می‌کنید تا در انجام وظایفش موفق شود. اگر او خود زیردست مدیر و ریاست اصلی سازمانتان کار کند، این موفقیت‌ها به نفع وضعیت شغلی او هم خواهند شد و اگرنه، مدیر همه مجموعه خود اوست، باز هم تلاش‌ها و کمک‌های شما در جهت رشد و پیشرفت کل شرکت عمل خواهد نمود.

یک راهکار بسیار مفید دیگر افزایش کیفیت کارهای عملی و فراگیری دانش‌های کاربردی جدید و آموختن دانسته‌های به روز و مرتبط با حوزه کاریست.

● لازمست که دانش‌ و توانایی‌هایتان را در سه زمینه تقویت کرده، افزایش دهید:

▪ مهارت‌هایی را فرا گیرید و تقویت کنید که به شما در انجام بهتر وظایف کنونی یاری رسانند. اگر دیدید که یک روش و الگوی کاری در کسب همان نتایج مطلوب و مورد نظر بسیار موثر است، اجرای آن را به خوبی یاد بگیرید. به طور مثال، استفاده از یک نرم‌افزار کامپیوتری نوین یا استفاده از یک ابزار و فن جدید تعمیر ماشین‌آلات کارگاه، می‌توانند اینچنین به شما کمک کنند.

▪ دسته دوم آن مهارت‌هایی هستند که برای ترفیع درجه مورد نیازند. این طور در نظر بگیرید: شرکت شما با کشورهای خارجی مکاتبات تجاری دارد ولی شما این مهارت را نمی‌دانید و در ضمن دانشی که از زبان‌های آن کشورها دارید، اندک است.این فعالیت موسسه فرصت خوبی در اختیارتان گذاشته که می‌توانید از آن استفاده کنید. شرکت روبه توسعه است و به نمایندگان فروش در آن کشورها نیاز خواهد داشت. پس می‌بینید که کمی دقت و آینده‌نگری فرصت‌های بیشتری را نمایان خواهد کرد که به همراهشان مهارت‌های لازم خواهند شد.

▪ دانش‌ها و قابلیت‌های دسته سوم آن گروهی هستند که موسسه شما و مدیر یا مدیرانش، آنها را ارزشمند و مفید می‌خوانند. اگر داشتن توانایی‌های خوب صحبت کردن و عرضه و نمایش محصولات، مورد توجه آنهاست، به این مقوله بپردازید و این گونه توانایی‌هایتان را تقویت کنید. اگر آگاهی از دانش فنی و حرفه‌ای از ماشین‌ها و دستگاه‌ها یا حسابداری و تنظیم مخارج و عایدات، برای شرکت شما ارزشمند است، گزینه‌های چندی پیش رو خواهید داشت که می‌توانند زمینه‌های ترفیعتان را فراهم نمایند.

زمانی که مشغول آموختن هر یک از این نوع مهارت‌ها هستید، آن‌ها را در جریان کار هر روزتان نیز وارد کنید. شما به کارگیری این توانایی‌ها را تمرین می‌کنید و به همراه آن دانش تئوری را هم می‌آموزید. این پروسه، یک تعامل دو جانبه را به وجود می‌آورد که در نهایت به بهبود کارکردتان منجر خواهد شد. هر چه بیشتر تمرین کنید، عملکردتان بهتر و بهتر می‌شود.

همواره به دنبال فرصت‌های جدید یادگیری باشید. اگر چندین گزینه پیش رویتان قرار گرفته و اجازه دارید یکی از آن‌ها را برای انجام دادن انتخاب کنید، پروژه‌ای را برگزینید که می‌بایست برای انجام دادنش، دامنه اطلاعات وتوانایی‌هایتان را افزایش دهید. کار سخت و پرزحمتی است ولی در طولانی مدت نتایج خوبی به همراه خواهد آورد.

این دانش و معلومات و قابلیت‌های اضافی، شما را از میان گروهی کارمند که هم ردیفتان هستند، مشخص و برجسته خواهند کرد. خب فرض کنید که شما کارمندی ماهر، با اعتماد به نفس، خلاق و حرفه‌ای شده‌اید. برای این که ترفیع بگیرید و پیشرفت کنید، باید کسی این توانایی‌ها را ببیند. زمانی که مدیرتان پروژه‌ای بزرگ را معرفی کرده به شما و همکارانتان می‌گوید که می‌توانید داوطلبانه در آن شرکت کنید، حتما داوطلب شوید. اینچنین پروژه‌ها، سفرها، نمایشگاه‌ها، و… که اجرای برنامه‌ای مهم را در دستور کارشان دارند، شانس همکاری و مصاحبت با اشخاصی بزرگ و توانا را در اختیار می‌‌گذارند. اگر بتوانید توانایی‌ها و استعدادها و مهارت‌های عملی‌تان را به آنها نشان دهید، شانس این را خواهید داشت که هنگام ترفیع دادن به کارمندان، نام شما را هم یادداشت نمایند و زمینه‌های بعدی ارتقا از این موسسه به سازمانی بالاتر نیز فراهم گردد.

یادتان نرود که همواره درصدد ارزیابی کیفیت کارتان باشید. یک کارمند و مجری خوب و تیزهوش، هرگز خود را بهترین نمی‌داند. از همکاران، مدیر، سرگروهها و آن‌هایی که تحت نظرتان کار می‌کنند، سوال کنید و نظرشان را درباره عملکرد خودتان جویا شوید و بدانید که خودتان هم مسئول هستید و باید عملکردتان را بررسی نمایید. کارهایی که باعث پیشرفت و بهبود موقعیتتان شده‌اند را بشناسید و آن‌هایی که موجب شکست و کندی کارهایتان گشته‌اند را هم بیابید. روش‌های مفید را به کار گیرید و آنها را بر اساس تغییراتی که روی می‌دهند، سازگار و قابل انعطاف بگردانید. راهکارهای نامناسب و غیرپاسخگو را حذف نموده به فکر روش‌هایی مفید و کارآمد باشید.

مشاوره و راهنمایی خواستن از اشخاص با تجربه و استادکار، امری واجب و ضروریست. هیچ کس در طی انجام هیچ کار جدیدی از نصیحت‌ها و توصیه‌های اهل فن بی‌نیاز نمی‌باشد چرا که خودش از تمامی راه و روش‌ها با خبر نیست و نمی‌داند که چالش‌های پیش‌رو را باید چگونه پشت سر بگذارد. شما نیز از این کار غافل نشوید. همه این‌ها فرصت‌های مناسبی برای آموختن نکاتی هستند که بسیار کمکتان خواهند کرد.
با اعضای گروهتان روابطی مستحکم و دوستانه برقرار نمایید و همه برای ارتقای وضعیت آن بخش از یک موسسه بزرگ یا همان شرکت متوسط، تلاش کنید. روابط انسانی منابع غنی و ارزشمند آموختن و به اشتراک گذاشتن دانسته‌ها و اطلاعات هستند.
و در آخر این که دنیای کار و رقابت شغلی، میدان دوی استقامت است نه دوی سرعت. آن کسی که همواره تلاش می‌‌کند، مهارت‌هایش را بهبود می‌دهد، دانش و معلومات جدید و به روز یاد می‌گیرد و در شبکه ارتباطی گسترده و مستحکمی با همکاران و مدیران و شرکت‌های دیگر، تعامل می‌کند، پیروز میدان رقابت‌های شغلی خواهد بود.

اگر چه ممکن است کوشش‌های مقطعی شدید و پرسرعت، نتایج درخشانی به بار بیاورند ولی کوتاه مدت و زودگذر خواهند بود. اینچنین کارمندی نخواهد توانست چون اولی – که مانند دونده استقامت پیش می‌رود – موفقیت‌های دراز مدت و بادوام کسب نماید.

نکته هایی درباره ارتقای شغلی

هر فردی که در سازمانی یا موسسه ای مشغول به کار می شود، پس از کسب تجربه و دستیابی به مهارتهای شغلی، به فکر ارتقای شغل و پیمودن مراحل ترقی سازمانی می افتد. اگر کسی دارای مهارتها و تجارب لازم برای انجام کاری یا هدایت گروه است، چرا برای ارتقای شغل تلاش نکند؟ در سازمانهای کنونی بخصوص سازمانهای بزرگ، فقط انجام کار و تلاش زیاد در انجام وظایف، برای پیشرفت و ترقی در مراحل کاری و گرفتن مزایای سازمانی کفایت نمی کند، بلکه مدیران نیز باید به این درک و دریافت از عملکرد و رفتار شاغل برسند که او فردی شاخص، فعال و برجسته در کار خویش است و استحقاق رشد و ترقی سازمانی را دارد.

اگرچه گویایی و صدای کار و عمل، از بیان و شرح و توضیح درباره کار، قوی‌تر است و طبق مفهوم کلی ضرب‌المثل فارسی «دو صد گفته چون نیم کردار نیست»، ممکن است کارگر یا کارمند شاغل پیش خود فکر کند که انجام وظایف به صورت کارا و کارآمد، خود به خود گویایی لازم را برای همه مدیران و سرپرستان دارد، ولی تجربه نشان داده است که در همه موارد این تفکر صحیح نیست. شاغل نیز باید درجهت معرفی بهتر کارایی و کارآمدی خود برای ترقی و دستیابی به اهداف موردنظر درکارراهه شغلی، بعضی فعالیتها و تلاشهای غیرکاری نیز انجام دهد.
هر شاغلی با مشخص کردن اهداف خود و تلاش برای ارتباطات بهتر سازمانی و بخصوص تعیین موقعیت و جایگاهی که فرد تصمیم دارد به آن برسد، می تواند سعی و تلاش کند تا تاییدیه سرپرست یا مدیر خود را اخذ کند. به هرحال برای حصول ترقی در مسیر شغل چند نکته مهم وجود دارد که به نظر می رسد دانستن آن برای هر فردی که طالب ارتقای شغلی است، ضرورت داشته باشد:

● خودارزیابی

هر فرد قبل از آنکه در فکر کسب مزایا و یا ارتقای شغلی خود بیــــافتد، لازم است به دانش، مهارت و تــــواناییهای حرفه ای خود نظری صــادقانه کــند و درحقیقت یک خودارزیابی واقع بینانه انجام دهد. آیا مهارتهای لازم برای انجـــام نقشی مهمتر را دارم؟ اگر جواب صادقــــانه مثبت است، برای کسب و توسعه دانش و معلــومات پایه ای و مهارت کاری و حفظ روند صنعتی و سازمانی چه اقداماتی انجام داده ام؟
به هرحال اگر طالب پست سرپرستی و هدایت افراد هستیم بایستی قبلا در چند موضوع کاری از جمله مدیریت زمان یا واگذاری کار به دیگران و تقسیم و تفویض وظایف به دیگران، مهارتها و تجارب لازم را کسب کرده باشیم. با اینگونه ارزیابیها شاید به این نتیجه برسیم که مثلا آمادگی لازم برای پذیرش نقش مدیریت یا سرپرستی را نداریم.

● خواهان ایجاد تغییر در زندگی کاری بودن

برای آنکه تغییری در مراحل کار و مسیر شغلی خود ایجاد کنید، لازم است داوطلبانه متقاضی افزایش مهارتهای خود باشید. مراقب افزایش فعالیتهای سازمانی، پروژه های جدید و موضوعاتی باشید که افراد دیگر تمایلی به انجام آن ندارند.

● مشکل گشابودن و نه مشکل آفرینی

هر کسی می تواند در سازمان خود مشکلات را پیدا کند. تجربه می گوید اگر شما هم به دنبال مشکلات نباشید، مشکل شما را می یابد. مهارت بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات سازمانی را در خود تکامل دهید و از آن به عنوان فرصتی برای توسعه و پیشرفت شغلی استفاده کنید.

● پذیرش و پیش بینی تشدید چالش کاری

برای برعهده گرفتن کار جدید اگر چه ظاهرا نامناسب و مخاطره آور باشد، داوطلب شوید. در پاره ای موارد، پذیرش پیشنهاد چنین وظایفی بهترین فرصت برای نشان دادن قابلیتهای یک فرد است. گاهی اوقات سرپرست از همکار خود می خواهد که در موضوعی مهم، وی را یاری دهد، درحالی که کس دیگری تمایل به چنین همکاری ندارد. در چنین مواردی موقعیت خوبی برای نشان دادن قابلیت هدایت و رهبری ایجادشده و سکوی مناسبی برای ارائه نظرات فردی وجود دارد.

● افزایش شناخت از خود

علاقه مندی و تمایل خود را به فعالیتهای شرکت و سازمان خود با مشارکت مستمر در مباحث کاری نشان دهید. قبل از شرکت در جلسه یا بحث، موارد و مطالب موردبحث در جلسه را بررسی کنید و چند نکته بااهمیت درباره مسائل اساسی دردست داشته باشید.

● انجام فعالیتهای داوطلبانه

انجام فعالیتهای داوطلبانه شیوه دیگری برای ایجاد زمینه ارتقای شغلی در محیط کار است و بدینوسیله می توانید دانش و ارزش کاری خود را در سازمان به دیگران نشان دهید. به خاطر داشته باشید که وقتی درکارها حالت داوطلبانه دارید احتمالا به این نتیجه هم می رسید که دارای مهارتهای دیگر و قدرت حل مشکلات هستید.

● تهیه و تنظیم کارنامه عملکرد

در پاره ای موارد مدیران و افرادی که درباره تخصیص مزایا، توزیع کارانه، ارتقای سالیانه، تغییرات سازمانی و واگذاری مسئولیتهای جدید، تصمیم می گیرند، ممکن است درباره عملکرد یا ارزشهای کاری شما اطلاع موثق و دقیقی نداشته باشند، یا حتی احتمال دارد اطلاعات متناقضی هم به این افراد گزارش شود که در تصمیمات آنها اثر بگذارد. بنابراین برای آنکه بتوانید در چنین مواردی از حقوق خود دفاع کنید و برای اثبات واقعیتها، تهیه و تنظیم یک کارنامه عملکرد شخصی ضرورت دارد و کمک شایانی در احقاق سازمانی در موقعیتهای متفاوت می کند.

● پذیرش اقبال

وقتی مسئول یا مدیری انجام کاری برجسته یا انجام یک پروژه را به شما پیشنهاد کند، شما چه واکنشی خواهید داشت؟ اگر نسبت به این پیشنهاد بی تفاوت باشید یا جواب رد دهید، درحقیقت دری را به روی خود بسته اید. بهتر آن است که به اینگونه پیشنهادها با تفکر و تعقل لازم پاسخ دهید و اگر کار و وظیفه واگذار شده قبلی، درحال انجام یا اتمام است، به پیشنهاد جدید پاسخ مثبت دهید. در مواردی که پیشنهاد سمت و موقعیت جدید حاصل تلاش خود شما نیست بایستی مراقب عکس العملهای اطرافیان باشید چون پذیرش اینگونه پیشنهادها موجب ایجاد تنش ناخواسته در همکاران و همردیفان می شود.

● خواسته خود را اعلام کنید

در بعضی موارد یک فرد در سازمان فرصت ارتقای شغلی را از دست می دهد، چون تصمیم گیرندگان درباره ارتقای شغلی یا واگذاری سمت جدید، اطلاعی از خواسته آن فرد نداشته اند. بنابراین لازم است در فرصتهای مناسب موضوع علاقه مندی به ارتقای شغلی را با سرپرست، مدیر یا هماهنگ کننده گروه خود در میان بگذارید.

● تمرکز بر ارتقای شغلی

برای حصول به هدف ترقی در سازمان، تلاش مضاعف و متوسل شدن به شیوه ها و ابزارهایی علاوه بر انجام وظایف روزمره، نیاز دارد. یکی از این ابزارها عضویت در کمیته های کاری مختلف است. زیرا بدینوسیله مدیران سازمان متوجه می شوند که اولا فردی پرتلاش هستید و دوم اینکه به ایجاد تغییر در دوره کاری خود علاقه دارید.

همچنین سعی کنید به عضویت گروههای حرفه ای و تخصصی درآیید. انجمنها و گروههای حرفه ای، مسیر مناسبی برای توسعه مهارتهای حرفه ای و کاری است. صرف عضویت کافی نیست، بلکه مشارکت فعال در کارهای گروهی و فعالیتهای خلاق و کسب و توسعه این مهارتها نیز لازم است.
در انجمنها و موسسات حرفه ای عضو شوید و سازمان خود را نیز از این عضویت مطلع سازید، تا آثار این اقدام در واحدهای مختلف سازمان انعکاس یابد تا بدینوسیله و انجام سایر اقدامات موضوع تمرکز بر ترقی سازمانی و حصول به هدف، محقق شود.

۶ توصیه بنیادی برای پیشرفت در شغل

آمادگی خوب لازمه پیشرفت شغلی موفقیت‌آمیز است. باید دقیقاً مشخص کنید که از نظر شغلی به کجا می‌خواهید برسید، چه تواناییها و ویژگیهایی برای رسیدن به آن نیاز دارید، برای دستیابی به آن چه کاری باید انجام دهید.

۱) توصیه اول: اهداف خود را کاملاً مشخص کنید

گام نخست، مشخص کردن هدف است. پیشرفت در شغل واقعاً چه مفهومی برای شما دارد؟ آیا می خواهید به سقف مشخصی از پول دست پیدا کنید؟ یا اینکه دستیابی به موقعیت و مقام مشخص برای شما مهمتر است؟ هنگامی که تصور دقیقی از پیشرفت شغلی به دست آوردید می‌توانید به طور هدفمند برای رسیدن به آن تلاش‌ کنید. بسیاری از افراد، برای مشخص ‌کردن آگاهانه و منظم اهداف شغلی‌شان زمان صرف نمی‌کنند، در حالی‌که مهمترین عامل برای رسیدن به پیشرفت شغلی است. روی یک تکه کاغذ بنویسید به چه می‌خواهید برسید و برای چه. فرض کنید که به هدفتان رسیده‌اید. حال چه اتفاقی می‌افتد؟

۲) توصیه دوم: میزان هزینه مورد نظرتان را برای پیشرفت شغلی مشخص کنید. وقتی‌که شما می‌دانید به چه چیزی می‌خواهید دست پیدا کنید، باید یک بار هم در این زمینه بیندیشید که چه مقدار حاضرید برای آن هزینه‌کنید. برای بیشتر انسانها پیشرفت شغلی بدین معناست که بتوانند از پس هزینه های زندگی‌شان برآیند. برخی نیز حاضرند از سلامتی، وقت آزاد و هر آنچه که زندگی‌شان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، صرفنظرکنند، تا به پیشرفت برسند، ولی اگر شما می‌خواهید که همواره توانایی انجام کار را داشته باشید، باید به این نکته توجه‌کنیدکه از نظر جسمی، روحی و روانی در سلامت کامل به سر ببرید. از این رو باید مشخص‌کنید که چقدر می‌توانید برای پیشرفت شغلی خود هزینه‌کنید. تنها در این حالت می‌توانید حین انجام‌کار تصمیمات مناسب بگیرید. گاهی اوقات نیز پیشرفت در بعضی قسمتها ارزش هزینه‌کردن را ندارد.

۳) توصیه سوم: همواره زمانی را به بازبینی کارهای انجام داده اختصاص دهید. دست از کار بکشید و بیندیشید که:

▪ چه کاری تاکنون انجام داده‌اید؟
▪ این کار تا چه میزان می‌تواند برایتان مفید واقع شود؟
▪ آیا این کار، شما را به سوی هدف مورد نظرتان هدایت می‌کند؟
▪ آیا این احتمال وجود دارد که بتوانید راحت‌تر کارتان را انجام دهید؟
با پاسخ به این سؤالات در می‌یابید که در چه مرحله‌ای هستید و تا رسیدن به پیشرفت، چه کارهای دیگری باید انجام دهید.

۴) توصیه چهارم: مسیر پیشرفتتان را مانند یک کار برنامه‌ریزی شده ببینید.اگر می‌خواهید پیشرفت کنید باید از همین امروز شروع کنید. هدفتان از پیشرفت را مانند یک پروژه برنامه‌ریزی شده صحیح ببینید. به گونه‌ای عمل کنید که انگار در حال تأسیس شرکتی هستید و هدف، رسیدن شما به موقعیت دلخواه‌تان است. از امروز رئیس خود باشید. یاد بگیرید که مانند یک مدیر ببینید و عمل کنید. تا حد لازم منتقد خود باشید و همواره به افزایش دانش خود بیندیشید و سعی کنید که چیزهای تازه را فرا بگیرید. در حوزه فعالیت خودتان به کارهای بازاریابی، روابط عمومی، نوآوری در مدیریت و سایر مواردی که یک شرکت نیز آنها را انجام می‌دهد بپردازید و جوهره وجودی خود را برانگیزید.

۵) توصیه پنجم: نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید. اگر می‌خواهید موفق باشید، باید از میزان توانایی‌هایتان آگاهی داشته باشید. هر چقدر بیشتر در مورد توانایی‌ها، دانش، نقاط ضعف و خطاهای خود آگاهی داشته باشید، هدفمندتر کار خواهید کرد. بنابراین هر از چندگاهی به بررسی نقاط ضعف و قوت فردی و شغلی خود بپردازید. در این راستا، جویای نظرات دیگران از جمله دوستان خوب، اقوام و آشنایان نیز باشید، با دقت به نظرات آنها گوش کنید و از انتقادشان ناراحت نشوید. تنها از این راه می‌توانید به شناخت بهتر خود نایل شوید.

۶) توصیه ششم: همواره به فراگیری علوم بپردازید. پس از شناخت نقاط ضعف و قوت خود می‌توانید به صورت هدفمند تواناییهای خود را گسترش دهید و نقاط ضعفتان را برطرف کنید. روی دانش و تواناییهای خود سرمایه‌گذاری کنید. کتاب بخوانید و در دوره‌های آموزشی لازم شرکت کنید. شناخت‌تان را در مورد رشته کاری و خودتان افزایش دهید. نسبت به رشته‌های دیگر نیز کنجکاو باشید. یادگیری علوم تخصصی ضروری را نیز فراموش نکنید. سطح تواناییهایتان را همواره بالا ببرید
+ نوشته شده در  یکشنبه 13 بهمن1392ساعت 7:31 بعد از ظهر  توسط ali   | 

۱۴کد تکنیکال برای اجرای استاندارد گزارشات الکترونیکی(ویژه مشاغل)

14کد تکنیکال برای اجرای استاندارد گزارشات الکترونیکی(ویژه مشاغل)Reviewed by میثم حاجی محمدی on Feb 1Rating: 4.014کد تکنیکال برای اجرای استاندارد گزارشات الکترونیکی(ویژه مشاغل)سلام به همه دوستان گرامی برای کسب اطلاعات دقیق و کلیدی از مشمولیت شخصی ، شغلی ، جرائم ، تهیه و تنظیم نحوه گزارشات فصلی و کلیه موضوعات این ماده قانونی که سرو صدای زیادی در بین دارندگان کسب و کارها ایجاد کرده است ، از شما دعوت می کنیم با دقت و حوصله این مقاله بسیار مهم را مطالعه کنید. قصد و هدف ما اول آشنایی و آگاهی بیشتر شما کاربران و صاحبان مشاغل بوده ، و در ادامه اجرای این پروژه مالیاتی به سبک کاملاً جدید و پیشرفته از طرف مجریان حرفه ای پرشین حساب می باشد.

technical learning 14کد تکنیکال برای اجرای استاندارد گزارشات الکترونیکی(ویژه مشاغل)

برای اولین بار در ایران = ارائه خدمات آنلاین مالیاتی با روش جدید

سلام به همه دوستان گرامی
برای کسب اطلاعات دقیق و کلیدی از مشمولیت شخصی ، شغلی ، جرائم ، تهیه و تنظیم نحوه گزارشات فصلی و کلیه موضوعات این ماده قانونی که سرو صدای زیادی در بین دارندگان کسب و کارها ایجاد کرده است ، از شما دعوت می کنیم با دقت و حوصله این مقاله بسیار مهم را مطالعه کنید. قصد و هدف ما اول آشنایی و آگاهی بیشتر شما کاربران و صاحبان مشاغل بوده ، و در ادامه اجرای این پروژه مالیاتی به سبک کاملاً جدید و پیشرفته از طرف مجریان حرفه ای  می باشد.

۱٫ تا ۲۸ اسفند ماه ۹۲ فرصت دارید گزارشات فصلی ماده ۱۶۹ سالهای ۹۱ و ۹۲ را ارائه کنید و جریمه ۱۰ درصدی معاملات خود را از سازمان امور مالیاتی تخفیف بگیرید.

همانطوریکه سازمان امور مالیاتی طبق جدیدترین بخشنامه خود اعلام کرده است ، تمامی مشمولین و مشاغلی که در مهلت مقرر موفق نشده اند گزارشات خود را به هر دلیلی ارائه کنند ، می توانند گزارشات خود را از ایتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان ۳ ماهه سوم سال ۹۲ را در مهلت تعیین شده یعنی ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند . این یعنی یک فرصت استثنایی برای جداکردن جرائم و هزینه هایی که می بایستی مشاغل عقب مانده از مهلت مقرر پرداخت می کردند . پس قدر آن را بدانید و از هم اکنون فکر چاره باشید .

۲٫ گزارشات فصلی چیست و به چه مشاغلی در ایران تعلق می گیرد ؟

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کد اقتصادی اقدام و برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها ، فرم ها و اوراق مربوط درج نمایند . در پایان هر سه ماه ، فهرست کلیه معاملات خود اعم از خرید و فروش کالا یا خدمات بصورت گزارشات فصلی به اداره امور مالیاتی گزارش می شود .
مشاغل اصلی که باید گزارشات فصلی را ارائه کنند مشاغل موضوع ماده الف و ب قانون مالیاتهای مستقیم می باشند . که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
 صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری هستند.
 صاحبان موسسات حسابداری ، حسابرسی ، خدمات مالی ، ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای و رایانه ای
 صاحبان مراکز آموزشی و پژوهشی مانند آموزشگاههای آزاد ، مدارس غیر انتفاعی و دانشگاهها
 صاحبان بیمارستانها ، درمانگاهها ، آزمایشگاهها و مراکز رادیولوژی ، سونوگرافی و …
 صاحبان رستوران ها ، میهمان سراها ، مسافرخانه ها ، تلارها و هتل ها ی ۳ ستاره و بالاتر
 فروشگاههای بزرگ ، عمده فروشان ، نمایندگان پخش انواع کالا و صاحبان انبارها
 موسسات حمل و نقل زمینی ، دریایی و هوایی مانند شرکت های مسافربری یا باربری ها
 صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی .
 صاحبان خدمات چاپ و گرافیستها
 کارگاه های صنعتی
 صاحبان مشاغل فنی ، ساختمانی ، مهندسی و مهندسین مشاور
 اعضای نظام مهندسی ، وکلا و مترجمان رسمی دادگستری و حسابداران رسمی
 محثققان و کارشناسان آزاد که به ارائه طرح های تحقیقاتی مشغول هستند.
 صاحبان مراکز فرهنگی مانند فرهنگسرا ها و انجمن های تخصصی
 صاحبان مشاغل سینمای و مونتاژ محصولات تصویری
 کلیه دفاتر اسناد رسمی
 صاحبان تعمیرگاههای مجاز واتو سرویسها
 آهن فروشی ها ، طلافروشی ها و بنگاههای املاک و اتومبیل
در یک نگاه کلی متوجه خواهید شد که بالای ۸۵ درصد مشاغل جزو بند الف و ب ، مشمول اجرای این قانون می باشند.

۳٫ چه کسانی باید معاملات خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کنند؟

همانطور که بیان شد کلیه مشاغل موضوع بند الف و ب که بالا به آنها اشاره شد موظف به اجرای این قانون هستند. حتی اگر یک شخص به صورت کاملاً انفرادی با یک فرد یا شرکت دیگری معامله یا قراردادی داشته باشد مشمول این قانون خواهد بود . به عنوان مثال بیشتر موسسات بازاریابی کسب و کار ، بازاریابی و استارتاپ ها مشمول اجرای این قانون هستند ، چه بسا با ثبت نکردن و عدم تشکیل پرونده مالیاتی ضربات مهلک تری را به ستون اصلی کسب و کار خود خواهند زد. کافی است اسمی از خود یا شرکت خود در دفاتر دیگر افراد دیده شود ، آنوقت همه دیرکردها و بی توجهی ها را به یکباره باید پرداخت کنند. پس اگر تا حالا به این فکر نبودید ره چه سریعتر می توانید به صورت کاملاً رایگان از جزئیات این ماده قانونی بسیار مهنم با خبر شوید. پس مطالع ادامه مطالب را همچنان دنبال کنید.

۴٫ اگر معاملات خود را به اداره دارایی اعلام نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

یکی از سوالاتی که در ذهن بیشتر دارندگان کسب و کارها به خصوص با سابقه ها ممکن است بوجود آید ، این است که حالا اگر این گزارشات را ارائه نکنیم چه اتفاقی ممکن است بیفتد. شاید عدم ارائه فهرست معاملات به ظاهر خیلی سبک باشد یعنی ۱ درصد کلیه معاملاتی که باید ارائه می شده ، ولی قبل از آن باید منتظر جریمه ۱۰ درصدی نیز باشید . چرا که عدم ارائه صورت حساب معتبر به عمراه شماره اقتصادی معتبر ، موجب جریمه ۱۰ درصد مبلغ معامله به انجام رسیده است ، حالا خودتان تصور کنید که شغلی با تراکنش بالا در یک دوره ۳ ماهه که صورتحساب و گزارش ارائده نمی کند چه جریمه ای را برای خود رقم خواده زد. اگر شما ارائه نکنید ممکن است طرف مقابل و اشخاص ثالث دیگری نوع و میزان معامله انجام شده با شما را گزارش کنند. پس اگر کالا و یا خدماتی را خرید و فروش می کنید دست به کار شوید.

۵٫ گزارشات خرید و فروش ، اختصاصی کالا ها نیست ! تمامی خدمات حوزه های مختلف مانندIT و آموزشی هم موظف به ارائه گزارشات الکترونیکی هستند!

این یک نکته خیلی مهم است که متاسفانه ما با مراجعین زیادی که مواجه می شویم که هنوز نوع مشمولیت خود نسبت به اجرای این قانون را به درستی انتخاب نکرد ه اند و شناخت مناسبی از این موضوع ندارند . باز هم جهت یادآوری به شما این هشدار را می دهیم اگر هم در نوع تجارت و فاعالیت خود شک دارید مراکزی هستند که پاسخگوی دقیق این سوال شما باشند . تمامی مشاغل و اشخاص حقیقی که به خرید و فروش کالاو هر گونه خدمات مشغول هستند ، به عنوان مثال شرکت های مشاوره ، وکیل ها و کارشناسان مهندسی و نقشه برداری و خدمات IT نمونه هایی از انواع خدماتی هستند که نباید از این غافله عقب بمانند .

۶٫ اگر نامی از شما در قراردادی به ثبت رسیده ، اجرای این قانون برای شما هم الزامی و ضروری خواهد بود .

موضوع مهم دیگری که باید مد نظر قرار دهید همین نکته است . اگر نامی از شخصی یا شرکتی در قراردادی منعقد شود طبق این قانون باید در سامانه TTMS گزارش شود . پس اگر شما امناع کنید طرف مقابل و بالعکس ممکن است اجرا شود. اجرای قانون برای اشخاصی که بهتنهایی و انفرادی قرار داد منعقد می کنند و خدمات مشاوره و دیگر خدمات را ارائه می کنند الزامی است .

۷٫ با اجرای اصولی گزارشات فصلی ، هیچ شغل و خرید و فروشی بی اعتبار نشده و در لیست سیاه اداره دارایی قرار نمی گیرد .

منظور از اجرای اصولی ، منطبق شدن این گزارشات با گزارشات دیگر است . یکی از مهمترین موارد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است . عدم تطبیق این گزارشات در پوشش دادن آیتمهای مالیات بر ارزش افزوده می تواند موجب بی اعتبار شدن گزارشات شما شود . همانطوریکه می دانید کلیه سامانه ها و نرم افزارهای داخلی سازمان امرو مالیاتی با هم لینک بوده و به راحتی می تواند گزارشات کاربران از طریق سازمان مالیات بر ارزش افزوده با سازمان امور مالیاتی لینک شود.

۸٫ اگر تا کنون اقدام جدی برای این موضوع نکرده اید هنوز دیر نشده تا پایان سال فرصت خیلی کمی است ، ولی ما می توانیم شما را از غرق شدن نجات دهیم . ( مشاوره آنلاین ویژه مشاغل )

همانطور که در قسمت بالا توضیح داده شد:
 اگر تا کنون اقدامی برای اجرای این قانون نکرده اید ؟
 اگر تا کنون گزارشات شما عقب افتاده است ؟
 اگر به هر دلیلی فرصت ارائه گزارشات را ندارید و دیگر کارهای حسابداری خود را باید بروزرسانی کنید ؟
 اگر با مشکلات جمع آوری اطلاعات در پایان سال مواجه شده اید ؟
 اگر واقعاً قصد دارید کلیه فعالیتهای خود را بصورت قانونی اجرا کنید و جریمه ها را از کسب و کار خود دور کنید؟
فرصت زیادی برای فکر کردن ندارید چون تا ( ۲۸ اسفند ماه پایان مهلت مقرر ) ارائه گزارشات فصلی معوقه ، خیلی نزدیک است ، هر گونه سوال و ابهام خود را از مشاورین ما بصورت کاملاً رایگان بپرسید و برای برون سپاری گزارشات خود هم می توانید همینجا ثبت نام کنید.

۹٫ شما می توانید اجرای کامل و دقیق ارسال گزارشات خود را برون سپاری کنید

با توجه به فرصت باقیمانده ، اجرای گزارشات الکترونیکی نیازمند زمان مشخصی جدای از بقیه کارهای مالی و مالیاتی می باشد ، از طرف دیگر ثبت اطلاعات مربوط به گزارشات فصلی نیاز مند دقت بسیار بالا و حوصله بیشتری می باشد . شما می توانید با برون سپاری کارهای مربوط به گزارشات فصلی خود به تیم متخصصین مالیاتی پرشین حساب ، خیال خود را نسبت به این موضوع کاملاً راحت کنید و اجرای کامل این فرآیند درا به ما بسپارید. با توجه به اینکه افراد برای اجرای هر چه بهتر این فرآیند نیاز به یک نیروی فعال در کنار خود هستند ، بایستی هزینه ای مجزا برای انجام آن نیز پرداخت کنند. ما به شما کاربران عزیز پیشنهاد می کنیم ارائه گزارشات فصلی خود را به تیم حرفه ای ما بسپارید. هزینه و دستمزد اجرای آن هم نسبت به وقت و تمرکزی که باید بگذارید بسیار به صرفه خواهد بود . میزان مبلغ حق الزحمه اجرای گزارشات فصلی بستگی به یک سری آیتم ها دارد که مهترین آنها عبارتند از : تعداد دوره ای که باید گزارش شود ، پیگیری های مراحل کد اقتصادی ، بروزرسانی فهرست ها و حجم کلی گزارشات . که معمولاً قیمت آن بین ۳۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان پس از ارسال مدارک ، برآورد می شود .

10- اجرا ی تکنیکی ماده ۱۶۹ مکرر ( گزارشات الکترونیکی ) از ما ، تمرکز و اجرای هر چه بهتر روند خرید و فروش شغلتان از شما . ما با استاندارد ترین روش های مالیاتی، گزارشات سالهای ۹۱ و ۹۲ شما را در مهلت مقرر تنظیم و ارائه می کنیم .

اجرای این گزارشات ظاهر نسبتا ً ساده ای دارد ، در عین حال توجه یک سری ظرافت ها ، از جمله تنظیم و تطبیق جدول اکسل که خرید و فروش ها در آن لیست شده است با دیتابیس اکسس هر دوره ۳ ماه ، وارد کردن دقیق اطلاعات در سامانه آنلاین یا ،افلاین و تطبیق جمع کل با فهرست ، کار اجرا را کمی سنگین تر و وقت گیر می کند که ما می توانیم با تیم قدرتمند خود ، کل پروژه را با موفقیت برای متقاضیان اجرا کنیم .

۱۱- اگر هم تا کنون این گزارشات را ارائه می دادید بد نیست هم اکنون یک تماس با مشاورین ما بگیرید و از ارائه صحیح و بدون اشکال خود مطمئن تر شوید .

مخاطب این جمله دوستان عزیزی هستند که تا به حال اقدام به ارائه گزارشات خود کرده اند و تمامی گزارشات خود را به روز ارائه کرده اند ، ما پیشنهاد می کنیم برای اطمینان از صحت اطلاعات بصورت رایگان با مشاورین بخش مالیاتی پرشین حساب تماس حاصل کنند و نسبت به ارسال صحیح گزارشات خود کسب اطلاعات کنند. پل ارتباطی شما با کارشناسان ما سامانه پرسش و پاسخ سایت به آدرس می باشد.

۱۲- ارائه گزارشات فصلی ۳ ماهه بخشی جدا و مستقل از امور جاری حسابداری ، اظهارنامه عملکرد تیرماه و اظهارنامه ۳ ماهه مالیات بر ارزش افزوده است . ما گزارشات شما را به همرماه جداول اکسل مورد نیاز ، فایل های مورد نیاز اداره دارایی و کنترل صحت آیتم های ورودی تهیه و تنظیم می کنیم .

نکته مهم دیگری که شما کاربر عزیز باید به آن توجه داشته باشید ، تفکیک این پروژه از دیگر مراحل اجرای کارهای حسابداری و مالی است . علت اصلی آن وقت گذاشتن مستقل و جداگانه ای برای جمع آوری اطلاعات ، فهرست کردن و ثبت کردن بسیار دقیق آن است . حتی در برخی از سازمانها و شرکت های بزرگ واحدی را به بخش سامانه کد اقتصادی و ارائه گزارشات فصلی تشکیل داده اند .

۱۳- با سپردن کار خود به تیم حرفه ای پرشین حساب ، اجرای تکالیف قانونی ، قراردادها ، بدهکاران و بستانکاران خود را کنترل و گزارش می کنید.

مهمترین مزیت ارائه گزارشات فصلی ، کنترل دوره ای یک سری گزارشات مالی مهم است . بدین معنی که شما می توانید با اجرای صحیح و کامل گزارشات الکترونیکی ، لیست بدهکاران ، بستانکاران و قراردادهای پیمانکاری خود را جزء به جزء کنترل کنید. همچنین با این روش می توانید در بخش جمع آوری اطلاعات ، صورتحسابها ، فاکتورهای خرید و صورت وضعیتهای جامانده را کامل و بروزرسانی کنید.

۱۴- ما جهت پذیرش کاربران ظرفیت محدود و مشخصی داریم ، چون زمان تا ۲۸ اسفند بسیار محدود است ، پس اگر می خواهید از خدمات منحصر به فرد و با کیفیت ما برخوردار شوید ، همین الان با ما مشاوره بگیرید و دست به کار شوید.

با توجه به اجرای هر چه بهتر روند تکمیل و اجرای گزارشات در بخش پذیرش پروژه ها ، توسط تیم های تخصصی پرشین حساب ، به متقاضیان و علاقمندان پیشنهاد می کنیم هر چه سریعتر از مشاوره رایگان بهره مند شوند و برای تکمیل مراحل ثبت نام اقدام کنند ، چون باتوجه به ظرفیت و زمان پذیرش محدود ممکن است نتوانید از خدمات ما بهره مند گردید.

فرصت را از دست ندهید ، تحقیقات خود را در مورد مشمول بودن شغلتان نسبت به اجرای قانون گزارشات الکترونیکی کامل کنید و اگر مشمول بودید ، همین الان با مشاوره ما تماس بگیرید و اگر تمایل داشتید وارد بخش ثبت نام شوید.

+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 3:31 بعد از ظهر  توسط ali   | 

چگونه اظهارنامه ارزش افزوده خود را با گزارشات فصلی لینک کنید؟

چگونه اظهارنامه ارزش افزوده خود را با گزارشات فصلی لینک کنید؟Reviewed by میثم حاجی محمدی on Jan 31Rating: 3.5چگونه اظهارنامه ارزش افزوده خود را با گزارشات فصلی لینک کنید؟تکنیک موازی کردن محاسبات با سامانه گرزارشات فصلی را می دانید ؟به نام خدا و سلام به شما کاربران محترم ، همچنان بازار اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده داغ است ، با توجه به سپری شدن مدت زیادی از اجرای این قانون مالیات غیر مستقیم طی مراحل 5 گانه ، دیگر شغلی و شخصی نمی تواند از اعلام و ابلاغ مرحله مشمولیت اظهار بی اطلاعی کند. جالب تر اینکه اجرای گزارشات ماده 169 مکرر هم ، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تحت پوشش خود قرار داده است .

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYfQloAzpUaQM5ADkGPwk7AC1Wdlh6WiIAbFRmDTQMYlkgVG0GYgJmC2pWMgZgDn1RJldlVWdTalQ6XGNXaFE0WHcJJgNnVC0DAAAzBjUJeABXVmlYe1piAHRUYA01DCNZPFQQBn4CEgs VnMGOw4mUT1XcFUqU25UJVxo چگونه اظهارنامه ارزش افزوده خود را با گزارشات فصلی لینک کنید؟

بی عیب ترین اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده چگونه تنظیم می شود؟

تکنیک موازی کردن محاسبات با سامانه گرزارشات فصلی را می دانید ؟

به نام خدا و سلام به شما کاربران محترم ، همچنان بازار اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده داغ است ، با توجه به سپری شدن مدت زیادی از اجرای این قانون مالیات غیر مستقیم طی مراحل ۵ گانه ، دیگر شغلی و شخصی نمی تواند از  اعلام و ابلاغ مرحله مشمولیت اظهار بی اطلاعی کند. جالب تر اینکه اجرای گزارشات ماده ۱۶۹ مکرر هم ، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تحت پوشش خود قرار داده است .

همانطور که می دانید سامانه گزارشات الکترونیکی به صورت آنلاین و آفلاین ، یک نرم افزار گزارش دهی است که سازمان امور مالیاتی برای کنترل خرید و فروش مشاغل و افراد راه اندازی کرده است . اما باید دید صحت کنترل و ارائه اطلاعات ثبت شده در این سامانه چگونه از طرف سازمان امور مالیاتی کنترل و تایید می شود . یکی از مهمترین کانال های کنترل این سامانه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است . بله ، معنی و مفهوم آن را درذست حدس زدید ، مبالغ ناخالص شما در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، باید کاملاً منطبق با سامانه TTMS باشد ، چگونه ؟

21210 200 چگونه اظهارنامه ارزش افزوده خود را با گزارشات فصلی لینک کنید؟

درست است که شما در ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ، فقط کالا ها و خدماتی را وارد می کنید که مالیات و عوارض به آنها تعلق گرفته است ، ولی در عوض در سامانه ماده ۱۶۹ ، شما هم کالاهای مشمول و هم غیر مشمول را به یکباره در سامانه ثبت و گزارش می کنید. سازمان امور مالیاتی می تواند در پایان دوره مالی میزان گزارشات را با اظهارنامه عملکرد ( هزینه ها و دارائیها و درآمدها) کنترل کند.

یک راه کنترل گزارشات شما ، مالیات بر ارزش افزوده است ، به همین علت خیلی بهتر است که اظهارنامه شما کاملاً منطبق با سامانه ماده ۱۶۹ باشد. می توانید با وارد کردن کالاهای غیر مشمول در ستون مخصوص اظهارنامه مالیات برارزش افزوده که از همان جداول اکسل بارگذاری می شود ، اظهارنامه ه ۳ ماهه خود را گزارشات الکترونیکی ۳ ماهه برابر کنید .

برای دریافت آموزش کاربردی و مشاوره رایگان در این زمینه ابتدا عضو شوید و نوع درخواست خود را در بخش ارتباط با ما مطرح کنید.

موفقیت از آن افراد هوشمند است .

میثم حاجی محمدی

+ نوشته شده در  جمعه 11 بهمن1392ساعت 3:41 بعد از ظهر  توسط ali   |